Informacje o publikacji
Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji. Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Wydanie krytyczne niepublikowanego wcześniej tekstu Stefana Krukowskiego, jednego z ojców polskiej archeologii, dotyczącego jego badań na stanowisku jaskiniowym w Gruzji w 1916 roku. Tekst został opracowany naukowo przez zespół archeologów z Instytutu... czytaj więcej

Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji. Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego – PDF

Redaktorzy naukowi: Małgorzata Kot, Wojciech Brzeziński, Nino Jackeli, Stefan Karol Kozłowski, Karol Szymczak, Aleksander Otcherednoy, Nikoloz Tushabramishvili, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Data wydania: 2019-05-27
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
angielski
,
rosyjski
,
gruziński
,
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3836-3
EAN:
9788323538363
Liczba stron:
384
Wielkość pliku:
41,36 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538363
Wydanie krytyczne niepublikowanego wcześniej tekstu Stefana Krukowskiego, jednego z ojców polskiej archeologii, dotyczącego jego badań na stanowisku jaskiniowym w Gruzji w 1916 roku. Tekst został opracowany naukowo przez zespół archeologów z Instytutu Archeologii UW, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu, Muzeum Narodowego w Tbilisi i Ilia Muzeum w Tbilisi.

Publikacja, wydana w językach rosyjskim, polskim, gruzińskim i angielskim, składa się z części wstępnej (prezentującej m.in. sylwetkę Krukowskiego, historię badań na omawianym stanowisku oraz badań nad paleolitem w Gruzji w ogóle), z tekstu Krukowskiego i towarzyszących mu ilustracji, a także z oddzielnych, wykonanych współcześnie tablic z rysunkami i zdjęciami zabytków.

Stefan Krukowski, rocznik 1890, samotnik bez matury i studiów wyższych, polski badacz paleolitu, twórca szkoły badawczej, wielki nauczyciel polskich prehistoryków, w Gruzji pojawił się w maju 1916 roku. W ciągu dwóch lat penetrował jaskinie i schroniska skalne. Monografię jaskini Gvardjilas Klde napisał 100 lat temu, lecz zawarte w niej analizy równie dobrze mogłyby wyjść spod pióra współczesnego archeologa. Gdyby książka ta ukazała się drukiem, jak chciał tego Stefan Krukowski, w 1918 roku, historia archeologii europejskiej potoczyłaby się zapewne zupełnie innymi torami.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Gvardjilas Klde Cave in Georgia. Celebrating the Centennial of Polish Archaeologist Stefan Krukowski’s Research

Critical edition of the unpublished text of Stefan Krukowski, one of the fathers of Polish archaeology, regarding his research on the cave site in Georgia in 1916. The book, edited in Russian, Polish, Georgian and English, consists of the introductory part (consisting Krukowski’s biography, history of research in the site under discussion and of the research on the Paleolithic in Georgia in general), of the text of Krukowski and accompanying illustrations, as well as of the separate modern tables with drawings and photos of the artifacts.

Stefan Krukowski, born in 1890, a loner who never completed secondary school or went to university, a Polish rescarcher of the Palaeolithic, founder of a research school, an inspiring teacher of many Polish prehistorians, arrived in Georgia in May of 1916. He explored caves and rock shelters for two years in the foothills. The monograph on the Gvardjilas Klde Cave was written over 1000 years ago, yet the analyses it contains might just as well have been written by a contemporary archaeologist. The history of European archaeology might have taken a completely different path in this publication had been published in 1918, as Stefan Krukowski had planned.

Keywords: Stefan Krukowski, Georgia, Gvardjilas Klde Cave, archaeology, Paleolithic.

Karol Szymczak,
Badania nad górnym paleolitem Gruzji a materiały z jaskini Gvardjilas Klde z wykopalisk Stefana Krukowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538363.pp.42-53

Stefan Krukowski, https://orcid.org/
Gwardżyłas Kłde
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538363.pp.97-354

Małgorzata Kot, https://orcid.org/
Historia badań w jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538363.pp.54-93

Elżbieta Ciepielewska, https://orcid.org/
Profesor Stefan Krukowski (1890–1982)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538363.pp.20-31

Elżbieta Ciepielewska, https://orcid.org/
Spis stanowisk w zbiorach Działu Paleolitu i Mezolitu PMA w Warszawie pozyskanych przez Stefana Krukowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538363.pp.32-37

Stefan Karol Kozłowski, https://orcid.org/
Stefan Krukowski i Gvardjilas Klde
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538363.pp.38-41

Zamknij
Jplayer
pixel