Informacje o publikacji
Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja jest udaną próbą odnowienia dotychczasowego stanu badań na temat literatury wojny i okupacji, a zarazem przybliżenia fenomenu podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego i jego działalności wychowawczo-dydaktyczno-kulturalnej, zwłaszcza w wymiarze... czytaj więcej

Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu – EBOOK

Redakcja naukowa Karol Hryniewicz, Karol Samsel
Redaktor naukowy: Hryniewicz Karol, Samsel Karol
Data wydania: 2018-09-26
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3428-0
EAN:
9788323534280
Liczba stron:
280
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
1,35 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129
Publikacja jest udaną próbą odnowienia dotychczasowego stanu badań na temat literatury wojny i okupacji, a zarazem przybliżenia fenomenu podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego i jego działalności wychowawczo-dydaktyczno-kulturalnej, zwłaszcza w wymiarze literaturoznawstwa. Autorzy przedstawiają sylwetki młodych twórców, dla których idee romantyzmu stanowiły stały punkt odniesienia w twórczości literackiej i w zbrojnej walce z okupantem.

******

Poets – Students of the Underground University of Warsaw Towards Romanticism

The book is a successful attempt to renew research on the literature of war and occupation conducted so far, and at the same time to present the phenomenon of the underground University of Warsaw and its educational, academic, and cultural activity in particular with regard to literary studies. The authors describe the profiles of young artists for whom the ideas of Romanticism were a constant point of reference in their writing and in the armed combat against the occupier.

Keywords: underground University of Warsaw, poetry, students, occupation literature, Warsaw Uprising, World War II.

Książka wpisuje się w nurt badań poświęconych literaturze i kulturze II wojny światowej i okupacji. Stawia sobie za cel – z jednej strony – podkreślenie znaczenia podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego jako ośrodka skupiającego i kształtującego pokolenie młodych poetów-studentów, z drugiej – precyzyjne wskazanie znaczenia romantyzmu jako tradycji kluczowej, wobec której pokolenie to się określało.
Z recenzji dr hab. prof. KUL Agaty Seweryn

Zarówno niektórzy debiutanci lat II wojny światowej, jak i ich generacja mają już monografie sobie poświęcone, nigdy jednak punktem obserwacyjnym, z którego padało spojrzenie badaczy, nie uczyniono studiów w tajnym Uniwersytecie Warszawskim, a ściślej rzecz ujmując, konsekwencji owych studiów dla życia i twórczości znanych i nieznanych literatów tamtych lat.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kudyby

Stefan Zabierowski, https://orcid.org/
„…ja, żołnierz, poeta, czasu kurz…”. Romantyczna biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.129-145

Stefan Zabierowski, https://orcid.org/
„…kiedyś będą dumni, że j e g o uczyli!”. Krzysztof Kamil Baczyński – student polonistyki tajnego Uniwersytetu Warszawskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.55-65

Andrzej Zieniewicz, https://orcid.org/
„Słowa płonące” czy „nieosobisty tryb wypowiedzi”? O czym jest Okno Zdzisława Stroińskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.26-44

Karol Hryniewicz, https://orcid.org/0000-0003-0221-7337
„Usta na grozę wołały…” – wzniosłość i groza w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.146-160

Jan Potkański, https://orcid.org/0000-0002-9332-1940
Andrzejewskiego sen o Baczyńskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.183-199

Karol Samsel, http://orcid.org/0000-0002-2047-4508
Cyprian Norwid Zofii Szmydtowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.161-174

Andrzej Fabianowski, http://orcid.org/0000-0001-8769-0945
Funkcje matryc romantycznych w konspiracyjnej „pracy apostolskiej” Marii Okońskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.101-110

Hanna Gosk, https://orcid.org/
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „życie po życiu”. Postać poety w powojennej korespondencji Stefanii Baczyńskiej z Kazimierzem Wyką i we współczesnej historical fiction Łukasza Orbitowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.200-211

Ewa Hoffmann-Piotrowska, http://orcid.org/0000-0002-0214-0862
Nie tylko „drugi Słowacki”… Przyczynek do paraleli między Krzysztofem Kamilem Baczyńskim a Zygmuntem Krasińskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.111-128

Tomasz Wójcik, https://orcid.org/
Nieodczytany epizod. Student Miron Białoszewski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.17-25

Andrzej Stanisław Kowalczyk, https://orcid.org/
Od awangardy do „Falangi”. O Alfredzie Łaszowskim w latach trzydziestych i czterdziestych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.66-100

Piotr Mitzner, https://orcid.org/
Powrót „cz182erwonej fufajki”. O współczesnej karierze polskiej piosenki okupacyjnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.175-182

Agata Araszkiewicz, https://orcid.org/
Romantyzm, melancholia, wykluczenie. Zuzanna Ginczanka i *** [Non omnis moriar…]
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.238-253

Mateusz Antoniuk, https://orcid.org/
Światy z tektury. Warszawscy poeci wojenni i doznanie nierzeczywistości świata (rekonesans)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.45-54

Jolanta Dudek, https://orcid.org/
William Butler Yeats i Krzysztof Kamil Baczyński. Marzenie o poszerzonym istnieniu i historyczna konieczność walki obronnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.212-237

Maria Pieńkowska, https://orcid.org/
Wystawy na temat wojny i okupacji w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534129.pp.254-270

Zamknij
Jplayer
pixel