Informacje o publikacji
Centrum – Peryferia – Naród. Uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia prezentuje strategię i wskazuje uwarunkowania budowania świadomości narodowej w Polsce i w Niemczech w odniesieniu do postrzegania regionu peryferyjnego przez środowiska zewnętrzne i przyjmowania elementów nowego obrazu skonstruowanego... czytaj więcej

Centrum – Peryferia – Naród. Uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX i na początku XX wieku – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
49.00 / 1egz.
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4343-5
EAN:
9788323543435
Liczba stron:
392
Wielkość pliku:
8,48 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323543350
Monografia prezentuje strategię i wskazuje uwarunkowania budowania świadomości narodowej w Polsce i w Niemczech w odniesieniu do postrzegania regionu peryferyjnego przez środowiska zewnętrzne i przyjmowania elementów nowego obrazu skonstruowanego na obszarach centralnych przez społeczność terenów peryferyjnych. Przyjmuje hipotezę, że wizerunek regionów peryferyjnych tworzony w regionach centralnych w dyskursie kulturowo-społecznym nabierał cech narodowych, budując spójny i jednolity obraz państwa, zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak i ogólnoniemieckiej.

******

The Centre – Peripheries – Nation. Determinants in Poland and Germany in the 19th and at the beginning of the 20th century

The monograph presents the strategy and the determinants of building national awareness in Poland and Germany concerning peripheries with regard to their perception by outer environments, which, in turn, adopt a new view constructed in central regions by periphery communities. It formulates a hypothesis that the image of peripheries, created in the socio-cultural discourse in central regions, displays national traits, which create a coherent and consistent image of the state, both from the Polish and German perspective.

Keywords: influence of peripheries on the centre, building national awareness in Poland and Germany, central regions and peripheries, society in Poland and Germany in the 19th and 20th centuries, Podlachia, Lower Lusatia.

Autorka zgromadziła niezwykle obszerny i różnorodny materiał badawczy. Skrupulatnie przeprowadziła kwerendy w wielu archiwach polskich i niemieckich. Zapoznała się z licznymi źródłami epoki (pamiętniki, wspomnienia, prasa, itp.) oraz z literaturą przedmiotu. Świadczy to o wysokich umiejętnościach warsztatowych i dociekliwości badawczej.
Z recenzji prof. Andrzeja Saksona

W książce słusznie zwrócono uwagę, że procesom integracji w Niemczech przyświecała idea budowy potęgi państwa pruskiego, natomiast na ziemiach polskich integracja była związana z budowaniem świadomości narodowej i tworzeniem podwalin niepodległego państwa. Skoncentrowano się na narodzie rozumianym w kategoriach wspólnoty i państwa. (…) Jest to praca nowatorska, bowiem omawia problemy, które nie były do tej pory w tak dokładny i wyczerpujący sposób opisane w literaturze naukowej. Pierwszy raz w tak komplementarny sposób dokonano analizy oddziaływania centrum na peryferia na przykładzie Berlin – Dolne Łużyce i Warszawa – Podlasie.
Z recenzji prof. Zygmunta Woźniczki

Dr Aleksandra Kmak-Pamirska – historyczka, religioznawczyni i europeistka. Adiunktka w Instytucie Pileckiego w Warszawie. Pracę doktorską pt. Biskup Carl Maria Splett w pamięci historycznej obroniła w Instytucie Historii UJ. Zdobyła wyróżnienie w VIII Edycji Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2014 organizowany przez PAN oraz IPN. Stypendystka KAAD oraz Instytutu Herdera w Marburgu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień pamięci, II wojny światowej, teorii centrum-peryferia, roli religii w kształtowaniu się państw i systemów państwowych oraz problematyki państw autorytarnych i totalitarnych.

Zamknij
Jplayer
pixel