Informacje o publikacji
Leksykografia w różnych kontekstach. Tom 2 – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom zawiera 21 tekstów poruszających ogólne zagadnienia leksykografii oraz poświęconych poszczególnym słownikom – ukończonym, opracowywanym lub projektowanym. Przedmiotem rozważań Autorów są słowniki różnego typu: starsze i nowsze, ogólne... czytaj więcej

Leksykografia w różnych kontekstach. Tom 2 – EBOOK

Redakcja naukowa tomu Mirosław Bańko, Wanda Decyk-Zięba, Ewa Rudnicka
Nazwa serii/czasopisma: Biblioteka "Prac Filologicznych"
Data wydania: 2020-05-06
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2020
Dostępność:
Publikacja dostępna
43,00 zł
21.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (21,50 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4167-7
EAN:
9788323541677
Liczba stron:
303
Wielkość pliku:
3,53 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677
Tom zawiera 21 tekstów poruszających ogólne zagadnienia leksykografii oraz poświęconych poszczególnym słownikom – ukończonym, opracowywanym lub projektowanym. Przedmiotem rozważań Autorów są słowniki różnego typu: starsze i nowsze, ogólne i specjalistyczne, internetowe i drukowane, polskie i obce, w większości dotyczące języków artykułowanych, ale obejmujące też języki migowe. Tematyka tekstów dotyczy: używania słowników, ich recepcji, krytyki, zestawiania, produkcji, reklamy i sprzedaży, a także ich statusu społecznego oraz związków między leksykografią a społeczeństwem. Książka ukazuje wielonurtowość współczesnej leksykografii i uwzględnia obszary pograniczne, np. na styku z literaturoznawstwem.

Opublikowane teksty są pokłosiem siódmej konferencji „Glosa do leksykografii”, zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim w 2018 roku.

******

Lexicography in Various Contexts. Volume 2

The volume contains 21 articles concerning various lexicographical problems and dictionaries: new and old, general and specialist, internet and printed, Polish and foreign. The articles are devoted to articulated and sign languages. The books shows the multiplicity of contemporary lexicography.

Keywords: lexicography, metalexicography, dictionaries.

Zobacz inne książki Mirosława Bańko »

Mirosław Bańko – językoznawca i leksykograf. Przez prawie 20 lat zajmował się zawodowo słownikami w Wydawnictwie Naukowym PWN, jego spojrzenie na leksykografię obejmuje więc zarówno kwestie akademickie, jak i warsztatowe oraz wydawnicze. W wielu publikacjach uzasadniał, że leksykografia jest dziedziną wieloaspektową, a badania nad nią powinny obejmować szeroki kontekst kulturowy i historyczny. W książce Z historii antyleksykografii stawia w centrum uwagi słowniki spoza głównego nurtu, uchylające się od pełnienia funkcji informacyjnej na rzecz czystej zabawy, satyry, refleksji nad sensem słów lub nad znaczeniem nazywanych przez nie pojęć. Słowniki takie są przeznaczone do czytania, a nie szukania informacji, należą więc tyleż do leksykografii, co do beletrystyki i publicystyki. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, 3 monografii, podręcznika akademickiego, kilkunastu słowników różnego rodzaju, kilku książek popularnonaukowych i tysięcy porad w Poradni Językowej PWN.

Dr hab. Ewa Rudnicka – adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej adiunkt w Instytucie Języka Polskiego UW (2003–2009), absolwentka Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW. Doktorat z wyróżnieniem Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne opublikowało Wydawnictwo „Semper” w 2004 roku. Autorka słowników języka polskiego i licznych artykułów naukowych na temat polszczyzny postrzeganej z różnych perspektyw. Rzeczoznawca MEN-u w zakresie podręczników szkolnych, członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rady Nadzorczej Fundacji Języka Polskiego, Rady Naukowej „Studia Calisiensia”, kierownik programowy sesji bibliotekoznawczych w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (2006–2010), stały członek komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji „Glosa do Leksykografii” (od 2009). Popularyzatorka wiedzy o języku, częsty gość licznych audycji radiowych Polskiego Radia, pracownik Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2003), autor działu „Objaśnienia wyrazów i zwrotów” w „Poradniku Językowym” (2009–2013).

Łukasz Szałkiewicz, https://orcid.org/0000-0001-7702-7648
Bóg musi być kulą. Czy przykłady użycia w internetowym słowniku języka polskiego mogą być: interesujące – zabawne – kontrowersyjne?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.259-272

Lisczyk Karolina, https://orcid.org/0000-0002-8741-1595
Czasowniki oznaczające efektywność akcji w świetle ustaleń leksykograficznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.147-158

Decyk-Zięba Wanda, https://orcid.org/0000-0003-4301-5491
Kępińska Alina, https://orcid.org/0000-0002-0396-5671
Kresa Monika, https://orcid.org/0000-0001-8673-1098
Pawlicki Kamil, https://orcid.org/0000-0002-8287-9949
Stąpor Izabela, https://orcid.org/0000-0002-7543-6218
Etymologia w dydaktyce uniwersyteckiej. Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (www.slowniketymologiczny.uw.edu.pl)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.57-74

Anna Grzeszak, https://orcid.org/0000-0003-2739-3556
Komu i do czego miały być potrzebne słowniki wielojęzyczne z XVI i XVII wieku?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.121-132

Szczęsna Ewa, https://orcid.org/0000-0003-3708-8854
Leksykografia a komparatystyka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.273-288

Dziamska-Lenart Gabriela, https://orcid.org/0000-0002-6484-0557
M. Arcta słownik frazeologiczny jako źródło do badań frazeologii polskiej dwudziestolecia międzywojennego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.95-108

Elżbieta Sękowska, https://orcid.org/0000-0002-5897-150X
Makrostruktura słowników tematycznych a podział na pola znaczeniowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.245-258

Ochmann Donata, https://orcid.org/0000-0001-7594-491X
Miejsce regionalizmów w słowniku ogólnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.195-204

Blagoeva Diana, https://orcid.org/0000-0002-2616-2652
O koncepcji Słownika neologizmów języka bułgarskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.25-34

Przymuszała Lidia, https://orcid.org/0000-0002-9925-251X
Opis frazeologii w słowniku gwarowym Jana Karłowicza a późniejsza praktyka leksykograficzna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.215-226

Majewska-Tworek Anna, https://orcid.org/0000-0003-3997-5991
Zaśko-Zielińska Monika, https://orcid.org/0000-0001-6333-660X
Opis leksykograficzny jednostki mówionej. Refleksje na kanwie badań nad no i właśnie z wykorzystaniem korpusów polszczyzny mówionej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.177-194

Katarzyna Czarnecka, https://orcid.org/0000-0003-0529-8603
Rygorowicz-Kuźma Anna, https://orcid.org/0000-0002-5100-6045
Ławreszuk Marek, https://orcid.org/0000-0001-8051-8106
Makal Piotr, https://orcid.org/0000-0003-3854-5076
Charkiewicz Jarosław, https://orcid.org/0000-0003-4680-8489
Opracowanie definicji w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.47-56

Prof. Marek Łaziński, https://orcid.org/0000-0001-5718-4435
Pary aspektowe w polskich słownikach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.159-176

Piotr Fliciński, https://orcid.org/0000-0002-6910-4882
Pozasłownikowy wariant frazeologiczny: (nie)przypadkowy normatywizm?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.109-120

Marta Śleziak, https://orcid.org/0000-0003-4297-7728
Projekt Słownika haseł politycznych (1918–2018)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.289-301

Ewa Białek, https://orcid.org/0000-0003-3868-5001
Siatka haseł w projekcie przekładowego słownika dyplomatycznego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.11-24

Cegiełka Anna, https://orcid.org/0000-0002-1423-4823
Słownik jako tekst kultury określonego czasu – na przykładzie wybranych słowników języka angielskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.35-46

Lewaszkiewicz Tadeusz Jan, https://orcid.org/0000-0003-0676-9841
Słownik języka polskiego (1938–1939) pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako słownik porównawczo-etymologiczny języków słowiańskich
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.133-146

Domitrak Julia, https://orcid.org/0000-0001-6238-4618
Słownik polszczyzny Gródka Podolskiego – założenia metodologiczne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.75-94

Karolina Ruta-Korytowska, https://orcid.org/0000-0003-1534-532X
Wrześniewska-Pietrzak Marta, https://orcid.org/0000-0002-9667-2519
Wiśniewska-Jankowska Anna, https://orcid.org/0000-0002-8607-6094
Słowniki polskiego języka migowego dostępne on-line. Krytyczna analiza leksykograficzna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.227-244

Barbara Pędzich, https://orcid.org/0000-0003-4629-9207
Znaczenie, zakres i zastosowanie terminu socjoleksykografia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.205-214

Zobacz również
Pojęcie prawdy w języku naturalnymPojęcie prawdy w języku naturalnymMisiuna Krystyna
20,00 zł   18,00 zł
Ateistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej – EBOOKAteistyczna apologetyka religii we współczesnej filozofii polskiej – EBOOKPencuła Mateusz (ORCID 0000-0002-9056-8171)
35,00 zł   17,50 zł
Inni klienci kupili również
Wstęp do afrykanistyki – PDF
Wstęp do afrykanistyki – PDFPiłaszewicz Stanisław‚ Rzewuski Eugeniusz
  • Wprowadzenie do filologii afrykańskiej jako nauki humanistycznej, zajmującej się badaniem języków, literatur i kultur Afryki, zarówno na podstawie analizy zabytków piśmiennictwa, jak też dzięki zastosowaniu różnych metod pracy terenowej. Dużo miejsca
32,00 zł   12,00 zł
Szczegóły
Filologia jako porządkowanie chaosu - pdf
Filologia jako porządkowanie chaosu - pdf
  • Tom gromadzi trzydzieści jeden tekstów w różny sposób nawiązujących do tytułowego zagadnienia. Refleksję nad rolą filologii podejmują przede wszystkim historycy języka, jednak wielość ujęć, wynikająca z różnego rozumienia idei porządkowania chaosu, różnor
22,45 zł   21,33 zł
Szczegóły
Biologia atrakcyjności człowieka - PDF
Biologia atrakcyjności człowieka - PDF
  • Podręcznik akademicki dla studentów biologii, antropologii fizycznej i kulturowej, etnologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, medycyny (zwłaszcza estetycznej), filozofii (zwłaszcza specjalizacji estetyka) oraz gender studies, zainteresowanych
46,00 zł   12,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel