Informacje o publikacji
Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii. Tom 1 – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja poświęcona jest problemom leksykografii: jednojęzycznej, dwujęzycznej i wielojęzycznej, historycznej i współczesnej, tradycyjnej i elektronicznej, fotoleksykografii i gestografii. Materiał do badań autorzy zaczerpnęli z korpusów narodowych... czytaj więcej

Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii. Tom 1 – EBOOK

Redakcja naukowa tomu Mirosław Bańko i Halina Karaś
Nazwa serii/czasopisma: Biblioteka "Prac Filologicznych"
Redaktor naukowy: Bańko Mirosław, Karaś Halina
Data wydania: 2018-10-29
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3565-2
EAN:
9788323535652
Liczba stron:
280
Wielkość pliku:
3,66 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492
Publikacja poświęcona jest:
  • leksykografii jednojęzycznej, dwujęzycznej oraz wielojęzycznej,
  • leksykografii historycznej i współczesnej,
  • leksykografii tradycyjnej i elektronicznej,
  • leksykografii zarówno ogólnej, jak i gwarowej odmiany języka,
  • leksykografii w ścisłym tego słowa znaczeniu,
  • fotoleksykografii,
  • gestografii, czyli słownikowym opisom gestów.

Materiał do badań autorzy zaczerpnęli z korpusów narodowych (polski, bułgarski, węgierski) oraz międzynarodowych (suahili), historycznych i współczesnych.

Teksty są pokłosiem szóstej konferencji „Glosa do leksykografii”, organizowanej cyklicznie przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Kultury Języka z udziałem badaczy reprezentujących różne ośrodki w kraju i za granicą.

******

Between theory and practice. Methods of modern lexicography. Volumen 1

The publication is devoted to the issues of different types of lexicography: monolingual, bilingual, and polylingual, historical and contemporary, traditional and electronic, as well as the lexicography of images and of gestures. The source material has been gathered by the authors from national (Polish, Bulgarian, Hungarian) and international (Swahili) corpora, both historical and contemporary.

Keywords: lexicography, linguistics, traditional dictionary, electronic dictionary, text, methods.

Zobacz inne książki Mirosława Bańko »

Ewa Białek, https://orcid.org/0000-0003-3868-5001
Teksty paralelne – pary przekładowe – słownik przekładowy: uwagi o projekcie „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.11-30

Łukasz Szałkiewicz, https://orcid.org/0000-0001-7702-7648
Co istnieje w słownikach... choć nie istnieje. Ogery współczesnej leksykografii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.257-268

Veronika Lipp, https://orcid.org/
Comprehensive Dictionary of Hungarian
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.145-150

Anna Grzeszak, https://orcid.org/0000-0003-2739-3556
Dawne i współczesne słowniki języków świata. Thesaurus polyglottus (1603), Linguarum totius orbis vocabularia comparativa (1786–89) i Wikisłownik
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.71-88

Przemysław Dębowiak, https://orcid.org/
Bogumił Ostrowski, https://orcid.org/
Jadwiga Waniakowa, https://orcid.org/
Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.31-42

Ewa Kozioł-Chrzanowska, https://orcid.org/
Grafika Google – możliwości i ograniczenia narzędzia jako źródła informacji dla leksykografów redagujących definicje słownikowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.113-128

Beata Wójtowicz, https://orcid.org/
Gramatyka w słowniku języka bantu. Na przykładzie słownika suahili-polskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.269-279

Celina Heliasz-Nowosielska, https://orcid.org/
Metody rejestrowania jednostek w słownikach gestów - stan obecny i propozycje
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.89-104

Martyna Sabała, https://orcid.org/
Neologizmy w socjolekcie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Analiza leksykograficzna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.231-244

Krzysztof Nowak, https://orcid.org/
Norma a korpus w leksykografii historycznej na przykładzie Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.187-204

Filip Graliński, https://orcid.org/
Piotr Wierzchoń, https://orcid.org/
Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.59-70

Agnieszka Małocha-Krupa, https://orcid.org/
Opis leksykograficzny feminatywum. (Nie)możliwości zobiektywizowania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.151-166

Marta Śleziak, https://orcid.org/0000-0003-4297-7728
Prymat leksykograficznego egzemplum i jego konsekwencje dla hasła – na przykładzie Słownika nazw żeńskich polszczyzny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.245-256

Daniel Dzienisiewicz, https://orcid.org/
Filip Graliński, https://orcid.org/
Piotr Wierzchoń, https://orcid.org/
RE-RESEARCH.PL: naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.43-58

Mirosława Podhajecka, https://orcid.org/0000-0002-1910-071X
Słownik Jana Józefa Baranowskiego w świetle jego korespondencji: między teorią a praktyką .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.205-230

Svetla Koeva, https://orcid.org/
Th e Dictionary Portal LexIt
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.105-112

Piotr Muldner-Nieckowski, https://orcid.org/
Łukasz Muldner-Nieckowski, https://orcid.org/
Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego w Internecie. Wybrane zagadnienia naukowe i techniczne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.167-186

Tomasz Kurdyła, https://orcid.org/
Założenia ogólne badań gwarowych gniazd słowotwórczych. Źródła leksykograficzne (gwary małopolskie)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323535492.pp.129-144

Zamknij
Jplayer
pixel