Informacje o publikacji
Światowit. Volume LIX. World Archaeology – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom dedykowany profesorowi Andrzejowi Kempistemu, nestorowi polskiej archeologii pradziejowej. W pierwszej części, poza wspomnieniem o działalności profesora w Nemrik (Irak), znajdują się różne artykuły dotyczące pradziejów w Polsce i na Białorusi. Dalsza... czytaj więcej

Światowit. Volume LIX. World Archaeology – PDF

Redaktor naczelny Jerzy Żelazowski
Nazwa serii/czasopisma: Światowit
Redaktor naukowy: Żelazowski Jerzy
Data wydania: 2021-08-27
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
0082-044X
Liczba stron:
236
Wielkość pliku:
11,1 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Tom dedykowany profesorowi Andrzejowi Kempistemu, nestorowi polskiej archeologii pradziejowej. W pierwszej części, poza wspomnieniem o działalności profesora w Nemrik (Irak), znajdują się różne artykuły dotyczące pradziejów w Polsce i na Białorusi. Dalsza część zawiera teksty związane z szeroko rozumianą archeologią śródziemnomorską i bliskowschodnią, w których poruszane są również zagadnienia recepcji antyku w kulturze polskiej i europejskiej.

Tom ukazuje się w czasie znaczonym 100-leciem istnienia archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, co znalazło wyraz w esejach profesora Stefana Karola Kozłowskiego, innej ważnej postaci polskiej archeologii.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

This volume is dedicated to Professor Andrzej Kempisty, the doyen of Polish prehistoric archaeology. Apart from a reminiscence about the professor's activities in Nemrik (Iraq), the first part contains various articles concerning prehistory in Poland and Belarus. The next part includes texts related to the broadly understood Mediterranean and Near Eastern archaeology, which also deal with the reception of antiquity in Polish and European culture.

The volume is published at a time marked by the 100th anniversary of archaeology at the University of Warsaw, as reflected in the essays of Professor Stefan Karol Kozłowski, another important figure in Polish archaeology.

Zamknij
Jplayer
pixel