Informacje o publikacji
Ikonotheka 2019/29 – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tematem przewodnim numeru jest zagadnienie zmysłów w sztuce od późnego średniowiecza do współczesności. Artykuły polskich i zagranicznych badaczy poświęcone są m.in. zmysłowemu doświadczaniu rzeźb dewocyjnych, roli zapachu i smaku w martwych naturach... czytaj więcej

Ikonotheka 2019/29 – PDF

Redaktor naczelny Wojciech Szymański
Nazwa serii/czasopisma: Ikonotheka
Redaktor naukowy: Sarnecka Zuzanna
Data wydania: 2020-10-06
Open access
Pobierz
Dostęp do
artykułów
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
2657-6015
Liczba stron:
286
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
3,74 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Tematem przewodnim numeru jest zagadnienie zmysłów w sztuce od późnego średniowiecza do współczesności. Artykuły polskich i zagranicznych badaczy poświęcone są m.in. zmysłowemu doświadczaniu rzeźb dewocyjnych, roli zapachu i smaku w martwych naturach, tworzeniu wystaw sztuki angażujących wiele zmysłów. Zeszyt otwierają perspektywy kuratorek, historyczek sztuki oraz artystek, dotyczące znaczenia zmysłów w ich twórczości. Czytelnik znajdzie w nim również prace o charakterze teoretycznym, podejmujące próbę usystematyzowania badań nad zmysłowością procesu twórczego i odbioru sztuki.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).******

The issue focuses on the role played by the senses in the arts from the Late Middle Ages until now. Topics addressed by Polish and International scholars include: the sensory engagement with devotional sculptures, the role of the sense of smell and taste in still-life paintings, multisensory art exhibitions. The volume opens with four statements of curators, art historians and artists about the meaning of the senses in their practices. The reader is also invited to explore essays of a broader methodological scope, which seek to provide a theoretical framework for dealing with the senses in making and experiencing art.

Keywords: senses; Art-Viewing; Art-Experiencing; Marcel Duchamp; Dan Sterup-Hansen; Five Senses; devotional sculptures; still lifes; sensuality of the creative process; sensuality of art reception.

Zamknij
Jplayer
pixel