Informacje o publikacji
Dynamika powiązań i mechanizmy transmisji zmienności między polskim rynkiem akcji a wybranymi rynkami akcji na świecie (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia jest podsumowaniem kilkuletnich badań autora dotyczących dynamiki powiązań i mechanizmów transmisji zmienności między polskim rynkiem akcji a wybranymi rynkami akcji na świecie. Stanowi cenną pozycję naukową i pomoc dydaktyczną dla wykładowców... czytaj więcej

Dynamika powiązań i mechanizmy transmisji zmienności między polskim rynkiem akcji a wybranymi rynkami akcji na świecie (PDF)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6138-5
EAN:
9788323561385
Liczba stron:
304
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
9,69 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-6138-5.swwz.15
Monografia jest podsumowaniem kilkuletnich badań autora dotyczących dynamiki powiązań i mechanizmów transmisji zmienności między polskim rynkiem akcji a wybranymi rynkami akcji na świecie. Stanowi cenną pozycję naukową i pomoc dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych (takich jak bakowość i zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, zarządzanie). Może również zainteresować praktyków rynku finansowego czy inwestorów indywidualnych, którzy pragną lepiej poznać powiązania rynków.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Dynamics Connectedness and Mechanisms of Volatility Transmission Between the Polish Stock Market and Selected Stock Markets in the World

The monograph is a summary of the author's several years of research on the dynamics of linkages and volatility transmission mechanisms between the Polish stock market and selected stock markets around the world. It constitutes a valuable scientific position and a teaching aid for lecturers and students of economic faculties (such as banking and management, economics, finance and accounting, computer science and econometrics, management). It may also be of interest to financial market practitioners or individual investors who wish to better understand the interconnectedness of markets.

Keywords: stock market, capital market, measurement methods, transmission indexes, financial risk, globalization processes.

Przeprowadzone przez Autora badania i otrzymane wyniki są nie tylko interesujące, ale i ważne […]. Na uznanie zasługuje ogrom pracy wykonanej przez Autora zarówno w kontekście przeprowadzonych studiów literaturowych […], jak i badań empirycznych, w ramach których wykorzystano zaawansowane metody ekonometryczne i narzędzia komputerowe.
[…] praca będzie zarówno cenną pozycją naukową, jak i pomocą dydaktyczną dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych, na przykład takich jak Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria czy Zarządzanie. Może równie stanowić intersujące źródło wiedzy dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów indywidualnych, pragnących lepiej poznać powiązania rynków, na których lokują środki.
Dr hab. Monika Krawiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

[…] na rynku wydawniczym brakuje tak kompleksowego opracowania uwzględniającego badania w zakresie transmisji zmienności.
Dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Szczepan Urjasz – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze energetycznym, leasingowym, ubezpieczeniowym i budowlanym. Od wielu lat zaangażowany w modelowanie i analizowanie danych ekonomicznych. Autor oraz współautor artykułów naukowych opublikowanych m.in. w takich czasopismach, jak: "International Review of Financial Analysis", "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money" czy "Entropy".

Zamknij
Jplayer
pixel