Informacje o publikacji
Language, Culture, Literature Intertwined. The Swahili Perspective (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Swahili is recognized as an important international language and ranks first among African languages taught to foreigners. This publication presents Swahili in its cultural setting by discussing selected issues pertaining to social values reflected... czytaj więcej

Language, Culture, Literature Intertwined. The Swahili Perspective (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-6199-6
EAN:
9788323561996
Liczba stron:
154
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
1,73 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996
Swahili is recognized as an important international language and ranks first among African languages taught to foreigners. This publication presents Swahili in its cultural setting by discussing selected issues pertaining to social values reflected in language usage and literary tradition, as well as issues of modern terminology and pragmatics. All contributions contain original and novel proposals, showing that the interdependence between language and culture can take many forms and can be analyzed from various perspectives.

Keywords: Swahili language, Swahili culture, Swahili literature, Swahili lexicopgraphy, Swahili proverbs.

******

Powiązane języki, kultura i literatura. Perspektywa suahili

Suahili jest uznawany za ważny język międzynarodowy i zajmuje pierwsze miejsce wśród języków afrykańskich, których uczą się obcokrajowcy. Autorzy prezentują suahili w jego kontekście kulturowym, omawiając wybrane zagadnienia dotyczące wartości społecznych odzwierciedlonych w użyciu języka i tradycji literackiej, a także zagadnienia współczesnej terminologii i pragmatyki. Wszystkie teksty zawierają oryginalne i nowatorskie tezy pokazujące, że współzależności między językiem a kulturą mogą przybierać różne formy i można je analizować z wielu perspektyw.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Iwona Kraska-Szlenk – is a Professor at the University of Warsaw, where she teaches courses on general linguistics and Swahili language and literature. Her research interests focus on embodiment and language-culture connection, lexical semantics, phonology-morphology interface, and usage-based methodologies.

Beata Wójtowicz – is an Assistant Professor at the University of Warsaw, a linguist and a lexicographer specializing in Swahili language. She is the author of a Swahili-Polish dictionary (Słownik suahili-polski, available at kamusi.pl) and various works on the relationship between language and society.

Thomas Hinnebush, https://orcid.org/
Capturing the lexical richness of Swahili poetry
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996.pp.79-98

Rosanna Tramutoli, https://orcid.org/0009-0006-0535-6614
Cultural metaphors of emotions in Swahili and Zulu: language, body and healing practices
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996.pp.11-28

Izabela Romańczuk, https://orcid.org/0000-0003-2268-9868
Feminist discourses on utu and heshima in selected works by Tanzanian women writers
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996.pp.61-78

Beata Wójtowicz, https://orcid.org/0000-0002-8819-3219
Kirusi or virusi? Corpus-based research on COVID-19-related terminology in Swahili
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996.pp.99-116

Magreth John Kibiki, https://orcid.org/0000-0003-3305-5409
Pragmatic marker tu as a source of implicature in Kiswahili
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996.pp.117-136

Iwona Kraska-Szlenk, https://orcid.org/0000-0001-9673-3126
Swahili proverbs from a cultural and cognitive perspective
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996.pp.29-60

Leonard Muaka, https://orcid.org/0009-0009-8921-8914
The complexities of noun class system in the acquisition and learning of Swahili language
https://doi.org/10.31338/uw.9788323561996.pp.137-152


Zamknij
Jplayer
pixel