Informacje o publikacji
Leśmian w Europie i na świecie

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka zawiera studia nad wybranymi przekładami dzieł Leśmiana. Ich Autorzy prezentują różne źródła inspiracji literackich poety oraz sytuują jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym. Omawiają również późniejsze nawiązania do dzieł Leśmiana... czytaj więcej

Leśmian w Europie i na świecie

Redakcja naukowa Żaneta Nalewajk, Magdalena Supeł
Data wydania: 2019-05-17
Dostępność:
Publikacja dostępna
41,00 zł
36.90 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (4,10 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3881-3
EAN:
9788323538813
Liczba stron:
394
Oprawa:
Miękka ze skrzydełkami
Format:
15,5x23,3 cm
Waga:
610 g
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899
Monografia zawiera artykuły:
  • prezentujące studia nad wybranymi przekładami Leśmianowskiej twórczości literackiej (funkcjonującej współcześnie – zwłaszcza w wersji poetyckiej – m.in. w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, słowackim, czeskim, niderlandzkim);
  • ukazujące zagraniczne, historycznie weryfikowalne, pochodzące z różnych epok źródła inspiracji literackich Leśmiana oraz sytuujące jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym;
  • omawiające nawiązania do dzieł Leśmiana w sztuce oraz literaturze polsko- i/lub obcojęzycznej.

Przedstawione w książce wyniki badań ukazują Bolesława Leśmiana jako twórcę najwyższej rangi nie tylko w wymiarze lokalnym, lecz także w skali europejskiej i światowej.

******

Leśmian in Europe and the World

The book features studies of selected translations of the works of Leśmian. Their Authors present various sources of literary inspirations of the poet and situate his heritage in an international comparative context. They also discuss the later references to Leśmian’s works in art and in Polish and foreign language literature.

Keywords: Bolesław Leśmian, poetry, translation, parallels, contexts.

Zobacz inne publikacje w serii: Poza granicami. Porównanie – kontekst – metoda »

Oddana mi do recenzji monografia […] jest unikatowym dziełem zbiorowym poruszającym tematykę deficytową w obrębie naukowej twórczości poświęconej obecności Bolesława Leśmiana w literaturach europejskiej i światowej. Jest to znakomity zbiór szczegółowych, głębokich i profesjonalnych opracowań poszczególnych fragmentów polskiej, europejskiej i światowej literatury oraz sztuki, dotyczących komparatystycznych związków twórczości Leśmiana z literaturą obcą, nawiązań i inspiracji literaturami obcymi, jakie miały miejsce w twórczości poety, a także niesłychanie licznych tłumaczeń utworów tego uchodzącego za nieprzetłumaczalnego artysty. Książka wypełnia poważną lukę w obrębie studiów Leśmianologicznych i komparatystycznych w ogóle, w Polsce i na świecie; dostarcza badaczom tej problematyki istotnej dawki solidnej wiedzy.
Dr hab. Anna Sobieska, prof. Instytutu Badań Literackich PAN

W ostatnich latach twórczość Bolesława Leśmiana, oglądana w kontekście komparatystyczno-przekładowym, doczekała się kilku cennych omówień, by wspomnieć tylko książki Marty Kaźmierczak Przekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana (2012) i Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne (2015) redaktorki niniejszego tomu, Żanety Nalewajk-Tureckiej; niebawem ma się ukazać także studium Aleksandry Wieczorkiewicz W obcej Leśmianii. Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski. Tym bardziej cieszy, że nowe prace wszystkich trzech badaczek znajdują się w przedłożonym mi do recenzji zbiorze. Wieloautorska książka, zaprojektowana i opracowana przez prof. Żanetę Nalewajk-Turecką, jest wyjątkowa ze względu na swą zapowiadaną już w tytule panoramiczność, a także wieloaspektowość – otrzymujemy tom, który łączy nachylenia komparatystyczne, recepcyjne i stricte translatologiczne.
Dr hab. Ewa Rajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Żaneta Nalewajk – historyk literatury, komparatystka, edytorka. Współzałożycielka i od 2005 roku redaktor naczelna kwartalnika „Tekstualia”. Adiunkt w Zakładzie Komparatystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka monografii: W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza (Gdańsk 2010), Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne (Kraków 2015), Leśmian Internationally: Contextual Relations. A Comparative Study (Berlin 2020, wyd. ang., tłum. Klara Naszkowska, Alan Lockwood) oraz redaktorka i współredaktorka kilku monografii zbiorowych. Jej teksty tłumaczone były na języki angielski, rosyjski, ukraiński, bułgarski, czeski, słoweński i serbski.

Magdalena Supeł – doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Michala Benesova, https://orcid.org/0000-0002-1376-7978
„I czy jest On w niebiosach, czy też nie ma Go wcale?” Bolesław Leśmian na tle duchowego dziedzictwa mistyki żydowskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.114-126

Anna Czabanowska-Wróbel, https://orcid.org/0000-0002- 4382-366X
„Znaczenie pośrednictwa…”. Świadomość komparatystyczna Bolesława Leśmiana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.17-38

Tomasz Wójcik, https://orcid.org/
Apis mellifera (Rilke, Leśmian, Valéry, Miłosz)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.96-102

Patrycja Polanowska, https://orcid.org/0000-0001-8433-7855
Bolesław Leśmian we Włoszech: Milo de Angelis i jego n iebańska podróż
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.320-334

Petar Bunjak, https://orcid.org/0000-0002-0954-8211
Branislava Stojanović, https://orcid.org/0000-0001-6513-6118
Bolesława Leśmiana serbskie niedowcielenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.127-143

Aleksandra Jackiewicz, https://orcid.org/0000-0001-8328-910 X
Doświadczyć sensualności w przekładzie. O hispanojęzycznych tłumaczeniach poezji Leśmiana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.289-305

Magdalena Supeł, https://orcid.org/0000-0002-1973-5299
Dziewczyna i Szewczyk Bolesława Leśmiana w seriach translatorskich na języki czeski i słowacki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.157-171

Dawid Osiński, http://orcid.org/0000-0002-9468-1569
Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.208-250

Marta Kaźmierczak, https://orcid.org/0000-0003-2925-0209
Leśmian nowojorski. Strategia translatorska Mariana Polaka-Chlabicza
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.270-288

Arent van Nieukerken, https://orcid.org/
Leśmian w przekładzie na niderlandzki a semantyka wierszowa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.195-207

Marta Kaźmierczak, https://orcid.org/0000-0003-2925-0209
Leśmian, Malczewski, przekład
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.353-380

Żaneta Nalewajk-Turecka, https://orcid.org/0000-0002-7156-3519
Leśmianowskie dziwożony i ich słowiańskie konteksty (literackie i nie tylko)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.39-55

Angelika Kosieradzka, https://orcid.org/
Poezja Bolesława Leśmiana w bułgarskojęzycznych antologiach przekładów wydanych w latach 1921–1984
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.144-156

Malwina Wapińska-Piotrowicz, https://orcid.org/
Próba „paratranslatorska”. Pochmiel księżycowy w tłumaczeniu Jerzego Ficowskiego na tle pozostałych przekładów rosyjskiego cyklu Łunnoje pochmielje Bolesława Leśmiana na język polski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.172-194

Małgorzata Gorczyńska, https://orcid.org/0000-0003-0356-2917
Przewrotne teodycee: Leśmian – Barańczak – Różycki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.335-352

Żaneta Nalewajk-Turecka, https://orcid.org/0000-0002-7156-3519
Pytanie o uniwersalia. Leśmian w Europie i na świecie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.7-16

Ievgen Sobol, https://orcid.org/0000-0001-8305-4685
Rosyjskie wiersze polskich poetów: Bolesław Leśmian i Jarosław Iwaszkiewicz
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.103-113

Marta Pietraszek, https://orcid.org/0000-0002-0671-6734
Rytm w poezji Bolesława Leśmiana i problemy jego przekładu na język włoski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.306-319

Maria Rogaczewska, https://orcid.org/0000-0002-3570-082X
Studnia i wahadło Edgara Allana Poego w przekładach Charlesa Baudelaire’a i Bolesława Leśmiana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.56-95

Aleksandra Wieczorkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-1314-5431
W obcych zaświatach. Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.251-269

Inni klienci kupili również
Narodziny książki
Narodziny książkiFebvre Lucien‚ Martin Henri-Jean
  • Autor przedstawia pierwsze trzy wieki dziejów książki drukowanej, umiejętnie łącząc wykład bogaty w informacje z podejściem funkcjonalnym, traktującym fakty jako elementy życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego nowożytnej Europy. Czytelnik zyskuje
54,00 zł   48,60 zł
Szczegóły
Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
  • Pierwsze opracowanie materiału, jaki przyniosły badania nad antysemityzmem w okresie 20 lat budowania demokracji w Polsce. Prezentuje wyniki z 2012 roku porównane z danymi z roku 1992 i 2002. Wskazują one, że z jednej strony demokracja sprzyja odrzucaniu
34,00 zł   30,60 zł
Szczegóły
Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspektywie zmiany zawodowej
Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspektywie zmiany zawodowejWojciechowska Zuzanna Ewa
  • Autorka podejmuje problematykę związaną z konstruowaniem i rekonstruowaniem własnej biografii przez kobiety i mężczyzn doświadczających zmiany zawodowej. W przeprowadzonych badaniach uwzględnia perspektywę (re)konstrukcji biograficznych w szerszym
39,00 zł   35,10 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel