Informacje o publikacji
Modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej. Coraz szersze marginesy – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zebrane w tomie artykuły ukazują z rozmaitych perspektyw doświadczenie nowoczesności zapisane w kulturze i literaturze Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy prezentują kształtowanie się modernistycznej „wspólnoty pytań” w naszym regionie, podejmują próbę... czytaj więcej

Modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej. Coraz szersze marginesy – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4731-0
EAN:
9788323547310
Liczba stron:
394
Wielkość pliku:
3,52 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235
Zebrane w tomie artykuły ukazują z rozmaitych perspektyw doświadczenie nowoczesności zapisane w kulturze i literaturze Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy prezentują kształtowanie się modernistycznej "wspólnoty pytań" w naszym regionie, podejmują próbę redefinicji europejskich miejsc "centralnych" i "peryferii", omawiają też takie zjawiska jak literatura popularna i film czy miejsce Lwowa w kulturze polskiej i ukraińskiej.

******

Modernisms in Central-Eastern Europe. Wider Margins

The articles collected in this volume show the experience of modernism in culture and literature of Central-Eastern Europe from different perspectives. The authors present how the modernist “community of questions” was formed in our region; they attempt to redefine the European “central” and “peripheral” places; they also explore such phenomena as popular literature and film and Lviv in Polish and Ukrainian culture.

Keywords: modernism, Central-Eastern Europe, margins, literature, culture.

Zobacz inne książki z tej serii »

Tom pod redakcją Ewy Paczoskiej i Izabeli Poniatowskiej stanowi obiecujące dopełnienie wydanej "trylogii", wskazujące pole dalszych badań. Na całościowe syntezy jeszcze za wcześnie, ale wyraźnie rysuje się możliwość zmierzenia się z nimi w przyszłości. Ewa Paczoska zgromadziła zespół cennych współpracowników, którzy nie stracili zainteresowania tematem. Recenzowana książka jest tego najlepszym dowodem. Zgłoszone wątpliwości i pytania pokazują, że temat jest nie tylko ważny, ale i "gorący".
Z recenzji Grażyny Borkowskiej

Dzięki zastosowanej przez Autorów metodzie komparatystyki literackiej monografia pogłębia wiedzę na temat modernizmu, odsłaniając nieoczywisty w perspektywie dotychczasowych badań proces kształtowania się nowoczesnej artystycznej świadomości jako obszaru konfrontacji różnych praktyk i projektów (czasem fantazmatów) modernistycznej kultury. Wybór zagadnień związanych z Europą Środkowo-Wschodnią pozwolił na uwypuklenie niejednorodności zjawisk tworzących nową jakość na przełomie XIX i XX wieku, która stała się wypadkową tego, co globalne i lokalne, polityczne i kulturowe, narodowe i ponadnarodowe, realnie zaistniałe i literacko zaprojektowane – stała się sumą napięć rodzących się na granicy spotkań różnych typów modernistycznego doświadczenia.
Z recenzji Doroty Kielak

Izabela Poniatowska, http://orcid.org/0000-0001-8057-8045
(Nie)zwykły romans kryminalny? O pierwszych polskich powieściach kryminalnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.161-186

Małgorzata Vrazić, https://orcid.org/
„Chcemy wolności”. Pisma chorwackich modernistów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.33-58

Łukasz Książyk, https://orcid.org/0000-0002-6188-9419
„Na (…) tym niebie omdlewającej, kończącej się Europy”. O możliwych źródłach środkowoeuropejskiej melancholii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.13-32

Dawid Osiński, http://orcid.org/0000-0002-9468-1569
Kilka spojrzeń na sprawy bałkańskie, czyli jak i po co w drugiej połowie XIX wieku czyta się Bałkany
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.59-138

Dominika Pękalska, https://orcid.org/0000-0003-3399-9810
Lwowski „Lamus” (1908–1913) w projektach autorskich Maryli Wolskiej i Michała Pawlikowskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.223-264

Izabela Poniatowska, http://orcid.org/0000-0001-8057-8045
Mieszkańcy masowej wyobraźni w Europie Środkowej w drugiej połowie XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.139-160

Sylwia Borowska-Kazimiruk, https://orcid.org/0000-0002-5855-3228
Początki psychologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Lwowskim a problem nowoczesnego widzenia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.287-306

Vira Neszew, https://orcid.org/0000-0001-6776-6914
Polsko-ukraińskie spotkania naukowe. Biblioteka ossolińska jako miejsce kształtowania się wielonarodowościowego środowiska twórczego Lwowa przełomu XIX i XX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.265-286

Lena Magnone, https://orcid.org/0000-0003-3008-0825
Ruch „młodych kobiet”? Transnarodowy kobiecy modernizm w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.187-222

Delphine Bechtel, https://orcid.org/
Ze Wschodu na Zachód: intelektualiści i pisarze żydowscy z Europy Wschodniej i ich niemieckie doświadczenie (z języka francuskiego tłumaczyła Irena Pujszo)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547235.pp.307-356

Zobacz również
Mistyk z rewolwerem Corneliu Zelea CodreanuMistyk z rewolwerem Corneliu Zelea CodreanuNiculescu Tatiana
15,00 zł   14,25 zł
Eliot’s Christianity in a Contemporary Perspective. From Hindsight to Insight – EBOOKEliot’s Christianity in a Contemporary Perspective. From Hindsight to Insight – EBOOKGrzegorzewska Małgorzata (ORCID 0000-0002-0194-2919)
32,00 zł   16,00 zł
Grunt i horyzont. Interpretacje nowoczesnej architektury i sztuki – EBOOKGrunt i horyzont. Interpretacje nowoczesnej architektury i sztuki – EBOOKŚwitek Gabriela (ORCID 0000-0002-5165-8545)
41,00 zł   14,00 zł
Zamknij
Jplayer
pixel