Informacje o publikacji
Lingwistyka à la inter. Status i perspektywy badań interdyscyplinarnych

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zainteresowanie lingwistów wynikami badań z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i przyrodniczych nie słabnie. Wzrosło wręcz w ostatnich latach między innymi na skutek nowych regulacji ministerialnych, dających możliwości bardziej elastycznej ewaluacji... czytaj więcej

Lingwistyka à la inter. Status i perspektywy badań interdyscyplinarnych

Redakcja naukowa Małgorzata Guławska, Grzegorz Pawłowski
Nazwa serii/czasopisma: Forum Semantyczne
Data wydania: 2021-11-20
Dostępność:
Publikacja dostępna
33,00 zł
29.70 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (3,30 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5102-7
EAN:
9788323551027
Liczba stron:
172
Oprawa:
Twarda
Format:
14,8x21 cm
Waga:
330 g
Sposób publikacji:
Druk
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102
Zainteresowanie lingwistów wynikami badań z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i przyrodniczych nie słabnie. Wzrosło wręcz w ostatnich latach między innymi na skutek nowych regulacji ministerialnych, dających możliwości bardziej elastycznej ewaluacji pracowników nauki i jednostek akademickich. Zainteresowanie to wynika jednak przede wszystkim z samego przedmiotu lingwistyki. Lingwiści, zajmując się własnościami językowymi i komunikacyjnymi człowieka, nie mogą pominąć systematycznego śledzenia wyników i metod badawczych przedstawicieli nawet tych dziedzin, które tylko w nieznacznym zakresie uwzględniają człowieka, jego genezę, naturę, cele czy też funkcje społeczne.

Badania interdyscyplinarne, o jakie tutaj chodzi, są dla współczesnych lingwistów naturalne. Kompleksowe przedstawienie inicjatyw wynikających z tego typu badań w ramach jednej publikacji nie jest sprawą prostą. Prezentowana książka dotyczy przede wszystkim badań cieszących się we współczesnym dyskursie lingwistycznym pełną akceptacją. Nie brakuje w niej także nowatorskich refleksji odnoszących się do relacji rozpiętych na osi lingwistyka a inne dziedziny nauki. Z tymi relacjami mierzą się autorzy w zarysowanych przez siebie zakresach przedmiotowych.

******

Linguistics à la inter. Status and prospects of interdisciplinary research

The interest of linguists in research findings from various fields of humanities and natural sciences is not waning. It has increased in recent years, inter alia, as a result of new ministerial regulations providing opportunities for more flexible evaluation of researchers and academic units. However, this interest stems primarily from the subject of linguistics itself. Linguists, having as their subject the linguistic and communicative properties of humans, cannot do without systematically following the results and research methods applied by the representatives of even those disciplines that only marginally take into account human beings, their genesis, nature, goals, or social functions.

The interdisciplinary research involved here is simply natural for contemporary linguists. It is not easy to comprehensively present the initiatives resulting from such research in a single publication. The content of this work deals primarily with research that enjoys full acceptance in contemporary linguistic discourse. It is also full of innovative reflections on a number of relationships conceivable between linguistics and other sciences. These relationships are dealt with by the authors in the subject areas they have outlined.

Keywords: philosophy, terminology, law, neuroscience, translation studies, culture, language.

Zobacz inne publikacje w serii: Forum Semantyczne »

Tematyka podjęta przez autorów części monografii zbiorowej charakteryzuje się oryginalnością, nowatorskością i wielką aktualnością wynikającą z krytyczno-ewaluacyjnego oglądu rzeczywistości dyscyplinowej uprawiania lingwistyki, dlatego ujęcia tego tematu znakomicie oddają wieloaspektowość i problemowość istnienia tej dyscypliny w jej różnych odmianach funkcjonalnych. Na tle innych publikacji zaprezentowane analizy i interpretacje szczegółowe charakteryzuje dogłębność i trafność wniosków, konkluzji, spójność tematyzacji oraz szerokość ram problematyzujących, co tworzy w efekcie końcowym transparentny i rzeczywisty obraz perspektywy lingwistyki z jej pełną charakterystyką dyscyplinową, interdyscyplinową, a także transdyscyplinową.
Prof. zw. dr hab. Jerzy Żmudzki

Publikacja Lingwistyka a la inter nakreśla nowe perspektywy w refleksji metanaukowej dotyczącej lingwistyki i innych dyscyplin. […] Każdy czytelnik zainteresowany zgłębianiem istoty relacji lingwistyki z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki, a także chcący poznać przyczyny, z których wynikają wielorakie powiązania językoznawstwa z innymi obszarami badawczymi współczesnej nauki, nie będzie rozczarowany lekturą tej pracy.
Prof. ucz. dr hab. Aldona Sopata


Zaśko-Zielińska Monika, https://orcid.org/0000-0001-6333-660X
Interdyscyplinarne pomosty między językoznawstwem a prawem w lingwistyce kryminalistycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.111-124

Marta Kaliska, https://orcid.org/0000-0001-9113-4562
Język obcy – kultura (nie)obca: modele nauczania kultury w glottodydaktyce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.143-168

Anna Bajerowska, https://orcid.org/
Modelowanie multidyscyplinarne problemów lingwistycznych – zarys koncepcji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.125-142

Grzegorz Pawłowski, https://orcid.org/0000-0002-2465-2906
O relacjach. Lingwistyka wobec innych dziedzin nauki – wprowadzenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.7-18

Anna Małgorzewicz, https://orcid.org/0000-0001-5366-3957
Polska nauka o translacji – stan obecny i perspektywy rozwoju dyscypliny. Od wielodyscyplinowości do inter- i transdyscyplinarności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.59-86

Ewa Żebrowska, https://orcid.org/0000-0002-0025-8648
Pomiędzy językoznawstwem a filozofią
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.19-36

Joanna Osiejewicz, https://orcid.org/0000-0001-8812-8276
Prawo do języka i prawo do sądu. Koncepcja kształcenia tłumaczy w Unii Europejskiej metodą streszczeń korpusowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.87-110

Piotr Nagórka, https://orcid.org/0000-0003-3675-9097
Terminologia a relacje interdyscyplinarne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551102.pp.37-58


Inni klienci kupili również
Między językami, między kulturami. Prace ofiarowane Krystynie Wróblewskiej-Pawlak. Entre langues, entre cultures. Mélanges offerts à Krystyna Wróblewska-Pawlak
Między językami, między kulturami. Prace ofiarowane Krystynie Wróblewskiej-Pawlak. Entre langues, entre cultures. Mélanges offerts à Krystyna Wróblewska-Pawlak
  • Tom podejmuje szeroko rozumianą problematykę kontaktu językowego i kulturowego z różnych perspektyw badawczych: językoznawczej, socjolingwistycznej, glottodydaktycznej, przekładowej i kulturoznawczej. Autorzy analizują związki zachodzące między językiem
35,00 zł   31,50 zł
Szczegóły
Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV. Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku
Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV. Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku
  • Tom IV obejmuje ponad 150 lat historii stosunków polsko-białoruskich, w tym przełomowych wydarzeń historycznych, jakie w tym okresie miały miejsce: I wojnę światową, wojnę polsko-sowiecką 1920 roku, traktat ryski 1921 roku oraz sytuację geopolityczną
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom V. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów
Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom V. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów
  • Obszerny tom wyraźnie wpisuje się w serię publikacji o konsekwencjach pokoju ryskiego. Niewątpliwie dostaliśmy dużo więcej, niż zapowiada tytuł. Zwraca uwagę bogactwo problemów, o których jest mowa w opiniowanej pracy. Dostrzec można zarówno artykuły
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel