Informacje o publikacji
Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja stanowi próbę rzetelnego podsumowania wiedzy na temat migracji zagranicznych Polaków 10 lat po przyłączeniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Zawiera syntetyczną i wszechstronną analizę przyczyn, przebiegu i skutków migracji poakcesyjnej... czytaj więcej

Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku – EBOOK

Redakcja naukowa Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga
Nazwa serii/czasopisma: Studia Migracyjne
Data wydania: 2014-12-18
Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 64% (25,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2014
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-1635-4
EAN:
9788323516354
Liczba stron:
336
Wielkość pliku:
2,47 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194
Publikacja stanowi próbę rzetelnego podsumowania wiedzy na temat migracji zagranicznych Polaków 10 lat po przyłączeniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Zawiera syntetyczną i wszechstronną analizę przyczyn, przebiegu i skutków migracji poakcesyjnej z wielu perspektyw – demograficznej, ekonomicznej, politycznej i społeczno-kulturowej. Jej tematem są przyczyny nasilonego odpływu ludności, sposób funkcjonowania i tempo zakorzeniania się Polaków w innych krajach, cechy ludzi opuszczających rodzinne strony oraz skutki emigracji dla Polski, w tym dla poszczególnych regionów, społeczności lokalnych, a także osób migrujących i ich rodzin.

W ciągu tej dekady pojawiły się niedostępne do tej pory dla Polaków możliwości wyjazdu, podjęcia pracy i zamieszkania poza granicami kraju, z czego skorzystało bardzo wiele osób, zwłaszcza młodych. Migracja poakcesyjna jest bacznie obserwowana przez polskie społeczeństwo i organy państwa, stanowi także przedmiot badań naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Do tej pory zagadnienie to nie doczekało sie spójnej i interdyscyplinarnej monografii. Lukę tę może wypełnić niniejszy tom, stając się zarazem ciekawą i ważną lekturą dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnych procesów migracyjnych. Autorami zamieszczonych w nim artykułów są wybitni polscy badacze migracji reprezentujacy wiele różnych dyscyplin naukowych.

Książka jest pomocna w prowadzeniu zajęć z zakresu demografii, ekonomii, socjologii, a także w prowadzeniu poszczególnych segmentów zajęć dydaktycznych w szeroko pojętych naukach humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Może stać się także swoistym drogowskazem dla budowania polityk publicznych, w tym migracyjnych, w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim.

Publikacja powstała dzięki współpracy i wsparciu finansowemu Ośrodka Badań nad Migracjami UW oraz Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

*********

A Decade of Polish Membership in the European Union. Social Consequences of Polish Emigration after 2004

An attempt to summarise foreign migrations of the Poles ten years after the country joined the European Union. The publication contains a comprehensive and thorough analysis of the reasons, process and consequences of post-accession migration from different perspectives: demographic, economic, political and sociocultural. It analyses the reasons for such intense migration, the ways and the pace at which the Poles settle in other countries, describes the characteristics of people who leave their homeland, and considers the consequences of the migration for Poland, its regions, local communities, the migrants themselves and their families.

Keywords: migrations in the European Union, human capital, consequences of migration in Europe, human exodus.

Zobacz inne publikacje z serii: Studia Migracyjne »


Łukasz Krzyżowski,
Krystyna Slany,
Magdalena Maria Ślusarczyk,
Demograficzne i społeczne aspekty poakcesyjnych migracji rodzin
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.141-168

Agnieszka Fihel,
Brygida Solga,
Demograficzne konsekwencje emigracji poakcesyjnej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.87-108

Jan Brzozowski,
Romuald Jończy,
Paweł Kaczmarczyk,
Ekonomiczne skutki migracji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.109-140

Romuald Jończy,
Robert Roman Rauziński,
Diana Rokita-Poskart,
Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji na przykładzie Śląska Opolskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.233-246

Marta Anacka,
Marek Okólski,
Migracja z Polski po akcesji do Unii Europejskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.45-70

Ewa Jaźwińska-Motylska,
Izabela Grabowska-Lusińska,
Migracje a transfer jawnych i ukrytych komponentów kapitału ludzkiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.169-190

Marta Anacka,
Agnieszka Fihel,
Migracje powrotne Polaków
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.71-86

Henryk Chałupczak,
Grażyna Firlit-Fesnak,
Magdalena Lesińska,
Brygida Solga,
Polityka migracyjna Polski wobec najnowszej emigracji Polaków po 2004 roku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.307-330

Sylwia Urbańska,
Regionalne i lokalne konteksty migracji – przypadek Podlasia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.247-262

Jan Brzozowski,
Skutki regionalne i lokalne migracji – przypadek Małopolski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.263-282

Magdalena Lesińska,
Marek Okólski,
Krystyna Slany,
Brygida Solga,
Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku – rozważania wstępne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.7-24

Izabela Grabowska-Lusińska,
Stan wiedzy w Polsce w zakresie współczesnych migracji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań migracji poakcesyjnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.25-44

Michał Garapich,
Wpływ poakcesyjnych migracji na polską diasporę – zarys problematyki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.283-306

Katarzyna Andrejuk,
Wychowywanie Europejczyków? Migracje edukacyjne Polaków do Wielkiej Brytanii w kontekście mobilności międzynarodowej studentów z Polski po 2004 roku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.191-212

Brygida Solga,
Heffner Krystian,
Zmieniająca się rola migracji zagranicznych w rozwoju regionów w Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323516194.pp.213-232

Zamknij
Jplayer
pixel