Information about a product
Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje – PDF

Click to zoom

The monograph discusses literary and cultural issues, important figures and historical facts concerning the 1860s. By referring to various phenomena of the literary production of the time and by revisiting some unknown texts it presents new research... czytaj więcej

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje – PDF

Redakcja naukowa Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński
Date of realise: 2019-10-30
Place and year of publication: Warszawa 2019
Open access
Download
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2019
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3935-3
EAN:
9788323539353
Number of page:
552
Size of the file:
4,41 MB
Publication type:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353
Literature and culture of the 1860s between politics and privacy. Dislocations

The monograph discusses literary and cultural issues, important figures and historical facts concerning the 1860s. By referring to various phenomena of the literary production of the time and by revisiting some unknown texts it presents new research perspectives of that period, perceived as a time of change and uncertainty, lost opportunities, difficult choices, a verification of literary models and attitudes to life.

Keywords: 1860s, 19th century, Positivism, Romanticism.

Barbara Bobrowska, https://orcid.org/
„Chudy literat” południa XIX wieku w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Felicjana Medarda Faleńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.483-498

Renata Stachura-Lupa, https://orcid.org/0000-0003-4962-962X
„Młodzi” i „starzy” w Krakowie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.32-42

Tadeusz Stegner, https://orcid.org/0000-0002-3249-0214
„Zwiastun Ewangeliczny” wobec wyzwań lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.265-280

Małgorzata Okulicz-Kozaryn, https://orcid.org/0000-0002-6315-0693
Beata Elizy Orzeszkowej. Sielanka jako zagadnienie najwcześniejszej twórczości pisarki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.407-414

Wiesław Ratajczak, http://orcid.org/0000-0003-3443-4600
Bohater historii i bohater egzystencji w twórczości prozatorskiej Teodora Tomasza Jeża z lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.204-216

Ewa Paczoska, https://orcid.org/0000-0001-6815-2359
Co się zdarzyło w roku 1867?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.56-69

Grażyna Borkowska, https://orcid.org/0000-0002-6281-4566
Czytanie mapy: Litwa na przełomie lat 50. i 60. XIX stulecia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.15-31

Ewa Ihnatowicz, https://orcid.org/0000-002-9139-1523
Dekada „Tygodnika Ilustrowanego”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.217-231

Joanna Dobrowolska, http://orcid.org/0000-0002-3534-5303
Dekada rewolucyjnych demokratów, czyli Polacy i Pierwsza Międzynarodówka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.70-87

Marta Marianna Kacprzak, https://orcid.org/0000-0002-0491-7970
Edycje piśmiennictwa staropolskiego w latach 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.326-342

Ewa Skorupa, https://orcid.org/0000-0001-8645-1977
Eksperymenty fizjonomiczne u Orzeszkowej na podstawie Ostatniej miłości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.415-427

Izabela Poniatowska, http://orcid.org/0000-0001-8057-8045
Franciszek Salezy Dmochowski. Między epokami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.144-156

Iwona Węgrzyn, https://orcid.org/0000-0001-6591-9446
Galicyjska lekcja roku 1863. Powstanie jako narodowe samobójstwo – w kręgu stańczykowskich metafor i diagnoz
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.43-55

Ewa Hoffmann-Piotrowska, http://orcid.org/0000-0002-0214-0862
Kiedy sny przestały być znakami z nieba? Hermeneutyka oniryczna w „południe wieku”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.281-292

Mateusz Skucha, https://orcid.org/0000-0002-7733-0302
Kochanka i siostra, żona i wdowa. Para czerwona Józefa Ignacego Kraszewskiego – między poetyką a polityką
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.455-466

Wiesław Rzońca, http://orcid.org/0000-0003-0440-4208
Kontynuacja i ciągłość. Cypriana Norwida lata 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.168-180

Andrzej Fabianowski, http://orcid.org/0000-0001-8769-0945
Kornel Ujejski i tom Dla Moskali w kontekście romantycznego słowianofilstwa i romantycznej rusofobii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.157-167

Olaf Krysowski, http://orcid.org/0000-0001-7778-856X
Kryzys światopoglądu romantycznego ? Uwagi o powinnościach literatury i dziennikarstwa lat 60. XIX wieku w korespondencji Wincentego Pola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.192-203

Magdalena Rudkowska, https://orcid.org/0000-0003-2857-1369
Labirynty obcości. Hoffmannowski Piaskun w przekładzie Felicjana Faleńskiego i jego konteksty
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.375-385

Tomasz Sobieraj, http://orcid.org/0000-0002-4563-5574
Między prywatnym a publicznym. Modele powieści w polskiej krytyce literackiej lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.386-406

Tadeusz Budrewicz, http://orcid.org/0000-0003-4557-7260
O ruchliwości przestrzennej literatów dekady postyczniowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.88-103

Edyta Gracz-Chmura, https://orcid.org/0000-0001-5727-0077
O Wielkich początkach Jana Kantego Turskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.428-438

Anna Pekaniec, https://orcid.org/0000-0001-7516-1413
Pamiętnik Kazimiery Pauliny Rogowskiej jako świadectwo i wyznanie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.439-454

Karol Samsel, http://orcid.org/0000-0002-2047-4508
Południe przemocy. Cyprian Norwid wobec polskich sztyletników i francuskich „terrorystów” w perspektywie violence studies
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.181-191

Elżbieta Dąbrowicz, http://orcid.org/0000-0001-7284-2248
Pożegnania z romantyzmem. 1859–1863
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.125-143

Radosław Okulicz-Kozaryn, https://orcid.org/0000-0002-3419-3280
Ruch regularnie postępowy. Rewolucja moralna i powstanie styczniowe w świetle „Postępu” Józefa Osieckiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.232-247

Katarzyna Kościewicz, http://orcid.org/0000-0003-0665-7604
Seweryna Duchińska jako tłumaczka i popularyzatorka poezji obcej. Szkic do portretu z lat 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.361-370

Eliza Kącka, https://orcid.org/0000-0001-9589-936X
Siódma dekada
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.499-512

Elżbieta Flis-Czerniak, http://orcid.org/0000-0003-0332-5460
Szkoła „pozytywna” Franciszka Salezego Krupińskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.313-325

Anna Janicka, https://orcid.org/0000-0003-0289-3706
Trans-„formacja”. „Przegląd Tygodniowy” 1866: numer pierwszy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.248-264

Dawid Osiński, http://orcid.org/0000-0002-9468-1569
W stronę diaspory syberyjskiej, czyli „sceny z życia koczującego” w latach 60. XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.104-124

Joanna Zajkowska, https://orcid.org/0000-0002-9567-4598
Widziadło szczęścia w widziadle powieści – czyli o prozie polskiej z początku lat 60. XIX wieku. Casus Faleńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.467-482

Urszula Kowalczuk, https://orcid.org/0000-0002-0867-3184
Wincentego Pola Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku. Geografia między historią literatury a autobiografią
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.343-360

Damian Makuch, https://orcid.org/0000-0002-9488-5035
Zapominanie. Późna działalność Eleonory Ziemięckiej w świetle wspomnień pośmiertnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323539353.pp.293-312

Polecane
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu - PDF
Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu - PDF
  • Prezentowany zbiór studiów został poświęcony różnym aspektom działalności warszawskiego środowiska archiwalnego. Archiwa warszawskie i ich miejsce oraz rola w przestrzeni publicznej jako instytucji, których zasadniczą misją była ochrona dziedzictwa
49,00 zł   14,00 zł
Details
Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego - PDF
Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego - PDFKamińska Janina
  • Rozprawa poświęcona dziejom Uniwersytetu Wileńskiego na przełomie XVIII i XIX wieku przygotowana na podstawie licznych starannie zebranych i przeanalizowanych źródeł. Autorka omawia organizację uczelni, jej profesorów, studentów i wychowanków. Praca
53,00 zł   14,00 zł
Details
Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Warsztat edytora (PDF)
Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Warsztat edytora (PDF)
  • The presented volume considers sources from the so-called Taken Lands – former Polish lands incorporated into the Russian Empire – as well as from the area of the Duchy of Warsaw and then Kingdom of Poland. Its chronological scope encompasses the 19th
27,00 zł   14,00 zł
Details
Zamknij
Jplayer
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel