Informacje o publikacji
Polskie przekłady Shakespeare'a w XIX wieku. Część I: Zasoby, strategie, recepcja (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Pierwszy tom publikacji będącej częścią cyfrowego repozytorium "Polski Szekspir UW", które udostępnia wszystkie XIX-wieczne przekłady dramatów Shakespeare’a oraz opracowania rekonstruujące okoliczności powstania i recepcję przekładów. Tom oferuje... czytaj więcej

Polskie przekłady Shakespeare'a w XIX wieku. Część I: Zasoby, strategie, recepcja (PDF)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3866-0
EAN:
9788323538660
Liczba stron:
502
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538660
Pierwszy tom publikacji będącej częścią cyfrowego repozytorium Polski Szekspir UW (http://polskiszekspir.uw.edu.pl), które udostępnia wszystkie XIX-wieczne przekłady dramatów Shakespeare’a oraz opracowania rekonstruujące okoliczności powstania i recepcję przekładów.

Tom oferuje kompleksowe omówienie problematyki polskich przekładów Shakespeare’a w XIX wieku i składa się z 27 rozdziałów poświęconych poszczególnym przedsięwzięciom tłumaczeniowym, z uwzględnieniem analizy przekładów, kontekstów biograficznych i recepcji krytycznej tłumaczeń. Przedmiotem opracowania są szeroko pojęte procesy asymilacji literatury obcej w przekładzie, w całym ich skomplikowaniu i dynamice, z uwzględnieniem zmiennych mód, konwencji, upodobań literackich i potrzeb scenicznych.

Publikacja aktualizuje wiedzę o polskich zasobach, umożliwia pogłębione analizy porównawcze i ocenę polskiej recepcji Shakespeare’a na tle trendów paneuropejskich. W szczególności dotyczy to związków między interpretacją i przekładem dzieł Stratfordczyka, wpływu ewoluujących konwencji estetycznych i teatralnych na przekłady, specyfiki strategii konkretnych tłumaczy oraz mechanizmów odpowiedzialnych za kanonizację dzieł w przekładzie.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The 19th Century Translations of William Shakespeare’s Plays in Poland. Part 1. Resources, Strategies and Reception

The first volume of the electronic publication is part of the digital repository Polski Szekspir UW (http://polskiszekspir.uw.edu.pl) which provides access to all Polish 19th-century Shakespeare translations as well as to case studies reconstructing their origin and reception.

The book offers a comprehensive account of the history of the Polish translations of Shakespeare’s plays in the 19th century and consists of 27 chapters focused on individual translation endeavors viewed with regard to translation strategy, biographical context and critical reception. The authors study the dynamics and complexity of broadly understood assimilation processes of foreign literature into a national culture, with special emphasis on the evolution of literary tastes, conventions and theatrical needs.

The book also offers an updated account of the Polish translation resources, invites extensive comparative analyses and positions Polish reception against pan-European trends. This refers in particular to the relation between literary criticism and translation practices, the shaping pressure of literary and staging conventions, the specificity of individual translator strategies and mechanisms governing the canonization of literature in translation.

Keywords: Shakespeare, literary translation, translation strategies, Shakespeare translations, drama reception, drama translation.

Jest to praca absolutnie pionierska […] nikt dotąd nie pokusił się na zabranie i opracowanie tego ogromnego materiału. Książką spełnia wszelkie kryteria stawiane najcenniejszym pracom humanistycznym.
Z recenzji prof. dr hab. Marty Gibińskiej

Po nieprzecenionych pracach Andrzeja Żurowskiego to chyba kolejne – na taką skalę podjęte – przedsięwzięcie szekspirologiczne w dziejach humanistyki polskiej, mające charakter całościowy, aspirujące do ujęcia materiału w całym jego zasobie i skomplikowaniu. […] Reprezentuje ono wysoki poziom naukowej rzetelności, jest wynikiem tytanicznej pracy.
Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Ławskiego

Dr hab., prof. ucz. Anna Cetera-Włodarczyk (ur. 1970) – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, szekspirolożka w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii UW. Autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu przekładu literackiego i interpretacji dramaturgii szekspirowskiej, m.in. monografii: Enter Lear. The Translator's Part in Performance (WUW 2008) i Smak morwy: u źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce (WUW 2009), a także kilkadziesięciu artykułów poświęconych recepcji i semiotyce dramatu. Od 2008 roku współpracuje z Piotrem Kamińskim, redagując serię nowych przekładów Shakespeare’a: Ryszard II (2009), Makbet (2011), Wieczór Trzech Króli (2012), Burza (2012), Opowieść zimowa (2014), Kupiec wenecki (2015). Inicjatorka 2 projektów badawczych (NCN 2016-2019, NCN 2018-2021) poświęconych polskiej recepcji Shakespeare’a w przekładzie od XIX do XXI wieku: http://polskiszekspir.uw.edu.pl »

Alicja Kosim – doktorantka w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykonawca projektu Repozytorium polskich przekładów Shakespeare’a w XIX w.: zasoby, strategie tłumaczenia, recepcja. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą inicjalnym przekładom Shakespeare’a na Kresach.

Zamknij
Jplayer
pixel