Informacje o publikacji
Refleksyjność w prawie. Inspiracje – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja Refleksyjność w prawie. Inspiracje zawiera prace poświęcone m.in. problemom wykładni prawa, nowym metodom stosowania prawa oraz stosunkowi prawa do nowych zjawisk występujących w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Zamieszczone w niej... czytaj więcej

Refleksyjność w prawie. Inspiracje – PDF

Redakcja naukowa Jakub Karczewski, Marta Żuralska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Dostępność:
Publikacja dostępna
29,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 52% (15,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
ISBN/ISSN:
978-83-235-2056-6
EAN:
9788323520566
Liczba stron:
214
Wielkość pliku:
998,83 KB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566
Publikacja zawiera prace poświęcone m.in. problemom wykładni prawa, nowym metodom stosowania prawa oraz stosunkowi prawa do nowych zjawisk występujących w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Zamieszczone w niej artykuły łączy przyjęcie perspektywy refleksyjnej w badaniach nad prawem. Zebrane w niej teksty są podsumowaniem obrad VI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, zorganizowanego 12–14 września 2013 roku przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego.

Za trafny uznać należy tytuł monografii. Dobrze oddaje on jedność myśli podjętego tematu, a zarazem poprzez podtytuł „Inspiracje” wskazuje na różne problemy podejmowane przez autorów. […] Autorzy podejmują, co warto podkreślić, w sposób odważny i kompetentny istotną problematykę zwaną refleksyjnością w prawie, nadal słabo badaną, a w wymiarze opracowania całościowego i teoretycznoprawnego nie tak często podejmowaną wprost, w tym również w literaturze światowej. […] Oprócz wielu zalet teoretycznych przedstawiona mi do recenzji książka pełnić może także istotne walory praktyczne, tj. odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie stanowienia i stosowania prawa. […] Wszystkie przedstawione części recenzowanej książki […] tworzą różny, ale logicznie spójny zespół rozdziałów pracy zbiorowej o charakterze monograficznym.
Z recenzji dr. hab. Tomasza Barankiewicza

Michał Czech,
„Nec Hercules contra plures”. Czy Hercules jest autorem prawa, które stosuje?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.9-20

Mateusz Zeifert,
Argument ze zdrowego rozsądku w orzecznictwie sądowym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.179-196

Górski Łukasz,
Co komputer może wiedzieć o prawie? Kilka uwag o komputerowym modelowaniu norm prawnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.41-52

Rossmannith Anna,
Dialog jako arché filozoficznego myślenia o prawie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.133-142

Dobrochna Minich,
Dyskurs pomiędzy ustawodawcą a sądem (trybunałem) konstytucyjnym jako wyraz refleksyjności prawa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.119-132

Paweł Kokot,
Miejsce refleksyjności w percepcyjnej fazie wykładni prawa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.67-80

Grotkowska Katarzyna,
Problematyka argumentu z linii orzeczniczej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.53-66

Adam Zienkiewicz,
Refleksyjna porada prawna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.197-212

Wojciech Maczuch,
Refleksyjność – źródło wątpliwości i niepewności w prawie na przykładzie zjawiska telemedycyny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.81-98

Góralczyk Grzegorz,
Refleksyjność prawa wobec dogmatycznoprawnego obrazu prawa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.21-40

Monika Zalewska,
Wewnętrzny punkt widzenia i psychologiczna teoria prawa. Jerzy Lande i Herbert L.A. Hart
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.159-178

Grzegorz Maroń,
Wpływ feministycznej jurysprudencji na procesy tworzenia i stosowania prawa – perspektywa anglosaska
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.99-118

Katarzyna Schmidt-Kwiecińska,
Wpływ prawa Unii Europejskiej na praktykę interpretacyjną sądów polskich
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520566.pp.143-158

Inni klienci kupili również
Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania - PDF
Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania - PDF
  • Monografia Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania podejmuje problem znaczenia i roli refleksyjności w obszarze nauk prawnych na poziomie zarówno dogmatyk prawniczych, jak i krytycznej refleksji nad prawem, prowadzonej tak z wewnętrznej (teoria
39,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych – PDF
Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych – PDFJakubowski Aleksander‚ Gajewski Sebastian
  • Monografia poświęcona problemowi argumentu z linii orzeczniczej, tj. przywoływania przez sądy w uzasadnieniach wydawanych przez siebie orzeczeń innych judykatów jako źródła przyjętej przez dany skład sądu wykładni przepisu. Publikacja zawiera również
25,00 zł   14,00 zł
Szczegóły
Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego – PDF
Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego – PDFKarski Karol
  • Książka porusza kwestię podmiotowości prawa międzynarodowego, a szczególnie problem statusu w jego obrębie osób prawnych prawa wewnętrznego. Autor poprowadził badania z bardzo dużym zaangażowaniem i wykazał, że osoby prawne prawa wewnętrznego posiadają
52,50 zł   14,00 zł
Szczegóły
pixel