Informacje o publikacji
Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autor charakteryzuje konstytucyjne aspekty mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, polegającego na horyzontalnym wyrównaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. wpłat janosikowych) w polskim systemie finansowania samorządu terytorialnego... czytaj więcej

Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – EBOOK

Bartłomiej Ślemp
Data wydania: 2020-06-14
Dostępność:
Publikacja dostępna
24,00 zł
12.00 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (12,00 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4395-4
EAN:
9788323543954
Liczba stron:
236
Wielkość pliku:
1,34 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543879
Autor charakteryzuje konstytucyjne aspekty mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, polegającego na horyzontalnym wyrównaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. wpłat janosikowych) w polskim systemie finansowania samorządu terytorialnego, oraz analizuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.

W książce zostały przedstawione ogólne założenia finansowania samorządu terytorialnego na poziomie ustaw zasadniczych w państwach zdecentralizowanych oraz doktrynalne i aksjologiczne podstawy działania mechanizmu wyrównawczego. Autor uwzględnia przede wszystkim przepisy Konstytucji z 1997 r. i orzecznictwo polskiego sądu konstytucyjnego z odniesieniem do poprzednich ustaw zasadniczych. W publikacji zaprezentowano postulaty de lege ferenda odnoszące się do wciąż aktualnego problemu legislacyjnego konieczności zmiany systemu wpłat wyrównawczych, a w konsekwencji – całego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Publikacja adresowana do adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także pracowników naukowych i studentów prawa i administracji, studiów regionalnych i samorządowych oraz ekonomii.

******

The Mechanism of Horizontal Equalization of Local Government Finance in the Light of Polish Constitutional Court Jurisdiction

The description of the corrective-compensatory mechanism in the Polish system of financing local government units and the analysis of the Constitutional Court Jurisdiction in this regard. The general rules for financing local government units at the level of fundamental laws in decentralized countries as well as doctrinal and axiological bases for the compensatory mechanism with regard to 1997 Constitution and Polish Constitutional Court Jurisdiction.

Keywords: horizontal equalization mechanism, corrective-compensatory payments, revenue of local government units, execution of judgments of the Constitutional Court, legislation, Polish Constitutional Court, Polish Constitution.

Recenzowana monografia będzie mogła stanowić syntetyczne wprowadzenie do problematyki wyrównywania poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego dla osób, które chciałyby zapoznać się z kierunkami orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie i realizacją (lub jej brakiem) orzeczeń przez ustawodawcę.
Z recenzji prof. dr hab. Wiesławy Miemiec

Należy zgodzić się z wnioskami Autora, że ostrożność Trybunału Konstytucyjnego w ocenach regulacji prawnej, dotyczącej wpłat na część równoważącą (regionalną) subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wywołała taki skutek, iż wiele z wytycznych co do kształtu unormowań systemu korekcyjno-wyrównawczego, formułowanych w orzeczeniach sądu konstytucyjnego, nie zostało przez ustawodawcę zwykłego uwzględnionych.
Z recenzji prof. UŁ dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak

Bartłomiej Ślemp Bartłomiej Ślemp – laureat programu MNiSW „Diamentowy Grant” dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, kierownik projektu badawczego „Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich”, absolwent Center for American Law Studies prowadzonego przez Emory University – School of Law, Georgia State University – College of Law; obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie konstytucyjnym, administracyjnym i finansów publicznych. Jest prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autorem publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych. Pracując w jednej z największych kancelarii prawniczych w Polsce, zajmuje się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, finansów publicznych oraz samorządowych ustaw ustrojowych. Wcześniej pracował m.in. Sejmie i Senacie RP oraz odbywał staż w Parlamencie Europejskim i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel