Informacje o publikacji
Дискурсивная перспектива в лирической поэзии: Опыт жанровой грамматики / Perspektywa dyskursywna w poezji lirycznej. Zarys gramatyki gatunku (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka dotyczy zagadnienia dyskursu lirycznego, który w gruncie rzeczy składa się z dwóch wysoce samodzielnych dyskursów – części, która przedstawia odpowiednie doświadczenie przeżywane przez podmiot liryczny i części, w której ten ostatni odkrywa... czytaj więcej

Дискурсивная перспектива в лирической поэзии: Опыт жанровой грамматики / Perspektywa dyskursywna w poezji lirycznej. Zarys gramatyki gatunku (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
rosyjski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4934-5
EAN:
9788323549345
Liczba stron:
788
Wielkość pliku:
2,79 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323549185
Książka dotyczy zagadnienia dyskursu lirycznego, który w gruncie rzeczy składa się z dwóch wysoce samodzielnych dyskursów – części, która przedstawia odpowiednie doświadczenie przeżywane przez podmiot liryczny i części, w której ten ostatni odkrywa istotną, z reguły światopoglądowej wagi prawdę. Autor pokazuje, na ile się różni struktura tych dyskursów i na ile odpowiednie różnice są ważne dla ogólnej teorii wewnętrznej hierarchizacji tekstu.

Przyjmując za punkt wyjścia twierdzenie rosyjskiej badaczki poezji Tamary Silman, iż tekst liryczny ze swojej natury dzieli się na część empiryczną przedstawiającą pewne doświadczenia podmiotu lirycznego i część, w której ten ostatni dokonuje odkrycia ważnej ogólnej prawdy, Autor bada lingwistyczne wykładniki tego podziału, m.in. takie, jak: szczególna liczebność więzi dyskursywnych powstających między „odkrywczą” częścią tekstu a innymi jego fragmentami, urwanie w części „odkrywczej” oczekiwanych powiązań anaforycznych z poprzedzającym tekstem, podkreślone za pomocą specjalnych środków informacyjne bogactwo części „odkrywczej”.

Książka w języku rosyjskim; zawiera dokładną analizę wykładników tego rodzaju opartą o szczegółowe omówienie wielu przykładów pochodzących z klasycznej poezji rosyjskiej, polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, niemieckiej i japońskiej.

Cechy wyróżniające tę książkę:
  • przedstawia rozległą analizę wykładników wewnętrznej hierarchizacji tekstu lirycznego, z których to wykładników praktycznie żaden nie był dotychczas ani zbadany, ani nawet odnotowany,
  • ujawnia zasadnicze odmienności strukturyzacji tekstów lirycznych w porównaniu do tych narracyjnych, dzięki czemu zostaje istotnie poszerzona nasza wiedza o ogólnych mechanizmach strukturyzacji tekstu,
  • szczegółowemu badaniu poddano wykorzystanie odpowiednich relacji anaforycznych, relacji dyskursywnych i rozmaitych środków podniesienia informatywności odpowiednich partii tekstu na rzecz wyznaczenia jego wewnętrznej hierarchii.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Discourse Perspective in Lyrical Poetry. An Essay on the Genre Grammar

The major message of this book is that lyrical poem tends to be split into two very dissimilar parts, one of which is empirical, while the other strives towards transcendence. Closely inspected are dialectic relations between them, as well as their typical distinctive features.

Keywords: lyrical discourse, grounding in discourse, foreground, background.

******

Дискурсивная перспектива в лирической поэзии: Опыт жанровой грамматики

Эта книга – о том, что лирическое стихотворение в большинстве случаев слагается из двух взаимосвязанных, но существенно различных частей: эмпирической и трансцендентной. Автор подробно рассматривает диалектику их взаимоотношений и необыкновенно многообразные механизмы их маркировки.

Ключевые слова: лирический дискурс, внутренняя иерархизация дискурса, первый дискурсивный план, второй дискурсивный план.Zamknij
Jplayer
pixel