Informacje o publikacji
Komunikacja medyczna – wyzwania i źródła inspiracji (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorzy tekstów zamieszczonych w tej monografii podejmują m.in. takie wątki, jak: struktura komunikacji medycznej, prawne aspekty informowania pacjenta, narzędzia wspierające proces decyzyjny związany z postępowaniem terapeutycznym, specyfika języka... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6029-6
EAN:
9788323560296
Liczba stron:
340
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
3,88 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296
Autorzy tekstów zamieszczonych w tej monografii podejmują m.in. takie wątki, jak: struktura komunikacji medycznej, prawne aspekty informowania pacjenta, narzędzia wspierające proces decyzyjny związany z postępowaniem terapeutycznym, specyfika języka zawodowego, zasady rozmowy z pacjentem podczas telekonsultacji, informowanie o ryzyku dotyczącym farmakoterapii, rozwój i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych i personelu medycznego, językowe aspekty komunikacji z pacjentem, zagadnienia związane z wpływem nowych technologii (w tym Internetu i sztucznej inteligencji) na procesy komunikowania się personelu oraz całych instytucji medycznych z pacjentami.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Medical Communication – Challenges and Inspiration Sources

The authors of the texts included in this monograph address, among others, such threads as: the structure of medical communication, legal aspects of informing patients, tools supporting the decision-making process related to therapeutic management, the specific nature of professional language, doctor-patient communication during teleconsultation, informing patients about the pharmacotherapy related risks, the development of communication competences of medical students and personnel, the language aspects of patient-doctor communication, the issues arising from the influence of new technologies (including the Internet and AI) on communication processes between medical personnel and institutions and patients.

Keywords: medical communication, medical personnel-patient communication, communication competences, professional language.

Zakres omawianych kwestii znacznie wykracza poza komunikację rozumianą jako sposób porozumiewania się. Chodzi także o budowanie właściwych relacji między pacjentami a leczącymi – unikanie dominacji profesjonalnej na rzecz aktywnego słuchania i skupienia się na problemach pacjenta, poszanowanie jego podmiotowości i tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Potrzeba takich relacji jest powszechnie akceptowana w świecie medycznym, jednocześnie jego przedstawicielom często brakuje odpowiednich narzędzi, które pozwoliłyby je budować. Recenzowana książka może tu służyć pomocą.
Z recenzji prof. dr hab. Antoniny Ostrowskiej

Książka imponuje rozległością tematów i wyznacza horyzonty nowych badań nad komunikacją w medycynie. Jest to ważna i potrzebna oferta intelektualna oraz dydaktyczna dla tych wszystkich, od których zależy jakość komunikacji medycznej.
Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Barańskiego

Marta Chojnacka-Kuraś, https://orcid.org/0000-0001-8222-497X
Jak rozmawiać z dzieckiem o raku? Choroba nowotworowa, wiedza biomedyczna i metafora w książce dla dzieci Co to ten rak?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.219-235

Barbara Baranowska, https://orcid.org/0000-0003-2723-9604
Agnieszka Gibalska-Dembek, https://orcid.org/00009-0002-4304-978X
Komunikacja szpitala w mediach społecznościowych, zarządzanie kryzysem a kreowanie wizerunku placówki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.286-301

Zbigniew Czernicki, https://orcid.org/
Lekarz i nauczyciel akademicki – zdalne nauczanie i zdalne leczenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.181-188

Monika Miłosz, https://orcid.org/0000-0002-3022-983X
Lekarz na Instagramie i jego rola we współczesnej edukacji zdrowotnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.269-285

Antonina Doroszewska, https://orcid.org/0000-0003-0764-2105
Iwona Drozdowska, https://orcid.org/0000-0002-0772-6803
Nauczanie komunikacji medycznej – postawy i perspektywa studentów kierunków medycznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.119-135

Aleksandra Nowakowska-Kutra, https://orcid.org/0000-0003-0932-5760
Niektóre społeczne i komunikacyjne znaczenia w autonarracjach o porodzie zamieszczonych przez matki w grupach wsparcia na Facebooku – ustalenia wstępne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.302-322

Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, https://orcid.org/0000-0003-0350-8275
Nieporozumienia w kontekście ochrony zdrowia. Prozodia semantyczna w dyskursie medycznym i w języku ogólnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.203-218

Anna Kołodziejek, https://orcid.org/0000-0002-9917-9850
Pomoce decyzyjne dla pacjentów w praktyce lekarskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.63-80

Alicja Dzięcioł, https://orcid.org/0000-0002-6798-0408
Profesjolekt pielęgniarek nefrologicznych – analiza semantyczna i słowotwórcza
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.81-98

Maria Nowina Konopka, https://orcid.org/0000-0001-9978-7621
Rola ekspertów komunikacji medycznej w badaniach z zakresu human–robot interaction
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.257-268

Julia Przeniosło, https://orcid.org/0000-0003-2196-600X
Agata Kotłowska, https://orcid.org/0000-0001-9665-8533
Marcin Trzciński, https://orcid.org/0000-0003-4817-7772
Oliwia Lenkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-4794-627X
Julia Lenkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-6976-6990
Krzysztof Sobczak, https://orcid.org/0000-0002-8354-2299
Samoocena przygotowania studentów V i VI roku studiów medycznych do przekazywania informacji o niekorzystnej diagnozie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.136-152

Marta Chojnacka-Kuraś, https://orcid.org/0000-0001-8222-497X
Antonina Doroszewska, https://orcid.org/0000-0003-0764-2105
Aldona Jankowska, https://orcid.org/0000-0001-9555-0977
Struktura komunikacji medycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.10-24

Joanna Pazik, https://orcid.org/0000-0001-9757-4382
Dorota Pazik, https://orcid.org/0009-0008-6826-0083
Anna Rudecka, https://orcid.org/0009-0006-9088-2386
Trening balintowski jako narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników opieki medycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.189-202

Diana Saniewska, https://orcid.org/0000-0003-4279-0787
Janusz Rutkowski, https://orcid.org/
Wilk opowiada o SMA – terapia, informacja, komunikacja marketingowa i medyczna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.236-256

Agnieszka Pawlak-Kałuzińska, https://orcid.org/
Magdalena Wieczorkowska, https://orcid.org/0000-0001-5484-889X
Paweł Przyłęcki, https://orcid.org/0000-0002-9734-8518
Wybrane aspekty relacji między nauczycielami akademickimi a studentami na uczelniach medycznych w Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.153-180

Dagmara Mirowska-Guzel, https://orcid.org/0000-0001-6294-3256
Magdalena Niedzielko, https://orcid.org/0000-0001-5869-1340
Marcin Kruk, https://orcid.org/
Wybrane elementy informowania o ryzykach związanych z farmakoterapią
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.99-118

Justyna Tymińska, https://orcid.org/0000-0002-6113-2790
Zasady komunikacji lekarza z pacjentem podczas telekonsultacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.50-62

Maria Boratyńska, https://orcid.org/0000-0002-2062-0499
Źródła nieporozumień. O żądaniu „informacji nadmiernej” przez ofiary znachorstwa, o fałszywych przekonaniach i dywersji przeciwników szczepień
https://doi.org/10.31338/uw.9788323560296.pp.25-49


Zamknij
Jplayer
pixel