Information about a product
Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku. Tom IX – EBOOK

Click to zoom

Tom "Ewangelicyzm reformowany..." gromadzi studia historyków literatury, historyków i teologów, będące wynikiem badań nad kulturowym dziedzictwem kalwinizmu w państwie polsko-litewskim. Analizowano epistolografię, katechizmy, kancjonały, pieśni, psalmy... czytaj więcej

Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-XVII wieku. Tom IX – EBOOK

Redakcja naukowa Dariusz Chemperek
Scientific editor: Chemperek Dariusz
Date of realise: 2016-03-21
availability:
Available
49,00 zł
14.00 / 1egz.
You save 71% (35,00 zł).
Out Of Stock
Edition:
1
Place and year of publication:
Warszawa 2015
Publication language:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2163-1
EAN:
9788323521631
Number of page:
436
Size of the file:
3,8 MB
Publication type:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631
Tom Ewangelicyzm reformowany... gromadzi studia historyków literatury, historyków i teologów, będące wynikiem badań nad kulturowym dziedzictwem kalwinizmu w państwie polsko-litewskim. Analizowano epistolografię, katechizmy, kancjonały, pieśni, psalmy, oracje, postylle, traktaty parenetyczne, teologiczne i filozoficzne autorstwa m.in. Mikołaja Reja, Jakuba Lubelczyka, Bartłomieja Keckermanna czy Daniela Kałaja. Badania dowodzą otwartości polskich ewangelików reformowanych na idee płynące z Europy, nakreślają krąg wartości afirmowanych przez członków Zboru większego, ukazują jak wielki i wszechstronny jest wkład tej grupy wyznaniowej w kulturę Polski.

12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.

See other publications from the series: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości »

Liedtke Dominik,
Bezowocne starania. Korespondencja Jana Kalwina z Zygmuntem Augustem, Jakubem Uchańskim, Janem Tarnowskim i Mikołajem Radziwiłłem Czarnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.17-56

Tomasz Lawenda, https://orcid.org/
Etos ewangelików reformowanych w piśmiennictwie polskim XVI i XVII wieku w świetle koncepcji powołania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.334-379

Wojciech Ryczek,
Filozofia jako logika. Bartłomiej Keckermann w dialogu z renesansowymi arystotelikami
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.309-333

Henryk Gmiterek, https://orcid.org/
Kalwinizm po czesku? Kościół ewangelicko-reformowany i Jednota braci czeskich w Rzeczypospolitej XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.88-103

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek,
Poezja ewangelików reformowanych w Rzeczypospolitej XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.402-418

Katarzyna Meller,
Psalm – kalwińska „pieśń nad pieśniami”. O kształtowaniu się ewangelickiej kultury literackiej i duchowej. Na przykładzie przekładów i parafraz Liber Psalmorum z XVI i XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.275-308

Alina Nowicka-Jeżowa,
Jan Kochanowski wobec protestantyzmu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.216-274

Dariusz M. Bryćko, https://orcid.org/
Kierunki myśli irenicznej ewangelików reformowanych Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.380-401

Leszczyński Rafał Marcin,
Nauka ewangelicko-reformowana w polskojęzycznych katechizmach z XVI wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.57-87

Mariola Jarczykowa, https://orcid.org/
Radziwiłłowie birżańscy jako protektorzy wyznania ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.104-130

Izabela Winiarska,
Staropolskie ewangelickie katechizmy i kancjonały jako książki formacyjne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.133-169

Marta Marianna Kacprzak, https://orcid.org/0000-0002-0491-7970
Szesnastowieczna pieśń polska ewangelików reformowanych w kręgu wartości życia prywatnego i publicznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.170-215

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek,
Wstęp
https://doi.org/10.31338/uw.9788323521631.pp.7-14

Polecane
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Tom VII - PDF
  • Zawarte w tomie rozprawy przedstawiają związki katolicyzmu polskiego z formacjami duchowymi wykształconymi na gruncie kultur europejskich. Dowodzą otwartości polskich środowisk religijnych na nowe inspiracje, weryfikują tezę o dominujących w dobie
55,00 zł   14,00 zł
Details
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu. Tom IV - PDF
  • W tomie dotyczącym monastycyzmu w I Rzeczypospolitej przedmiot badań stanowią teksty reprezentujące rozmaite gatunki literackie, oba języki (łacinę i polszczyznę) oraz różne środowiska monastyczne. Zostały dobrane tak, by książka miała charakter
45,00 zł   14,00 zł
Details
Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów – PDF
Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów – PDFPysiak Jerzy
  • The author portrays the relation between two problems of the medieval kingdom of France: the apocryphal 11th-century legend about Charlemagne bringing the Crown of Thorns to the kingdom of the Franks and its reception in 11th–13th century literature,
59,00 zł   14,00 zł
Details
Zamknij
Jplayer
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel