Informacje o publikacji
FinTech. Miscellanea (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia naukowa poświęcona wybranym zagadnieniom związanym z nowymi technologiami w usługach finansowych (FinTech). Publikacja, jako jedna z niewielu, zawiera artykuły naukowe oraz krótkie artykuły popularnonaukowe opublikowane na stronie Facebook... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5939-9
EAN:
9788323559399
Liczba stron:
238
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
8,62 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-5939-9.swwz.13
Monografia naukowa poświęcona wybranym zagadnieniom związanym z nowymi technologiami w usługach finansowych (FinTech). Publikacja, jako jedna z niewielu, zawiera artykuły naukowe oraz krótkie artykuły popularnonaukowe opublikowane na stronie Facebook napisane wyłącznie przez studentów i absolwentów, wywodzących się z różnych ośrodków naukowych. Autorzy reprezentują głównie kierunki finansów, zarządzania, prawa i ekonomii.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

FinTech. Miscellaneous

Scientific monograph focused on selected issues related to new technologies in financial services (FinTech). The publication is one of the few to include scientific articles and short popular science articles published on the Facebook page written exclusively by undergraduates and graduates, coming from different scientific centers. The authors mainly represent the fields of finance, management, law and economics.

Keywords: FinTech, RegTech, SubTech, innovation, regulatory barriers, financial technology, financial market.

Dr hab. Jakub Górka – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki, twórca Smart FinTech Network i FinTech Drift Forum, opiekun koła naukowego Nowoczesnej Bankowości „Fintech”, od 2012 roku ekspert ds. płatności Komisji Europejskiej (w PSMEG), od 2022 roku doradca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC), w latach 2016-2022 ekspert i koordynator ds. FinTech i e-płatności w ZUS, w latach 2016-2017 lider biznesowy strumienia e-Daniny w programie rządowym „Od papierowej do cyfrowej Polski”, w latach 2013-2016 ekspert i recenzent Narodowego Centrum Nauki. Autor badań i opinii dla Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i podmiotów rynkowych. Uczestnik staży naukowych m.in. na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Konstancji, Uniwersytecie Lapońskim. Autor i redaktor kilkudziesięciu artykułów i monografii naukowych, w tym autor Interchange Fee Economics. To Regulate or Not to Regulate? (2018), Palgrave Macmillan (Springer Nature) oraz redaktor Transforming Payment Systems in Europe (2016), Palgrave Macmillan, laureat kilku nagród, m.in. e-Dukata na VII Cashless Congress za książkę habilitacyjną (2019) i nagrody Premiera RP za rozprawę doktorską (2009).

Dr hab., prof. ucz. Marcin Żemigała – profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2020-2024 prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2021-2024 zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania oraz Dyrektor Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zarządzania Środowiskowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni ekspert Narodowego Centrum Nauki, obecnie ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Realizował badania i wykonywał ekspertyzy na zlecenie m.in. Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ponad 80 ekspertyz dla sektora biznesu. Prowadził badania naukowe w Korei Południowej (Chonnam National University, Kyungpook National University), Wielkiej Brytanii (University of Northumbria at Newcastle) i Słowenii (University of Ljubljana). Zawodowo zajmuje się głównie społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarządzaniem środowiskowym i problematyką zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu.

[…] FinTech jest przedmiotem zainteresowania na gruncie praktycznym i naukowym. […] Temat ten jest jednak bardzo szeroki a zmiany zachodzące na rynkach finansowych, w tym sektorze FinTech, są bardzo dynamiczne co sprawia, że konieczna jest bieżąca aktualizacja wiedzy z tego zakresu. Funkcję tę doskonale spełni recenzowana monografia. Ze względu na różne perspektywy ujęcia tematyki FinTech (finansowa, biznesowa, prawna) oraz zróżnicowany poziom prezentowanej treści może stać się interesującą pozycją literatury dla wielu grup czytelników.
[…] publikacja pt. „FinTech Miscellanea” pod redakcją Jakuba Górki i Marcina Żemigały […] stanowi cenne kompendium wiedzy na temat najnowszych zagadnień, wyzwań i zmian zachodzących w systemie finansowym, w tym sektorze FinTech. Jej publikacja przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy i budowania świadomości finansowej […].
[…] Prezentowane artykuły różnią się podejściem badawczym, perspektywą i metodą badań (dostosowaną do przedmiotu badań,) ale łączy je dobre rozpoznanie prezentowanych zagadnień oraz dbałość o jakość i przejrzystość wywodu. Poziom merytoryczny prowadzonych rozważań jest właściwy dla tego typu publikacji i świadczy o dobrym przygotowaniu autorów referatów, będących przecież młodymi adeptami nauki.[…].
Dr hab. Joanna Błach, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

[…] niewiele jest publikacji poświęconych aspektom regulacji innowacji finansowych oferowanych przez FinTech-y w sektorze bankowym. […] Opiniowana książka skupia się na tych obszarach regulacji, które są przedmiotem ożywionych dyskusji. Monografię cechuje unikalny skład autorów, którymi są studenci (licencjaci, magistrzy i doktoranci), a co ważne, reprezentujący różne kierunki i ośrodki naukowe w Polsce. […]
[…] Uznaję monografię za wartościową publikację, gdyż pokazuje ona, że na uczelniach krajowych jest wysoki potencjał w działalności Studenckich Kół Naukowych […] Korzyści odnosi wizerunkowo uczelnia oraz jej pracownicy, ponieważ poprawia się jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych i absolwenci lepiej będą przygotowani do działania w warunkach postępującej dynamicznej transformacji cyfrowej rynku finansów.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zamknij
Jplayer
pixel