Informacje o publikacji
Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka stanowi oryginalny wkład w refleksję nad polską pedagogiką filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Tadeusza Kotarbińskiego. Autorzy badają zagadnienia dotyczące kształtującego wpływu przeszłości, ale przede wszystkim koncentrują się... czytaj więcej

Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej – EBOOK

Redakcja naukowa Sławomir Sztobryn, Katarzyna Dworakowska
Nazwa serii/czasopisma: Pedagogika Filozoficzna
Data wydania: 2020-07-18
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4254-4
EAN:
9788323542544
Liczba stron:
228
Wielkość pliku:
5,18 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544
Książka stanowi oryginalny wkład w refleksję nad polską pedagogiką filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Tadeusza Kotarbińskiego. Autorzy badają zagadnienia dotyczące kształtującego wpływu przeszłości, ale przede wszystkim koncentrują się wokół wciąż aktualnych problemów współczesnej edukacji, pytając o etyczność jednostki ludzkiej w świecie, który próbuje nas zwolnić z myślenia, w którym – cytując Herberta – „wybuchła epidemia instynktu samozachowawczego”. W ich rozważaniach powraca również kwestia roli, jaką może odegrać nauczyciel – spolegliwy opiekun – w tej edukacyjnej rzeczywistości, stawiającej nowe wyzwania i – pilniej niż kiedykolwiek – wymagającej od nas odpowiedzi na pytanie o kształt świata i nasze w nim miejsce.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Thoughts on Education. A Hundred Years of Polish Philosophical Pedagogy

The book discusses Polish philosophical pedagogy against the European background. It examines the work of Tadeusz Kotarbiński and the figure of a docile tutor. The publication concentrates not only on examining the past, but also on diagnosing the present state of Polish philosophical pedagogy and its formative influence on contemporary education. It also looks into the future in order to make possible prognoses.

Keywords: philosophical pedagogy, Kotarbiński, contemporary education, docile tutor.

Dr Katarzyna Dworakowska – pracownik naukowy na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Ontologia bezkształtu. Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta (2016), publikowała m.in. w czasopismach „Fenomenologia”, „Kronos”, „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture” oraz „Kwartalnik Pedagogiczny”. Związana z inicjatywą Nietzsche Seminarium.

Dr hab. Sławomir Sztobryn – profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, autor wielu publikacji, m.in. Filozofia wychowania Sergiusza Hessena (1994), Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900–1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne (2000), wydawca czasopism naukowych, organizator i prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej oraz wiceprezes Central European Philosophy of Education Society z siedzibą w Pradze.Związana z inicjatywą Nietzsche Seminarium.

Alicja Żywczok, https://orcid.org/
„Człowiek porządny” – ideał wychowania moralnego. Na kanwie rozważań etycznych Tadeusza Kotarbińskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.195-212

Yevgen Kulyk, https://orcid.org/
Designer competence is a component of the basic competency of future teachers of technologies
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.113-122

Andrzej Sztylka, https://orcid.org/0000-0002-2921-4307
Etyka – pedagogika – prakseologia: refleksja z myśli Tadeusza Kotarbińskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.138-148

Krzysztof Maliszewski, https://orcid.org/
Ideologia podziurawiona – o pedagogice filozoficznej w nie-filozoficznym czasie nie-filozoficznego plemienia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.12-23

Maria Kultaieva, https://orcid.org/
Intercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical reflection between generality and singularities
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.80-95

Mikołaj Krasnodębski, https://orcid.org/
Metafizyka czy ontologia edukacji?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.43-63

Marcin Wasilewski, https://orcid.org/
O polskiej filozofii wychowania i terminologii pedagogicznej w dziełach Sebastiana Petrycego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.64-79

Karolina Prymas-Jóźwiak, https://orcid.org/
Opiekun spolegliwy w szkole. W stronę nowego rozumienia tutoringu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.123-137

Danuta Anna Michałowska, https://orcid.org/
Poglądy Tadeusza Kotarbińskiego – inspiracje dla współczesnej filozofii edukacji w społeczeństwie demokratycznym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.176-194

Rafał Godoń, https://orcid.org/0000-0000-8263-6894
Posłowie. Wielogłos filozofii wychowania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.225-277

Sławomir Sztobryn, https://orcid.org/0000-0003-3439-9200
Projekt antropagogii. Przesłanki filozofii wychowania Kotarbińskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.213-224

Katarzyna Dworakowska, https://orcid.org/
Sławomir Sztobryn, https://orcid.org/0000-0003-3439-9200
Przedsłowie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.7-11

Katarzyna Wrońska, https://orcid.org/
Samouctwo – w myśli pedagogicznej i życiu Władysława M. Kozłowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.24-42

Rafał Marcin Leszczyński, https://orcid.org/
Tadeusz Kotarbiński o filozofii i wychowaniu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.149-175

Marcin Rebes, https://orcid.org/
The dialectic versus dialogical character of philosophy and its influence on the upbringing of younger generations
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542544.pp.96-112

Zamknij
Jplayer
pixel