Informacje o publikacji
Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 12(15) 2022. Antologie i antologizowanie (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer poświęcony został pisarstwu antologizującemu od starożytnych początków po współczesne realizacje. Artykuły pokazują antologizowanie jako podstawową praktykę filologiczną, która pozostaje w ścisłej relacji ze strategiami historycznoliterackimi... czytaj więcej

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 12(15) 2022. Antologie i antologizowanie (PDF)

Redaktor naczelny Ewa Hoffmann-Piotrowska
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
2658-2503
Liczba stron:
420
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
2,26 MB
Typ publikacji:
Open access
,
Praca naukowa
Numer poświęcony został pisarstwu antologizującemu od starożytnych początków po współczesne realizacje. Artykuły pokazują antologizowanie jako podstawową praktykę filologiczną, która pozostaje w ścisłej relacji ze strategiami historycznoliterackimi oraz zagadnieniami metodologicznymi dynamicznie przeobrażającego się literaturoznawstwa. Autorkom i autorom tekstów towarzyszyły pytania o związek antologii z procesami re-orientacji i stereotypizacji kanonu, a także o zmiany zachodzące w przedmiocie antologii, ich odbiorcach i funkcjach kulturotwórczych. W numerze nie zabrakło też głosów praktyków, którzy poddali metarefleksji tworzenie antologii w oparciu o własne doświadczenia badawcze.

Całość tomu dopełnia dział „Pożytki filologicznie”, w którym znalazły się studia podejmujące tematykę z zakresu norwidologii, konkursów literackich, modernistycznej translatoryki, nature writing i psychoanalizy.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The issue is devoted to anthologising writing from its ancient origins to contemporary realisations. The articles show anthologising as a fundamental philological practice, which remains in close relation to historical-literary strategies and methodological issues of dynamically transforming literary studies. The authors’ texts are accompanied by questions about the relationship of anthologies to processes of reorientation and stereotyping of the canon, as well as about changes taking place in the content of anthologies, their audiences and their culture-forming functions. The issue also includes the voices of practitioners who have metareflected on the creation of anthologies based on their own research experiences.

The volume is complemented by a section entitled “Philological Benefits”, which includes studies about Norwid, literary competitions, modernist translation studies, nature writing and psychoanalysis.

Keywords: nature writing, anthologies, anthologizing, norwidology, modernist translation studies.

Zobacz inne książki z serii: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo »


Zamknij
Jplayer
pixel