Zasady nadawania numerów DOI publikacjom wydawanym przez Uniwersytet Warszawski

Zawarta przez UW umowa z CrossRef umożliwia nadawanie numerów DOI publikacjom naukowym, wydanym przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.

Koszty nadawania numerów DOI ponoszą jednostki organizacyjne UW. Obsługę administracyjną oraz rozliczenia prowadzą Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW).


Zasady nadawania numerów DOI na UW

 1. Do współpracy mogą przystąpić tylko te jednostki organizacyjne UW (wydziały, jednostki międzywydziałowe, jednostki ogólnouczelniane itd.), które znajdują się w załączonym spisie jednostek.

 2. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza koordynatora - osobę odpowiedzialną za nadawanie numerów DOI publikacjom naukowym wydanym przez daną jednostkę oraz współpracującą z koordynatorem WUW. Informację o chęci przystąpienia do współpracy z CrossRef wraz z następującymi danymi:
  • nazwą jednostki organizacyjnej,
  • imieniem, nazwiskiem koordynatora,
  • adresem email koordynatora
  • telefonem koordynatora,
  należy przesłać do koordynatora WUW.

 3. Koordynator WUW, zgłasza nowego użytkownika do CrossRef i udostępnia koordynatorowi w danej jednostce organizacyjnej dane do logowania się na stronie CrossRef oraz rejestrowania publikacji naukowych.


Zadania i obowiązki koordynatora w jednostce organizacyjnej UW

 1. Reprezentuje jednostkę organizacyjną UW i współpracuje z koordynatorem WUW w sprawach związanych z nadawaniem numerów DOI i korzystaniem z systemu antyplagiatowego.

 2. Dysponuje i zarządza danymi do logowania na stronie www.crossref.org.

 3. Odpowiada za prawidłowe i zgodne z wytycznymi CrossRef wprowadzanie metadanych publikacji na stronę CrossRef (https://apps.crossref.org/webDeposit), wymaganych do nadania numeru DOI.

 4. Nadaje numery DOI publikacjom wydanym przez daną jednostkę organizacyjną.

 5. Może udostępnić dane do logowania redakcjom, autorom oraz innym osobom z danej jednostki organizacyjnej, które będą wprowadzały do CrossRef dane publikacji wydanych przez tę jednostkę organizacyjną i nadawały im numery DOI.

 6. Odpowiada za prawidłowe i zgodne wytycznymi CrossRef wprowadzanie przez siebie oraz przez osoby wymienione w punkcie 4 danych na stronę CrossRef.

 7. Odpowiada za terminowe rozliczanie (zapłatę) wewnętrznych not obciążeniowych za nadane numery DOI oraz rozliczenia wewnątrz danej jednostki organizacyjnej.

 8. Sprawdza ze stanem faktycznym otrzymane z CrossRef raporty finansowe i inne, dotyczące zarejestrowanych numerów DOI, w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania.Rozliczenia

 1. Opłatę administracyjną za korzystanie z systemu CrossRef pokrywa Sekretariat Prorektora ds. Naukowych.

 2. Za nadane numery DOI i usługi świadczone przez WUW jednostka organizacyjna otrzymuje wewnętrzną notę obciążeniową wystawioną przez Wydawnictwa UW.

 3. Do kosztów za nadane numery DOI, dostępnych na stronie https://www.crossref.org/fees/, DOI doliczany jest należny podatek VAT oraz koszty obsługi administracyjnej poniesione przez WUW.

 4. Brak terminowej zapłaty za nadane numery DOI skutkuje natychmiastowym zablokowaniem konta w systemie CrossRef.Warunki techniczne konieczne do nadania publikacji numeru DOI

 1. Rejestrowana publikacja naukowa lub jej część (artykuł, rozdział) musi być dostępna w Internecie, tj. posiadać stały adres URL, przy czym dostęp może być wolny (open access) lub komercyjny. W przypadku zmiany lokalizacji, należy zaktualizować dane na strone CrossRef.

 2. Szczegółowe dane konieczne do zarejestrowania publikacji można znaleźć na stronie: https://www.crossref.org.

UWAGA!
Wydawnictwa UW oferują możliwość dystrybucji publikacji w Internecie zarówno komercyjnej jak i w otwartym dostępie (open access).


Osoby do kontaktu:

1. Koordynator WUW: Dorota Dziedzic d.dziedzic@uw.edu.pl WUW
2. Rozliczenia: Grażyna Różańska g.rozanska@uw.edu.pl WUW
3. Sprawy merytoryczne: Joanna Lewczuk joanna.lewczuk@adm.uw.edu.pl Sekretariat Prorektora ds. naukowych
Struktura numeru DOI (instrukcja dla koordynatorów):

znajdziesz tutaj »

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel