Informacje o publikacji
Przegląd Europejski 2018/2 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer zawiera artykuły poświęcone kilku zagadnieniom, w tym: demokracji nieliberalnej, Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, wybranym aspektom funkcjonowania parlamentów Andory, Belgii i Czech, prawom podstawowym i współpracy sądowej w UE, decydowaniu... czytaj więcej

Przegląd Europejski 2018/2 (PDF)

Redaktor naczelny Konstanty Adam Wojtaszczyk
Nazwa serii/czasopisma: Przegląd Europejski
Redaktor naukowy: Wojtaszczyk Adam Konstanty
Data wydania: 2019-03-18
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
,
rosyjski
ISBN/ISSN:
1641–2478
Liczba stron:
250
Wielkość pliku:
4,35 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Numer zawiera artykuły poświęcone kilku zagadnieniom, w tym: demokracji nieliberalnej, Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, wybranym aspektom funkcjonowania parlamentów Andory, Belgii i Czech, prawom podstawowym i współpracy sądowej w UE, decydowaniu w Radzie UE oraz reakcjom na referendum niepodległościowe w Kurdystanie.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

The journal covers: illiberal democracy as a political project and European citizens’ initiative.

Keywords: European Citizens' Initiative, parliaments of Andorra, Belgium and the Czech Republic, referendum in Kurdistan, Council of the European Union.

Zamknij
Jplayer
pixel