Informacje o publikacji
Wykłady o aspekcie polskiego czasownika – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autor opisuje różne opozycje logiczne i językowe mające wpływ na wybór między czasownikiem dokonanym a niedokonanym, prefiksy czasownikowe oraz klasy akcjonalne sytuacji. Za podstawową funkcję aspektu dokonanego uznaje się wyrażanie zdarzeniowości... czytaj więcej

Wykłady o aspekcie polskiego czasownika – EBOOK

Marek Łaziński
Data wydania: 2020-05-08
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4250-6
EAN:
9788323542506
Liczba stron:
315
Wielkość pliku:
1,77 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542346
Autor opisuje różne opozycje logiczne i językowe mające wpływ na wybór między czasownikiem dokonanym a niedokonanym, prefiksy czasownikowe oraz klasy akcjonalne sytuacji. Za podstawową funkcję aspektu dokonanego uznaje się wyrażanie zdarzeniowości oraz budowanie narracji w tekście.

Autor podaje dane frekwencyjne czasowników niedokonanych i dokonanych w poszczególnych formach gramatycznych i interpretuje je zgodnie z przedstawioną teorią. Wśród form zawartych w książce są konstrukcje nieopisane do tej pory w polskich podręcznikach gramatyki, np. quasi-perfekt (konstrukcja typu mam zrobione). Odrębnie omawia użycie aspektu niedokonanego w języku prawnym, w tym w kodeksie karnym, wyjątkowe na tle innych języków słowiańskich. W podsumowaniu proponuje algorytm użycia aspektu w polszczyźnie.

Dodatek zawiera zarys historii aspektologii, opis aspektu w polskich słownikach oraz nowe propozycje znakowania tej kategorii w korpusach.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Lectures on Polish Verbal Aspect

The author describes various logical and linguistic oppositions which influence the choice between a perfective and imperfective verb, verb prefixes and aspectual classes. The description of events and the narrative are considered the main functions of the perfective aspect. The use of the imperfective aspect in legal texts, such as criminal-law codes, is also discussed in the work.

Keywords: verbal aspect, event, state, process, legal terms.

Marek Łaziński – językoznawca, profesor UW oraz, gościnnie, uniwersytetów w Berlinie i w Moguncji. W centrum jego zainteresowania znajdują się kategorie gramatyczne polszczyzny i ich interpretacja pozajęzykowa: psychologiczna i socjologiczna. Autor prac o rodzaju gramatycznym i płci, systemie adresatywnym i grzeczności językowej, aspekcie i klasach akcjonalnych czasowników, kilku słowników. Współtwórca Narodowego Korpusu Języka Polskiego oraz innych korpusów językowych, jeden z moderatorów akcji słowa klucze, juror plebiscytu "Słowo roku" i" Młodzieżowe słowo roku". Aspektem czasownika autor interesuje się od początku. Niniejsza monografia jest podsumowaniem wielu lat przemyśleń i badań.

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel