Informacje o publikacji
The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

The book contains reflections on the diversified religious experience expressed in the culture and literature of the Slavic region. We can say that Slavic religious experience is “messy”, but maybe it is better to say this is Slavic experience... czytaj więcej

The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought – EBOOK

Edited by: Danuta Sosnowska, Ewelina Drzewiecka
Data wydania: 2019-02-22
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3717-5
EAN:
9788323537175
Liczba stron:
290
Wielkość pliku:
1,98 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175
The book contains reflections on the diversified religious experience expressed in the culture and literature of the Slavic region. We can say that Slavic religious experience is “messy”, but maybe it is better to say this is Slavic experience of modernity that is “messy”. Bearing in mind that ‘Slavic experience’ is only a metaphor – a mental shortcut – we should remember that it is torn between the specificity of the local context and the Western-centric unification.

Reflection on specific features of local religious experiences and examining this phenomenon in the context of global processes enriches knowledge of modernity and its relation to secularization and desecularization. If modernity is defined broadly and universally, then studies on ‘small cultures’ can go beyond the traditional interpretative ‘pattern – copy’ or ‘center – periphery’ models.

******

Monografia prezentuje studia nad problematyką doświadczenia wiary w wybranych krajach słowiańskich w perspektywie myśli postsekularnej. Przedmiotem refleksji są lokalne praktyki kulturowe, przykłady z literatury, a także naukowe konceptualizacje - w odniesieniu do zjawisk najnowszych, jak i tych dobrze już zbadanych. Panorama ujęć słowiańskich ma na celu ujawnienie zapoznanych, a wcale nie marginalnych tematów i zagadnień, które wymykają się tradycyjnej alternatywie: ateistyczne/ konfesyjne.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Słowa kluczowe: religia, wiara, postsekularyzm, kultura, literatura, Słowiańszczyzna.


Josef Vojvodik, https://orcid.org/0000-0003-3311-7769
Jan Wiendl, https://orcid.org/0000-0002-5997-274X
“Priests in Prisons”: Religious Experience in Extreme Circumstances – The Theopoetics of Jan Zahradníček’s (1951–1960) Poems Written behind Bars
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.197-241

Marta Zimniak-Hałajko, https://orcid.org/0000-0002-4081-6579
Another Rationality. Spirituality, Conspiracy Theories and Social Engagement in Polish Rightist Social Movement Networks
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.103-115

Jolanta Mindak-Zawadzka, https://orcid.org/0000-0001-9806-9943
Bosniak Identity and the Bogomil Tradition: Medieval Dualist Heretics as Desirable Ancestors of Present-Day Post-Yugoslav Muslim Slavs
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.116-127

Paula Kiczek,
Faith Beyond Doctrines – Faith in Dialogue: Reflection on the Philosophical Anthropology of Milan Machovec
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.242-254

Danuta Sosnowska, https://orcid.org/0000-0001-6059-7548
Introduction
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.7-22

Xavier Galmiche,
Metaphysical Yearning – A Czech Tradition
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.188-196

Yuri Stoyanov, https://orcid.org/0000-0001-5485-3250
Modern and Post-Secular Alevi and Bektaşi Religiosities and the Slavo-Turkic Heretical Imaginary
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.128-143

Roman Kecka,
Postsecular or Post-Traditional? Slovakia between Tradition and Secularization
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.83-102

Michał Warchała, https://orcid.org/0000-0002-1550-8187
Postsecularity: Theoretical Concept and Historical Experience
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.40-49

Ewelina Drzewiecka, https://orcid.org/0000-0001-7092-3140
Reception of the Bible in Modern Bulgarian Culture: The (Post)Secular and the National
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.144-164

Nonka Bogomilova, https://orcid.org/
Religion Today: ‘Public Decline’ in an ‘Anthropological Refuge’?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.65-82

Stanisław Obirek,
The Experience of Faith in a Postsecular Context
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.50-64

Danuta Sosnowska, https://orcid.org/0000-0001-6059-7548
The Experience of Faith in Czech Literature after the Turn of 1989 on the Example of Angel by Jáchym Topol and Mefitis by Martin Komárek
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.255-267

Ewelina Drzewiecka, https://orcid.org/0000-0001-7092-3140
The Postsecular Point of View
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.23-39

Ivo Pospisil,
The Secular, the Sacral, and the Three Stages of the Postsecular in Russian Literature: The Past and the Present
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.177-187

Magdalena Maszkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-4214-1907
Unorthodox Experience of Faith in Ivan V. Lalić’s and Miodrag Pavlović’s Poetry: A Comparative Study
https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175.pp.165-176

Zamknij
Jplayer
pixel