Informacje o publikacji
Studia Ucrainica Varsoviensia 2015/3 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Język publikacji:
polski
,
ukraiński
,
rosyjski
ISBN/ISSN:
2299-7237
Liczba stron:
432
Wielkość pliku:
3,22 MB
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach czasopisma mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.

Niniejszy tom przedstawia prace z zakresu stylistyki, frazeologii i fonetyki języka ukraińskiego, problematyki socjolingwistyki, psycholingwistyki i lingwokulturologii, dialektologii oraz językoznawstwa porównawczego. Studia z dziedziny literaturoznawstwa dotyczą przede wszystkim literatury ukraińskiej XIX-XXI wieku. Koncentrują się wokół komparatystyki literackiej, antropologii literatury, polsko-ukraińskich stosunków literackich, współczesnych dyskursów, w tym dyskursu tożsamościowego.

W prezentowanym tomie znalazły się również artykuły kulturoznawcze prezentujące zagadnienia związane z historią fi lozofi i, sztuką oraz teatrologią. Przedstawione badania poświęcone są szerokiemu spektrum zjawisk społeczno-kulturowych, problematyce pogranicza kultury oraz antropologii.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Zamknij
Jplayer
pixel