Informacje o publikacji
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

"Klimatyczne ABC" to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków... czytaj więcej

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu (PDF)

Open access
Pobierz
Wydanie:
2, zmienione
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5932-0
EAN:
9788323559320
Liczba stron:
314
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
85,86 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320
Klimatyczne ABC to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków akademickich, ekspertami w swoich dziedzinach nauki. Efektem ich współpracy jest podręcznik łatwy w lekturze i interdyscyplinarny – tak jak sam problem zmiany klimatu. Poruszane w nim zagadnienia powiązane są z takimi dziedzinami jak: fizyka, chemia, biologia (w tym ekologia), geografia, nauki społeczne, psychologia i wiedza o społeczeństwie.

Książka jest podzielona na cztery części, które przedstawiają mechanizmy (część 1) i przyczyny (część 2) zmiany klimatu, konsekwencje tego procesu dla życia na naszej planecie (część 3) oraz działania, które możemy podjąć, aby zapobiec najbardziej negatywnym skutkom tych zjawisk (część 4).

Książka jest skierowana do studentów zainteresowanych lepszym zrozumieniem podstaw zmiany klimatu niezależnie od kierunku studiów oraz do nauczycieli i uczniów szkół średnich, a także do wszystkich osób szukających inspiracji do właściwych działań.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa PL (CC BY-SA 4.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl).

******

Climate Change – Getting the Basics Right

Climate Change – Getting the Basics Right is a compendium of reliable information on climate change, created as the initiative of scientists working at the University of Warsaw. Its authors are experts from a number of academic centers, working in various fields of science. The result is a textbook that is easy to read and interdisciplinary, as is the problem of climate change. The issues covered in this book are linked to such traditional school subjects as physics, chemistry, biology (including ecology), geography, psychology and social sciences.

The book is divided into four parts that presenting the mechanisms (Part 1) and causes (Part 2) of climate change, the consequences of this process for life on our planet (Part 3), and the actions we can take to prevent the most negative effects of climate change (Part 4).

The book is aimed at university students interested in better understanding the basics of climate change, regardless of their field of study, as well as teachers and high school students, and anyone looking for inspiration for appropriate action.

Keywords: climate change, mechanisms, causes, physical science basis, ecology, mitigation, adaptation.

Klimatyczne ABC stanowi pracę zbiorową uznanych badaczy i ekspertów z zakresu fizyki, chemii, biologii, ekologii, ekonomii, psychologii oraz inżynierii, którzy w kompleksowy sposób opisali podstawowe zagadnienia dotyczące zmiany klimatu. Szeroki zakres tematyczny tej książki pozwala czytelnikowi na zdobycie najważniejszych informacji z kilku dziedzin nauki na temat globalnego ocieplenia oraz na stworzenie sobie całościowego obrazu wyzwań społecznych związanych z tymi procesami. Podręcznik ten jest zarazem napisany w sposób przystępny i zrozumiały zarówno dla studentów kierunków ścisłych, jak i humanistycznych. To szczególnie ważne przy opisie zjawisk fizycznych leżących u podłoża globalnych zmian klimatu.
Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Niedziałkowskiego

Materiały podlegające recenzji są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i bardzo przydatne do celów edukacji klimatycznej. Odpowiadają zasadniczym potrzebom studentów wyższych uczelni, uczniów wyższych klas szkół średnich, a także nauczycieli akademickich i licealnych. Właściwie zainteresowany może być także każdy pracownik naukowy z dowolnej dziedziny i na dowolnym szczeblu hierarchii, od asystenta czy doktoranta do profesora. Gwarantuję, że każdy, nawet wysokiej klasy ekspert w jakiejś dziedzinie związanej ze zmianą klimatu, znajdzie tu coś nowego i wartościowego. Zdecydowanie stwierdzam, że zbiór osób, które znają wszystkie elementy omawiane w Klimatycznym ABC, jest zbiorem pustym. Książka może zainteresować również światłe osoby pracujące nad sobą w formie kształcenia ustawicznego, na przykład absolwentów uczelni sprzed wielu lat.
Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa W. Kundzewicza

Magdalena Budziszewska, https://orcid.org/0000-0002-1837-2086
Aleksandra Świderska, https://orcid.org/0000-0001-7252-4581
Adrian Wójcik, https://orcid.org/0000-0002-7073-6019
Co powstrzymuje nas przed przeciwdziałaniem zmianie klimatu?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.100-118

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz, https://orcid.org/0000-0003-2134-8498
Jan Witajewski-Baltvilks, https://orcid.org/0000-0002-2944-0064
Zbigniew Bohdanowicz, https://orcid.org/0000-0002-5430-0485
Dlaczego emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.76-86

Magdalena Budziszewska, https://orcid.org/0000-0002-1837-2086
Zbigniew Bohdanowicz, https://orcid.org/0000-0002-5430-0485
Beata Łopaciuk-Gonczaryk, https://orcid.org/0000-0002-1920-6565
Wiktor Kotowski, https://orcid.org/0000-0002-1486-2408
Aleksandra Świderska, https://orcid.org/0000-0001-7252-4581
Działania ograniczające zmianę klimatu – przyroda, gospodarka, społeczeństwo
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.264-296

Magdalena Budziszewska, https://orcid.org/0000-0002-1837-2086
Aleksandra Kardaś, https://orcid.org/0000-0002-8257-9997
Aleksandra Świderska, https://orcid.org/0000-0001-7252-4581
Fakty i mity o zmianie klimatu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.87-99

Zbigniew Bohdanowicz, https://orcid.org/0000-0002-5430-0485
Aleksandra Kardaś, https://orcid.org/0000-0002-8257-9997
Paweł Gajda, https://orcid.org/0000-0002-6415-3298
Jakub Jędrak, https://orcid.org/0000-0001-7192-628X
Szymon Malinowski, https://orcid.org/0000-0003-4987-7017
Aleksandra Świderska, https://orcid.org/0000-0001-7252-4581
Adam Rajewski, https://orcid.org/0000-0003-1998-1462
Jak przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu? Scenariusze ograniczania emisji i energetyka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.233-263

Aleksandra Kardaś, https://orcid.org/0000-0002-8257-9997
Jak węgiel krąży w przyrodzie?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.38-57

Aleksandra Kardaś, https://orcid.org/0000-0002-8257-9997
Szymon Malinowski, https://orcid.org/0000-0003-4987-7017
Jak zmiana klimatu wpływa na przyrodę nieożywioną?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.144-179

Andrzej Mikulski, https://orcid.org/0000-0002-8631-1875
Barbara Pietrzak, https://orcid.org/0000-0003-4987-7017
Jak zmiana klimatu wpływa na przyrodę ożywioną?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.171-188

Aleksandra Kardaś, https://orcid.org/0000-0002-8257-9997
Szymon Malinowski, https://orcid.org/0000-0003-4987-7017
Od czego zależy temperatura powierzchni Ziemi?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.22-37

Wiktor Kotowski, https://orcid.org/0000-0002-1486-2408
Aleksandra Kardaś, https://orcid.org/0000-0002-8257-9997
Połączenia. Jak zmiany w biosferze wpływają na klimat?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.189-213

Aleksandra Kardaś, https://orcid.org/0000-0002-8257-9997
Skąd się biorą antropogeniczne emisje gaz ów cieplarnianych?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.58-75

Magdalena Budziszewska, https://orcid.org/0000-0002-1837-2086
Zbigniew Bohdanowicz, https://orcid.org/0000-0002-5430-0485
Społeczne i psychologiczne konsekwencje zmiany klimatu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.214-232

Zbigniew Bohdanowicz, https://orcid.org/0000-0002-5430-0485
Marek Giergiczny, https://orcid.org/0000-0001-9110-3897
Wpływ rozwoju gospodarczego na stan klimatu i przyrody
https://doi.org/10.31338/uw.9788323559320.pp.119-143


Zamknij
Jplayer
pixel