Informacje o publikacji
Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 8. Miasta/Zwierzęta – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

To ciekawe studium o interakcjach międzygatunkowych w miastach, każdorazowo osadzonych w konkretnych zjawiskach kulturowych. To radykalne przedefiniowanie relacji ludzko-zwierzęcych, analiza wzajemnych zależności, opis złożoności oraz dynamiki ich... czytaj więcej

Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 8. Miasta/Zwierzęta – PDF

Redakcja tomu Anna Jaroszuk, Igor Piotrowski, Karolina Wróbel-Bardzik
Nazwa serii/czasopisma: Almanach antropologiczny
Data wydania: 2021-02-17
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4880-5
EAN:
9788323548805
Liczba stron:
168
Wielkość pliku:
4,79 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805
To ciekawe studium o interakcjach międzygatunkowych w miastach, każdorazowo osadzonych w konkretnych zjawiskach kulturowych. To radykalne przedefiniowanie relacji ludzko-zwierzęcych, analiza wzajemnych zależności, opis złożoności oraz dynamiki ich przemian w przestrzeniach miejskich.

W publikacji z jednej strony istotne jest odniesienie do różnorodnych kontekstów kulturowych, z drugiej – wydobycie lokalnej specyfiki przedstawianych zjawisk oraz jak najszersza prezentacja polskiej perspektywy uwzględniającej rożne ośrodki miejskie. Publikacja stanowić może inspirację do namysłu nad kształtem stosunków między ludźmi i zwierzętami w miastach przyszłości oraz nad sposobami ich organizowania, zwłaszcza w kontekście dziedzictwa dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych ruchów modernizacyjnych.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The Anthropological Almanach. Communicare. Volume 8. Cities/Animals

An interesting study on interspecies relations in cities, set in concrete cultural phenomena. It is a radical re-definition of human-animal relations, an analysis of mutual dependencies, a description of complexity and dynamics of changes in urban spaces. On the one hand, the publications refers to various cultural contexts, on the other hand, it shows local characteristics of the presented phenomena and the Polish perspective, which includes different towns. The book may inspire reflections on relations between humans and animals in future cities as well as the ways of organising them, especially in the context of the 19th and 20th century modernising movements.

Keywords: animals in cities, human-animal relations, interspecies interactions.

Zobacz inne publikacje z serii: Almanach antropologiczny »

Mimo nieuniknionej heterogeniczności zagadnień, podejmowanych przez autorów tomu, zgromadzone teksty nie przypominają swobodnej mozaiki poszczególnych case studies, ale układają się w nader spójną całość. Gwarancją tej koherencji jest wspólne dla przyjętej przez autorów perspektywy nałożenie na siebie dwóch krajobrazów, dowodne wykazanie, że krajobraz miejski powinien być w większym niż dotąd zakresie krajobrazem moralnym, obejmującym całość ludzko-zwierzęco-roślinnej wspólnoty, zanurzonej w miejski kontekst. Kwestionując ludzką dominację oraz brak podmiotowości i sprawczości zwierząt, tym samym dokonywalibyśmy głębokiej korekty naszego – siłą rzeczy antropocentrycznego – sposobu myślenia o mieście. Zbliżalibyśmy się do przekształcenia Metropolis w Zoopolis, przestrzeń w równym stopniu przyjazną dla ludzi oraz dla zwierząt i innych podmiotów nie-ludzkich.
Dr hab. Piotr Krupiński, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Karolina Wróbel-Bardzik, https://orcid.org/0000-0002-6395-9118
„Była to śmierć olbrzymia i liczna”. Zwierzęta oraz bombardowanie Warszawy w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.140-150

Anna Jaroszuk, https://orcid.org/0000-0001-7496-1099
„Plaga i niewinne stworzenia” – psy w przestrzeni publicznej Warszawy na przełomie XIX i XX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.78-89

Jennifer Wolch, https://orcid.org/
Anima urbis
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.9-24

Karolina Wróbel-Bardzik, https://orcid.org/0000-0002-6395-9118
Dystans i oddzielenie. Konie oraz zwierzęta hodowlane w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.41-48

Aleksander Wójtowicz, https://orcid.org/0000-0003-0436-1965
Gawron, czyli intruz w mieście
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.69-77

Justyna Schollenberger, https://orcid.org/0000-0001-6752-7737
Mleko, tężec i słoń Jumbo. Kanadyjskie zwierzęta miejskie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.151-156

Stephanie Weismann, https://orcid.org/
Odorogenne zwierzęta w międzywojennym Lublinie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.102-111

Igor Piotrowski, https://orcid.org/0000-0001-6130-652X
Osy zaraz po wojnie. Owady na miejskim marginesie: realizm i widzialna obecność
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.130-139

Monika Żółkoś, https://orcid.org/
Owad i metropolia. Walki świerszczy w obserwacji uczestniczącej Hugh Rafflesa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.123-129

Justyna Włodarczyk, https://orcid.org/0000-0002-8808-1582
Parki są dla ludzi? Psy w przestrzeni miejskiej w USA, Wielkiej Brytanii i Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.49-68

Zofia Jakubowicz-Prokop, https://orcid.org/0000-0002-5785-2103
Polityki nie-ludzkiego miasta. The City Is More Than Human Fredericka L. Browna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.160-163

Michalina Augusiak,
Słoń a sprawa miejska. Ogród zoologiczny w Warszawie i konflikty wokół nowoczesnej sfery publicznej (1872–1914)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.112-122

Joanna Gellner, https://orcid.org/0000-0002-7976-2344
Zauważone! – zmiana stosunku do koni w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.90-101

Peter Atkins, https://orcid.org/
Zwierzęce nieczystości i utrapienia w dziewiętnastowiecznym Londynie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548805.pp.25-40

Zamknij
Jplayer
pixel