Informacje o publikacji
Chrysomallos. Polish Archaeologists in the Black Sea Region. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

The fourth volume of the C series supplements to the "Światowit" yearly entitled: "Pontica et Caucasica" contains 15 articles divided into two sections: Causasus and Scythia et Sarmatia. The first section, Caucasus, discusses, among other things... czytaj więcej

Chrysomallos. Polish Archaeologists in the Black Sea Region. Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica. Volume IV (PDF)

Redakcja naukowa Marcin Matera, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Nazwa serii/czasopisma: Światowit
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2024
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-66210-36-3
EAN:
9788366210363
Liczba stron:
237
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
23,16 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363
The fourth volume of the C series supplements to the Światowit yearly entitled: Pontica et Caucasica contains 15 articles divided into two sections: Causasus and Scythia et Sarmatia. The first section, Caucasus, discusses, among other things, discoveries of early metallurgy in Adjaria, as well as olive lamps and amphorae from the Roman fort of Apsaros. Two articles are devoted to the ancient city of Zalissa, identified with the modern village of Dzalisi in central Georgia. Another text discusses the role of the fortress at Petra (on the coast of Lazica) during the Persian campaign of Justinian I the Great.

In the section on discoveries from areas belonging to ancient Scythia and Sarmatia, as many as three articles deal with different research projects concerning ceramics, from the Archaic to the Migration Period. There is also a presentation of the results of the latest research on the alleged Mithraeum at Tyras. Further texts discuss the epigraphic map of Tropaeum Traiani and the fortifications of Tanais in the light of geophysical research. The entire collection closes with a paper devoted to the presence of the ancient cities of Olbia and Borysthenes in Old Polish literature.

It is worth noting the participation of scientists of the younger generation in the research conducted. This fact is a guarantee that Pontic archaeology will develop and the editorial team led by Marcin Matera and Radosław Karasiewicz-Szczypiorski will be able to work on further volumes presenting new archaeological discoveries from the Black Sea region.

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

******

Czwarty tom Suplementów z serii C do rocznika Światowit pt.: Pontica et Caucasica zawiera 15 artykułów podzielonych na dwie sekcje: Caucasus oraz Scythia et Sarmatia. W części pierwszej, kaukaskiej, omawiane są m.in. odkrycia dotyczące wczesnej metalurgii w Adżarii, a także lampki oliwne i amfory z rzymskiego fortu Apsaros. Dwa artykuły zostały poświęcone starożytnemu miastu Zalissa identyfikowanemu ze współczesną miejscowością Dzalisi w środkowej Gruzji. Inny tekst omawia rolę twierdzy w Petrze (na wybrzeżu Lazyki) podczas kampanii perskiej Justyniana I Wielkiego.

W sekcji dotyczącej odkryć z obszarów należących do starożytnej Scytii i Sarmacji aż trzy artykuły dotyczą różnorodnych badań nad ceramiką, od epoki archaicznej po okres wędrówek ludów. Jest też prezentacja wyników najnowszych badań domniemanego Mitreum w Tyras. Kolejne teksty omawiają mapę epigraficzną Tropeum Traiani oraz fortyfikacje Tanais w świetle badań geofizycznych. Całość zbioru zamyka praca poświęcona obecności starożytnych miast Olbii i Borystenesu w literaturze staropolskiej.

Warto zwrócić uwagę na udział naukowców młodego pokolenia w prowadzonych badaniach. Ten fakt stanowi gwarancję, że archeologia pontyjska będzie się rozwijać a zespół redakcyjny kierowany przez Marcina Materę i Radosława Karasiewicz-Szczypiorskiego będzie mógł pracować nad kolejnymi tomami prezentującymi nowe odkrycia archeologiczne znad Morza Czarnego.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Krzysztof Jakubiak, https://orcid.org/0000-0003-3123-7564
Piliposyan Ashot, https://orcid.org/
A Boundary Stone Discovered from the Sevan Lake Basin
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.35-38

Sulkhanishvili Davit, https://orcid.org/
Koberidze Koba, https://orcid.org/
Chaduneli Nikoloz, https://orcid.org/
Ancient City Zalissa (1st–4th centuries), Confrontation of Empires and Christianization of Iberia
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.117-128

Khakhutaishvili Nana, https://orcid.org/
Mamuladze Shota, https://orcid.org/
Ancient Metal Production Site in Chorokhi Basin in the Vicinity of Apsaros Fortress
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.49-70

Gavrylyuk Nadezhda, https://orcid.org/
Archaic Handmade Pottery Complex of Borysthenes (from V.V. Lapin’s Excavations)
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.149-170

Lockley Natalia, https://orcid.org/
Architecture of the Residential Complex in Dzalisi (Georgia)
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.93-106

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, https://orcid.org/0000-0002-6235-9313
Krzysztof Misiewicz, https://orcid.org/
Saveliev Oleg, https://orcid.org/
Building with an Apse Behind the Walls of the Citadel at Tyras. A Further Step Towards Explaining its Function
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.191-198

Gizińska Adrianna, https://orcid.org/
Epigraphic Map of Tropaeum Traiani During the Principate. Town and its Rural Territory Before 317 AD
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.171-190

Adam Łukaszewicz, https://orcid.org/
From the Pontic Area and Caucasus to the Nile Valley: Evidence of Graffiti on the Walls of a Pharaoh’s Tombs
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.107-116

Alfred Twardecki, https://orcid.org/
Olbia and Borysthenes in Old Polish Literature. Preliminary Report
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.221-237

Daszkiewicz Małgorzata, https://orcid.org/
Schultze Erdmudte, https://orcid.org/
Pottery from the Cherniakhiv Culture Site of Voitenki and Other Sites in the Surrounding Region (Ukraine)
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.129-144

Darchidze Tamaz, https://orcid.org/
The crucial episode of Lazic War (541-562) – Petra’s third besiegement and Its Fall (An Overview of the Recent Archaeological Evidence)
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.17-34

Deptuła Aleksandra, https://orcid.org/
The Ethnic Identity of Handmade Pottery from Sites Located on the Northern Shores of the Black Sea
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.145-148

Krzysztof Misiewicz, https://orcid.org/
Marcin Matera, https://orcid.org/0000-0003-4913-0749
The Fortifications of Western Tanais in the Light of Archaeology and Geophysics. Results of Electrical Resistivity Measurements in 2018 and 2019
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.199-220

Jaworska Maria, https://orcid.org/
The So-Called “Sunburst Lamps” Found in Apsaros
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.39-48

Komar Paulina, https://orcid.org/
Rogava Andria, https://orcid.org/
Motskobili Tatuli, https://orcid.org/
Transport Cntainers from the Apsaros Fortress (Modern Gonio), Georgia (1st–7th century AD). A Preliminary Overview of Forms and Fabrics
https://doi.org/10.31338/uw.9788366210363.pp.71-92


Zamknij
Jplayer
pixel