Informacje o publikacji
Dux fabulosus. O tradycji historiograficznej osnutej wokół postaci Leszka Czarnego od „Gesta Lestkonis” do dzieł Bartosza Paprockiego

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja została poświęcona problemowi kreowania historiograficznego wizerunku księcia Leszka Czarnego od czasów mu współczesnych do schyłku XVI wieku. W dwóch dziełach Bartosza Paprockiego – "Gnieździe Cnoty" i "Herbach rycerztwa polskiego" – Leszkowi... czytaj więcej

Dux fabulosus. O tradycji historiograficznej osnutej wokół postaci Leszka Czarnego od „Gesta Lestkonis” do dzieł Bartosza Paprockiego

Dostępność:
Publikacja dostępna
44.00 / 1egz.
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5996-2
EAN:
9788323559962
Liczba stron:
308
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
495 g
Sposób publikacji:
Druk
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323558057
Publikacja została poświęcona problemowi kreowania historiograficznego wizerunku księcia Leszka Czarnego od czasów mu współczesnych do schyłku XVI wieku. W dwóch dziełach Bartosza Paprockiego – Gnieździe Cnoty i Herbach rycerztwa polskiego – Leszkowi Czarnemu przypisana została zupełnie wyjątkowa rola, co Autor, prezentując meandry tradycji historiograficznej, usiłuje wyjaśnić. W tym celu podejmuje próbę dookreślenia hipotetycznego źródła, które powstało na dworze księcia (Gesta Lestkonis), a także analizuje historiograficzne zabiegi Jana Długosza i jego autorski pomysł na wizerunek władcy. Badacz omawia ponadto obraz relacji Piasta z krakowską gminą miejską, który odegrał szczególną rolę w XVI-wiecznej tradycji.

******

Dux fabulosus. On Historical Tradition Surrounding Leszek Czarny from „Gesta Lestkonis” to the Works of Bartosz Paprocki

The publication is devoted to the problem of creating the historical image of the prince Leszek Czarny from his times to the end of the 16th century. In two books by Bartosz Paprocki: “The Nest of Virtues” and “The Heraldic Arms of the Polish Knighthood”, Leszek Czarny was provided with an absolutely vital role, which the author of this book attempts to explain, showing the meanders of historiographical tradition. To this end, he tries to determine the hypothetical source that was created at the court of the prince ("Gesta Lestkonis") and analyses historiographical efforts of Jan Długosz and his original idea for the image of the ruler. The author also discusses the image of Piast’s relations with the municipality of Cracow, which played a significant part in the 16th-century tradition.

Keywords: Middle Ages, historiography, Leszek Czarny, Jan Długosz, chronicles.

Bez wątpienia jest to najpełniejsza obecnie propozycja przeanalizowania źródeł, a przy okazji piśmiennictwa dotyczącego księcia krakowskiego. Jednocześnie [książka] jest próbą podejścia do osoby władcy od strony źródłoznawczej […] Autor stosuje klasyczną […] analizę dyskursu historycznego. Określa genetyczne ścieżki wątków, próbuje „zrozumieć źródło”, to jest określić treść narracji poprzez ich odniesienie, zarówno do wewnętrznego układu odniesienia (źródła), jak i przede wszystkim do sieci znaczeń utkanej z wiadomości zaczerpniętych ze źródeł współczesnych lub łączących się nicią kultury z analizowanym źródłem. I dodajmy – chwała mu za to.
Z recenzji prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego

Paweł Żmudzki na marginesie właściwego tematu swojej książki czyni liczne uwagi z zakresu nowoczesnej krytyki źródeł, przez co tak naprawdę mamy do czynienia nie ze zwykłą pracą z zakresu historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej, lecz ze znakomitym studium źródłoznawczym. […] Temat został ujęty profesjonalnie i kompletnie. Z pewnością pozycja ta zajmie znaczące miejsce pośród innych naukowych publikacji z tego zakresu.
Z recenzji dr. hab. Wojciecha Drelicharza, prof. UJ

Dr hab. Paweł Żmudzki – profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk mediewista i źródłoznawca, szczególnie zainteresowany źródłami narracyjnymi oraz historiografią średniowieczną.


Zobacz również
Inni klienci kupili również
Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza
Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza
  • Zbiór artykułów dotyczy dyskutowanego w polskiej archeologii zagadnienia początków inhumacji na ziemiach polskich, które są postrzegane jako świadectwo przyjęcia chrześcijaństwa. Dyskusja koncentruje się na próbie określenia, w którym momencie naszych
39,00 zł
Szczegóły
Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i w okresie nowożytnym
Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i w okresie nowożytnym
  • Monety antyczne (tj. greckie, celtyckie i rzymskie, wyemitowane do początku VI wieku po Chrystusie) stanowią niewielką część datowanych na średniowiecze i epokę nowożytną skarbów i innych zespołów zabytków znajdowanych w Europie Środkowej, Wschodniej
99,00 zł   89,10 zł
Szczegóły
Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu
Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modeluDryblak Anna Agnieszka (ORCID 0000-0002-4472-7514)
  • Monografia stanowi analizę najważniejszych żeńskich założeń monastycznych powstałych w kręgu dynastii piastowskiej w XIII wieku. Ukazuje je na tle porównawczym, przedstawia ideę klasztoru kobiecego we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej
55,00 zł
Szczegóły
Zamknij
Jplayer
pixel