Informacje o publikacji
Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentowany tom zawiera wyniki badań historycznych oraz historyczno-artystycznych nad problematyką śmierci, pochówków i upamiętnienia władców oraz władczyń (nie tylko polskich) od późnego średniowiecza do początku XX wieku. Publikowane artykuły dotyczą... czytaj więcej

Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
42,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 67% (28,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4390-9
EAN:
9788323543909
Liczba stron:
282
Wielkość pliku:
7,18 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749
Prezentowany tom zawiera wyniki badań historycznych oraz historyczno-artystycznych nad problematyką śmierci, pochówków i upamiętnienia władców oraz władczyń (nie tylko polskich) od późnego średniowiecza do początku XX wieku. Publikowane artykuły dotyczą, z jednej strony, prywatnej sfery życia monarchów, ich religijności i stosunku do śmierci, z drugiej zaś – organizacyjnego, politycznego i symbolicznego wymiaru ich zgonów oraz pogrzebów.

Prace o charakterze syntetycznym przedstawiają tytułowy problem w międzynarodowym kontekście, a studia przypadku włączają do obiegu naukowego dotychczas nieznane, zapomniane lub niedostatecznie wykorzystane materiały źródłowe. Zgromadzenie rozproszonych wiadomości oraz interdyscyplinarne podejście pozwoliły rzucić nowe światło na słabo dotąd rozpoznane zagadnienie śmierci i upamiętnienia władców w dawnej Polsce.

Publikacja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych historią, historią sztuki, literatury oraz muzyki.

******

Death, Funeral and Commemoration of Rulers in Old Poland

The book examines the problem of death, burials and commemoration of male and female rulers (not only Polish ones) since the late Middle Ages until the beginnings of the 20th century. The articles concern, on the one hand, the private sphere of monarchs’ lives, their religiousness and attitude to death and, on the other, the organisational, political and symbolic aspects of their deaths and funerals.

Keywords: death of a monarch, funeral of a monarch, commemoration of a ruler, religiousness of a monarch, attitude to death.

Januszek-Sieradzka Agnieszka, https://orcid.org/0000-0002-3227-3797
„A teraz ostatek srebra i kredens pozłocisty wezmą”, czyli o finansowaniu pogrzebu króla Zygmunta Augusta
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.124-141

Jarosław Pietrzak, 0000-0003-0341-2273
„Ciało umarłe większego wymaga opatrzenia” – sekcja zwłok polskich królów i królowych od XVI do XVIII wieku w kontekście przygotowań do ceremonii pogrzebowej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.142-170

Barwicka-Makula Aleksandra, https://orcid.org/0000-0001-8053-5694
„Spadła Korona nasza z głowy tey białeygłowy, na ktorey z wielką ozdobą y pociechą Krolestwa wszystkiego postawiona świeciła”. Okoliczności śmierci i przebieg ceremonii pogrzebowych królowej Anny Austriaczki, żony Zygmunta III Wazy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.171-180

Kałamajska-Saeed Maria, https://orcid.org/0000-0002-6931-0889
Castrum doloris Jana Kazimierza i Michała Wiśniowieckiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.222-229

Świadek Barbara, https://orcid.org/0000-0002-0214-0264
Memoria króla Jana Olbrachta w katedrze na Wawelu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.88-99

Marek Walczak, https://orcid.org/
Między historią a fantazją . Nekropolia królewska w katedrze na Wawelu w początkach wieku XX
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.259-276

Bednarek Anna, https://orcid.org/0000-0001-7370-2642
Najstarsze fotografie nagrobka Kazimierza Wielkiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.246-258

Sowała Wojciech, https://orcid.org/0000-0002-6366-263X
Od pomnika niespełnionych ambicji do pamiątki narodowej. Dzieje nagrobka Władysława Białego w kościele Saint-Bénigne w Dijon
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.30-48

Ogiewa-Sejnota Monika, https://orcid.org/0000-0002-5131-411X
Propagandowy wymiar pogrzebu Bogusława XIV
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.206-221

Kościelna Joanna, https://orcid.org/0000-0001-6738-0712
Przyczyny zgonów Gryfitów (1600-1637)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.181-205

Skrzypietz Aleksandra, https://orcid.org/0000-0003-1504-9950
Rzymskie uroczystości pogrzebowe Marii Klementyny Sobieskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.230-245

Urszula Augustyniak, https://orcid.org/0000-0003-3527-3159
Śmierć władcy jako zakłócenie naturalnego porządku rzeczy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.15-29

Bożena Czwojdrak, https://orcid.org/0000-0002-3664-492X
Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie polskich królowych w późnym średniowieczu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.65-76

Marek Walczak, https://orcid.org/
Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców (nie tylko) w dawnej Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.7-14

Kubieniec Jakub, https://orcid.org/0000-0001-5050-3640
Umieranie, śmierć i pogrzeb w liturgii późnośredniowiecznego Krakowa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.49-64

Mateusz Grzęda, https://orcid.org/0000-0002-7077-1922
Uwagi o sensie ideowym fi gury nagrobnej Zygmunta I Starego .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.100-123

Marcin Starzyński, https://orcid.org/0000-0003-0946-2175
Wiersze na śmierć króla w późnośredniowiecznej Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543749.pp.77-87

Zamknij
Jplayer
pixel