Informacje o publikacji
Sześciolecie Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia piękną, przebogatą polszczyzną przedstawia cele Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego i metodologiczne podstawy projektu oraz dokonuje wyczerpującego przeglądu dorobku ekscerpcyjnego dla polszczyzny XX wieku (w postaci kompletnego spisu... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4843-0
EAN:
9788323548430
Liczba stron:
142
Wielkość pliku:
10,58 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548270
Monografia piękną, przebogatą polszczyzną przedstawia cele Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego i metodologiczne podstawy projektu oraz dokonuje wyczerpującego przeglądu dorobku ekscerpcyjnego dla polszczyzny XX wieku (w postaci kompletnego spisu bibliograficznego) ze wskazaniem na znaczenie nowych prac leksykograficznych dla dogłębnego poznawania polszczyzny. Korpus ten gromadzi poświadczenia cytatowe dla 250 tysięcy haseł słownikowych obejmujących stulecie 1901–2000.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The Sixth Anniversary of the National Photocorpus of Polish

The monograph presents -in beautiful and rich Polish - the aims of the National Photocorpus of Polish and the methodological foundations for the project. It explores the excerptive work of the 20th century Polish language (in the form of a complete bibliography), indicating the importance of new lexicographic works for deep understanding of Polish. The Corpus contains quotations confirming 250,000 dictionary entries from the years 1901-2000.

Keywords: photocorpus, modern lexicography, photo confirmations, photo quotations, Polish language lexicography.

[To praca] wybitnych polskich językoznawców, teoretyków i praktyków nowoczesnej leksykografii polskiej, korpusologów, twórców oryginalnych narzędzi, aparatu badawczego i terminologicznego w polskiej leksykografii „globalnej”, chronologizacyjnej i fotokorpusologii, a przede wszystkim skrzętnych dokumentalistów zasobów polszczyzny, rejestratorów neoleksyki, dociekliwych weryfikatorów polskiego słownictwa i redaktorów jego źródłosłowów (w obrębie konkretnych i sprawdzonych już przez nich działań chronologizacyjnych). […] Sylwetek tych językoznawców nie trzeba przedstawiać, bowiem ich dokonania są dobrze znane i spotykają się z wielkim uznaniem, również za granicą.
Z recenzji prof. Katarzyny Wojan

Monografia […] dokumentuje przebieg prac nad przedsięwzięciem unikatowym nie tylko w skali kraju, a mianowicie nad Narodowym Fotokorpusem Języka Polskiego. Korpus ten gromadzi poświadczenia cytatowe dla 250 tys. haseł słownikowych obejmujących stulecie 1901–2000. Jan Wawrzyńczyk i Piotr Wierzchoń omówili stopień zaawansowania prac po upływie sześciu lat od ich podjęcia, klarownie przedstawiając cele swojej inicjatywy i metodologiczne podstawy projektu oraz dokonując wyczerpującego przeglądu dorobku ekscerpcyjnego dla polszczyzny XX wieku (w postaci kompletnego spisu bibliograficznego) ze wskazaniem na znaczenie nowych prac leksykograficznych dla dogłębnego poznawania polszczyzny. Autorzy przedstawili też strukturę tworzonego NFJP, poruszyli problem słownictwa obecnego w fotodokumentach, ale w hasłowniku Korpusu niewidocznego, […] zaprezentowali część owej leksyki nazwanej latentną. Trzon recenzowanej książki stanowi wybór fotomateriałów z jednego tylko 1898 roku. […] Monografia została napisana wzorcową polszczyzną, piękną, przebogatą, świeżą.
Z recenzji prof. Jolanty Mędelskiej-Guz


Zamknij
Jplayer
pixel