Informacje o publikacji
L'Europe et ses intellectuels – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Dans les cadres du programme général du réseau scientifique Cultures européennes - identité européenne l'Université de Varsovie s'est proposée d'organiser un congres au sujet de "L'Europe et ses intellectuelles". Le theme de la manifestation reconnaît... czytaj więcej

L'Europe et ses intellectuels – EBOOK

Redakcja naukowa Remigiusz Forycki
Redaktor naukowy: Forycki Remigiusz
Data wydania: 2020-01-07
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
francuski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3822-6
EAN:
9788323538226
Liczba stron:
286
Wielkość pliku:
3 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141
Dans les cadres du programme général du réseau scientifique Cultures européennes – identité européenne l'Université de Varsovie s'est proposée d'organiser un congres au sujet de "L'Europe et ses intellectuelles". Le theme de la manifestation reconnaît l'importance de la contribution du patrimoine culturel a l'identité de l'Europe. Ainsi, au centre du débat se trouve une vision culturelle/politique de l'Europe, élaborée par ses élites intellectuelles, envisagée sous des angles variés et au fil des siecles, a partir du Moyen Âge jusqu'aux temps modernes.

Mots-clés: histoire de l'Europe, intellectuels, Julien Benda, Jacques Derrida, Maciej Żurowski, Albert Camus, Paul Heyse.

******

Europa i jej intelektualiści

Dla uświetnienia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego działający na Wydziale Neofilologii zespół badawczy zorganizował, na przełomie maja i czerwca 2016 roku, międzynarodową konferencję pt. Europa i jej intelektualiści. Spotkanie zostało zaplanowane w ramach międzynarodowego programu Kultura Europejska – Tożsamość Europejska, którego Uniwersytet Warszawski jest jednym z realizatorów we współpracy m.in. z: Universtité de la Sorbonne-Paris IV, Universität Bonn, Universita de Firenze, University of St Andrews, Université de Fribourg, Iniversita degli Studi Firenze, Universidad de Salamanca, Bułgarska Akademia Nauk, Université de Toulouse Le Mirail.

Celem tego przedsięwzięcia było ukazanie w jakiej mierze idea Europy była i jest kształtowana przez elity intelektualne, a także uwydatnienie roli jaką w tym procesie odegrały ważne instytucje takie jak: uniwersytety, biblioteki, muzea, archiwa, wydawnictwa i inne ośrodki życia umysłowego. Tak pomyślana rama tematyczna umożliwiła podjęcie w wystąpieniach i dyskusji bardziej szczegółowych zagadnień: Panel I – „Zaangażowanie na rzecz Europy i jej kształtu, Panel II – „Europa w perspektywie komparatystycznej”, Panel III – „Wybitne osobistości intelektualnej Europy”, Panel IV – „Europejskie wcielenia”.

Na zaproszenie JMR Marcina Pałysa na naszą konferencję przejechali Rektorzy Uniwersytetu Paris-Sorbonne oraz Uniwersytetu w Bonn. Teksty wystąpień 23 badaczy zostały opracowane i wydane w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w zbiorowym tomie pokongresowym w formie papierowej i elektronicznej.

Słowa kluczowe: historia Europy, intelektualiści, Julien Benda, Jacques Derrida, Maciej Żurowski, Albert Camus, Paul Heyse.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Europe and its intellectuals

To celebrate the 200th anniversary of the foundation of the University of Warsaw, a research group from the Faculty of Modern Languages organized at the end of May and the beginning of June 2016 an international conference entitled “Europe and its Intellectuals”. The event was planned as part of the international programme “European Culture – European Identity” which is co-organized by the University of Warsaw with, among others: Universtité de la Sorbonne-Paris IV, Universität Bonn, Universita de Firenze, University of St Andrews, Université de Fribourg, Universita degli Studi Firenze, Universidad de Salamanca, Bulgarian Academy of Sciences, Université de Toulouse Le Mirail.

The aim of the project was to show to what extent the idea of Europe was and is being shaped by the intellectual elites, and to emphasise the role played in this process by important institutions such as universities, libraries, museums, archives, publishing houses, and other centres of intellectual life. Such a framework allowed the participants to reflect in their presentations and discussions on more detailed issues: Panel I – “Engagement in the interest of Europe and its shape”, Panel II – “Europe in comparative perspective”, Panel III – “Remarkable individuals of the intellectual Europe”, Panel IV – “European incarnations”.

At the invitation of the rector of the University of Warsaw, Marcin Pałys, the conference was attended by the rectors of the Paris-Sorbonne University and the University of Bonn. The papers of twenty-three scholars have been edited and published by the University of Warsaw Press in a volume of conference proceedings in printed and electronic versions.

Keywords: history of Europe, intellectuals, Julien Benda, Jacques Derrida, Maciej Żurowski, Albert Camus, Paul Heyse.

Remigiusz Forycki – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, romanista, historyk literatury i idei, komparatysta, wybitny znawca europejskiego romantyzmu, ceniony na uczelniach Polski, Francji, Belgii, Niemiec i Szwajcarii nauczyciel akademicki. Wieloletni dyrektor naukowy Stacji Naukowej PAN oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu. Opublikował m.in. książkę Stendhal. Geniusz podejrzeń (1987), współautor przekładu antologii francuskich tekstów o Mickiewiczu Mickiewicz w oczach Francuzów (1998) oraz autor ponad 70 rozpraw naukowych. Zajmuje się problematyką rosyjską, blisko współpracuje m.in. z Michelem Cadotem, Marią Janion, Alainem Besançonem i Jochenem Schlobachem.

Willi Jung, https://orcid.org/
Albert Camus, Berlin-Est et l’Europe révoltée
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.248-260

Fabienne Bercegol, https://orcid.org/
Chateaubriand et l’Europe des intellectuels
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.92-103

Henryk Chudak, https://orcid.org/
Comment faire l’Europe selon Julien Benda
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.26-34

Peter Frei, https://orcid.org/
De Sartre a Derrida : fi ctions de l’intellectuel en (dé)construction
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.171-180

Thomas Hunkeler, https://orcid.org/
Denis de Rougemont et la notion d’Occident
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.35-46

Michael Bernsen, https://orcid.org/
Ernst Robert Curtius, philologue moderne de l’Europe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.114-126

Marcin Darmas, https://orcid.org/0000-0001-7252-6720
Houellebecq ou le déprimiste incurable
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.181-190

Michael Wetzel, https://orcid.org/
Jacques Derrida et la question de l’Europe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.161-170

Monika Kulesza, https://orcid.org/
Jean Chapelain et sa « République des Lettres »
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.203-214

Miryana Yanakieva, https://orcid.org/
L’identité européenne vue a travers la notion de tragique
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.191-202

Didier Alexandre, https://orcid.org/
Le moment oriental d’une pensée de l’Europe en France (1919-1930)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.15-25

Tomas Gonzalo Santos, https://orcid.org/
Le Pere Feijoo, précurseur des Lumieres en Espagne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.138-148

Michel Delon, https://orcid.org/
Le philosophe des Lumieres comme intellectuel européen
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.215-223

Isabelle Serca, https://orcid.org/
Leo Spitzer, philologue humaniste
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.127-137

Izabella Zatorska, http://orcid.org/0000-0003-2048-4033
Les réécritures du Livre de la Genese au Siecle des Lumieres en France : vers une théologie littéraire « éclairée » ?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.224-235

Joanna Żurowska, https://orcid.org/
Maciej Żurowski, un comparatiste polonais apres 1945
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.68-80

Judyta Zbierska-Mościcka, https://orcid.org/0000-0003-0973-9920
Maurice Maeterlinck, une pensée belge sur l’Europe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.104-113

Remi Forycki, https://orcid.org/
Métamorphoses de l’Europe dans les voyages d’Astolphe de Custine
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.59-67

Paweł Matyaszewski, http://orcid.org/0000-0001-6214-6871
Montesquieu voyageur ou comment peut-on etre Européen ?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.81-91

Michael White, https://orcid.org/0000-0001-9128-4747
Paul Heyse : philologue, traducteur, poete
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.236-247

Mario Domenichelli, https://orcid.org/
Petite histoire des idées de l’Europe du XIXe siecle a nos jours
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.261-272

Marthe Segrestin, https://orcid.org/
Quelle Europe dans la revue Europe dans l’entre-deuxguerres ?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.47-58

Michela Landi, https://orcid.org/0000-0003-3758-2190
Sur la fonction vicariante de l’intellectuel : Valéry et l’Europe de l’Esprit
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538141.pp.149-160

Zamknij
Jplayer
pixel