Informacje o publikacji
Studia Iuridica, nr 75. Z zagadnień prawa procesowego cywilnego – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer dedykowany pamięci zmarłej 16 maja 2018 roku Profesor Marii Jędrzejewskiej. Zawiera życiorys naukowy Pani Profesor, wykazy napisanych przez nią prac naukowych oraz recenzji rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Autorzy artykułów poruszają istotne... czytaj więcej

Studia Iuridica, nr 75. Z zagadnień prawa procesowego cywilnego – PDF

Redakcja naukowa: Piotr Rylski, Karol Weitz, Tadeusz Zembrzuski
Nazwa serii/czasopisma: Studia Iuridica
Data wydania: 2018-10-24
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
2544-3135
Liczba stron:
272
Wielkość pliku:
3,02 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Numer dedykowany pamięci zmarłej 16 maja 2018 roku Profesor Marii Jędrzejewskiej. Zawiera życiorys naukowy Pani Profesor, wykazy napisanych przez nią prac naukowych oraz recenzji rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.

Autorzy artykułów poruszają istotne zagadnienia z zakresu prawa procesowego cywilnego, dotyczące m.in.: postępowania pojednawczego, procesowej reprezentacji Skarbu Państwa, arbitrażu w Polsce, postępowania nieprocesowego oraz szczegółowe problemy związane z procesem cywilnym.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The number is dedicated to the memory of Professor Maria Jędrzejewska. She died on May 16, 2018. It contains the professor's biography, lists of scientific papers she wrote and reviews of habilitation and doctoral dissertations.

The authors of the articles raise important issues in the field of civil procedural law, including conciliation, representation of the Treasury, arbitration in Poland, non-litigious proceedings and detailed problems related to the civil process.

Zamknij
Jplayer
pixel