Informacje o publikacji
Mniejszości i ich języki wobec kryzysu. Pakiet antystygmatyzacyjny projektu „Językowe antidotum: żywotność językowa  jako sposób budowy psychicznego dobrostanu, zdrowia i zrównoważonego rozwoju” (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja, będąca efektem projektu „Językowe antidotum”, analizuje wpływ doświadczanej przez mniejszości etniczne i migrantów dyskryminacji na ich zdrowie i dobrostan, korzyści płynące z zachowania rdzennych języków i silnej tożsamości etnicznej... czytaj więcej

Mniejszości i ich języki wobec kryzysu. Pakiet antystygmatyzacyjny projektu „Językowe antidotum: żywotność językowa jako sposób budowy psychicznego dobrostanu, zdrowia i zrównoważonego rozwoju” (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5790-6
EAN:
9788323557906
Liczba stron:
174
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
6,09 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906
Publikacja, będąca efektem projektu „Językowe antidotum”, analizuje wpływ doświadczanej przez mniejszości etniczne i migrantów dyskryminacji na ich zdrowie i dobrostan, korzyści płynące z zachowania rdzennych języków i silnej tożsamości etnicznej oraz skutki pandemii dla tych grup. W pracy zawarto praktyczne rekomendacje i rozwiązania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce, wsparcie dla dążeń do zachowania ich języków i kultury, przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji oraz budowanie lepszych relacji między mniejszościami etnicznymi a grupami większościowymi.

Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: prawodawców i instytucji rządowych, instytucji edukacyjnych, samorządów, organizacji lokalnych, dziennikarzy, nauczycieli, studentów i aktywistów.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Minorities and Their Languages in the Face of Crisis. Anti-Stigmatisation Package for the Project “Language as a Cure: Linguistic Vitality as a Tool for Psychological Well-Being, Health and Economic Sustainability”

The publication, which is the result of the “Language as a Cure” project, analyses the influence of discrimination experienced by ethnic minorities and migrants on their health and well-being. It also looks at the benefits of preserving native languages and strong ethnic identity as well as the consequences of the pandemic for these groups. The books contains practical recommendations and solutions for improving the functioning of minority groups in Poland and supporting the efforts to preserve their languages and culture, preventing discrimination and stigmatization as well as building better relations between ethnic minorities and majorities.

Keywords: ethnic minorities, minority languages, minority discrimination, preventing discrimination, psychological well-being.

Helena Duć-Fajfer, https://orcid.org/0000-0001-9436-3846
Mniejszość etniczna: uwagi definicyjne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.19

Anna Maślana, https://orcid.org/0000-0001-8440-9310
Helena Duć-Fajfer, https://orcid.org/0000-0001-9436-3846
Dyskryminacja doświadczana współcześnie (perspektywa członków społeczności): Łemkowie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.56

Magdalena Skrodzka, https://orcid.org/0000-0002-92451209
Justyna Olko, https://orcid.org/0000-0002-3726-3184
Dyskryminacja i prześladowania w przeszłości: trauma historyczna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.33

Artur Jabłoński, https://orcid.org/0000-0002-3803-1035
Dyskryminacja Kaszubów: przejawy w życiu wspólnoty
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.54

Rafał Rzepka, https://orcid.org/
Dyskryminacja Ślązaków
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.59

Bartłomiej Chromik, https://orcid.org/0000-0003-3415-7076
Dyskryminacja użytkowników niestandardowych odmian języka polskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.95

Artur Jabłoński, https://orcid.org/0000-0002-3803-1035
Edukacja, media i turystyka na Kaszubach: obszary, w których poszukuje się osób dwujęzycznych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.107

Justyna Majerska-Sznajder, 0000-0002-6081-6744
Katarzyna Zaleska, https://orcid.org/0000-0002-6922-0517
Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.61

Artur Jabłoński, https://orcid.org/0000-0002-3803-1035
Język kaszubski jako jedyny ustawowo uznany język regionalny w Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.94

Justyna Olko, https://orcid.org/0000-0002-3726-3184
Joanna Maryniak, https://orcid.org/0000-0001-8415-4143
Magdalena Skrodzka, https://orcid.org/0000-0002-92451209
Bartłomiej Chromik, https://orcid.org/0000-0003-3415-7076
Języki mniejszościowe w Polsce i ich użytkownicy: diagnozy, wyzwania oraz strategie wsparcia i rewitalizacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.74

Maciej Bandur, https://orcid.org/0000-0002-1679-6141
Kaszubi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.21

Anna Maślana, https://orcid.org/0000-0001-8440-9310
Łemkowie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.23

Bartłomiej Chromik, https://orcid.org/0000-0003-3415-7076
Mniejszości językowe w Polsce na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.97

Tymoteusz Król, 0000-0003-1408-6530
Prześladowania i trauma historyczna w Wilamowicach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.41

Michał Bilewicz, https://orcid.org/0000-0001-5027-1691
Maria Mirucka, https://orcid.org/0000-0001-6731-1573
Magdalena Skrodzka, https://orcid.org/0000-0002-92451209
Michał Wypych, https://orcid.org/0000-0002-0745-7209
Psychologiczne konsekwencje dyskryminacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.43

Joanna Maryniak, https://orcid.org/0000-0001-8415-4143
Rewitalizacja językowa i terminy pokrewne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.31

Szymon Gruda, https://orcid.org/0000-0002-9999-197X
Joanna Maryniak, https://orcid.org/0000-0001-8415-4143
Stygmatyzacja w mediach polskich
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.70

Michał Bilewicz, https://orcid.org/0000-0001-5027-1691
Stygmatyzacja związana z COVID-19: doświadczenia mniejszości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.64

Bartłomiej Wanot, https://orcid.org/0000-0002-0936-3436
Ślązacy podczas pandemii COVID-19
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.69

Rafał Rzepka, https://orcid.org/
Ślązacy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.26

Tymoteusz Król, 0000-0003-1408-6530
Wilamowianie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.29

Justyna Olko, https://orcid.org/0000-0002-3726-3184
Artur Jabłoński, https://orcid.org/0000-0002-3803-1035
Anna Maślana, https://orcid.org/0000-0001-8440-9310
Joanna Maryniak, https://orcid.org/0000-0001-8415-4143
Bartłomiej Wanot, https://orcid.org/0000-0002-0936-3436
Rafał Rzepka, https://orcid.org/
Maciej Bandur, https://orcid.org/0000-0002-1679-6141
Tymoteusz Król, 0000-0003-1408-6530
Helena Duć-Fajfer, https://orcid.org/0000-0001-9436-3846
Natalia Małecka-Nowak, https://orcid.org/
Wnioski i praktyczne rekomendacje: jak lepiej wspierać mniejszości etniczne, chronić różnorodność językowo-kulturową i budować lepsze relacje z grupą większościową?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.109

Michał Bilewicz, https://orcid.org/0000-0001-5027-1691
Szymon Gruda, https://orcid.org/0000-0002-9999-197X
Joanna Maryniak, https://orcid.org/0000-0001-8415-4143
Wnioski i rekomendacje
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.71

Justyna Olko, https://orcid.org/0000-0002-3726-3184
Wprowadzenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557906.pp.9

Zamknij
Jplayer
pixel