Informacje o publikacji
Studia Ucrainica Varsoviensia 2022/10 – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom jest poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Prace językoznawcze dotyczą zagadnień leksykologii, stylistyki, psycholingwistyki, lingwohistoriografii. Badany jest język... czytaj więcej

Studia Ucrainica Varsoviensia 2022/10 – PDF

Redaktor naczelny Iryna Kononenko
Nazwa serii/czasopisma: Studia Ucrainica Varsoviensia
Redaktor naukowy: Kononenko Iryna
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
ukraiński
,
angielski
,
polski
ISBN/ISSN:
2545-157X
Liczba stron:
262
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
5,01 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Tom jest poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Prace językoznawcze dotyczą zagadnień leksykologii, stylistyki, psycholingwistyki, lingwohistoriografii. Badany jest język literatury pięknej, sloganów politycznych, tekstów prawnych w językach ukraińskim, niemieckim i angielskim.

Studia literaturoznawcze i kulturoznawcze opisują problemy feminizmu we współczesnej literaturze ukraińskiej, twórczość Bohdana Kołomyjczuka, postaci folkloru ukraińskiego. Ponadto w dziale tym zaprezentowano badania nad ukraińską literaturą emigracyjną, sytuacją ukraińskich uchodźców w Polsce oraz nad malarstwem cerkiewnym.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The volume is devoted to the current issues in Ukrainian studies, research in the field of linguistics, literary studies and cultural studies. Linguistic articles deal with the issues of lexicology, stylistics, psycholinguistics and linguohistoriography. The language of literary fiction, political slogans and legal texts in Ukrainian, German and English is studied.

Studies on literature and culture describe the problems of feminism in modern Ukrainian literature, the work of Bohdan Kolomiichuk and characters from Ukrainian folklore. In addition, the section includes articles on Ukrainian émigré literature, the situation of Ukrainian refugees in Poland and Orthodox church painting.


Zamknij
Jplayer
pixel