Informacje o publikacji
Przegląd Europejski 2019/3 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Teoretyczne rozważania o aktywności podmiotów na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Polityczne i prawne aspekty perspektyw finansowych oraz problemy ekonomiczne w UE. Komunikacja międzykulturowa i dyplomacja publiczna w Europie. Numer... czytaj więcej

Przegląd Europejski 2019/3 (PDF)

Redaktor naczelny Konstanty Adam Wojtaszczyk
Nazwa serii/czasopisma: Przegląd Europejski
Redaktor naukowy: Wojtaszczyk Adam Konstanty
Data wydania: 2019-12-20
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
2657-6023
Liczba stron:
210
Wielkość pliku:
5,18 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
W numerze omówiono:
 • teoretyczne rozważania o aktywności podmiotów na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym,
 • polityczne i prawne aspekty perspektyw finansowych oraz problemy ekonomiczne w UE,
 • komunikacja międzykulturowa i dyplomacja publiczna w Europie.

Numer zawiera część teoretyczną poświęconą rozważaniom na temat aktywności podmiotów na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym oraz artykuły poświęcone: politycznym i prawnym aspektom perspektyw finansowych, problemom ekonomicznym w UE, komunikacji międzykulturowej i dyplomacji publicznej w Europie.

Zeszyt w języku angielskim.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

********

The journal covers:
 • theoretical reflection on the activity of entities at international, regional and national levels,
 • political and legal aspects of the financial perspectives and economic problems in European Union,
 • intercultural communication and public diplomacy in Europe.

  Zamknij
  Jplayer
  pixel