Informacje o publikacji
Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autor podejmuje próbę zmierzenia się z zagadnieniem wykorzystania dowodu cyfrowego w polskim postępowaniu karnym z perspektywy początku trzeciej dekady XXI wieku. Omawia zarówno zagadnienia natury technicznej, jak i karnoprocesowej, uwzględniając potrzebę... czytaj więcej

Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
17.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (17,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4818-8
EAN:
9788323548188
Liczba stron:
298
Wielkość pliku:
2,41 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548027
Autor podejmuje próbę zmierzenia się z zagadnieniem wykorzystania dowodu cyfrowego w polskim postępowaniu karnym z perspektywy początku trzeciej dekady XXI wieku. Omawia zarówno zagadnienia natury technicznej, jak i karnoprocesowej, uwzględniając potrzebę pogodzenia potrzeb praktyki z wytycznymi teoretycznymi.

Treści pochodzenia cyfrowego, stanowiące częsty element współczesnych postępowań karnych, są materiałem niezwykle skomplikowanym z perspektywy teorii kryminalistyki. Rozważania zilustrowane zostały danymi empirycznymi ustalonymi w toku badań zrealizowanych w 2019 roku metodą analizy akt prawomocnie zakończonych postępowań sądowych.

Publikacja jest skierowana do praktyków, jak równiż do teoretyków prawa zajmujących się prawem karnym procesowym i kryminalistyką.

******

Digital Evidence – Theory and Practice in Polish Criminal Trial

The author attempts to address the problem of using digital evidence in Polish criminal trial from the perspective of the third decade of the 21st century. He discusses technical as well as penal and procedural issues, considering the need to reconcile theory and practice. Digital evidence, a frequent component of contemporary criminal proceedings, is an extremely complicated matter from the perspective of forensic science. The reflections are supported by empirical data obtained during 2019 research, which was conducted through analysis of the final court proceedings.

Keywords: digital evidence, cybercrime, forensic science, criminal proceeding, computer forensics.

Analiza objęła tak istotne z punktu widzenia teorii i praktyki zagadnienia, jak m.in. oparcie modi operandi na technologiach komputerowych (w tym użyciu Internetu), występowanie w sprawie cyfrowego materiału dowodowego, podejmowanie przez organy procesowe czynności zmierzających do zabezpieczenia i wykorzystania dowodów cyfrowych, czy wpływ ich kwestionowania przez strony na wynik postępowania. […] Autor formułuje wnioski de lege ferenda […] dogłębnie przemyślane, rozsądne i oparte na wynikach badań.
Z recenzji dr hab. Moniki Całkiewicz, prof. ALK

[…] autor pewnie porusza się w niełatwej dziedzinie wiążącej zagadnienia prawne, organizacyjne i techniczne […] zaprezentowane w książce rozważania obejmują liczne problemy i zagadnienia szczegółowe, których analiza nie ogranicza się do odtworzenia dotychczas istniejących poglądów, ale następuje po niej propozycja zmierzająca do rozwiązania problemu […]. Książka powinna znaleźć szeroki krąg odbiorców, począwszy od pracowników naukowych związanych z prawem karnym i procesowym, kryminalistyką i bezpieczeństwem, poprzez funkcjonariuszy służb zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości, po studentów i doktorantów wyższych uczelni ze wspomnianych obszarów.
Z recenzji dr. hab. inż. Jerzego Kosińskiego, prof. AMW

Piotr Lewulis – adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca Centrum Nauk Sądowych UW. Praktyczne doświadczenia procesowe zdobył w toku ukończonej aplikacji adwokackiej. Jego zainteresowania badawcze skupione są wokół prawa dowodowego i kryminalistyki oraz patologii życia społecznego w przestrzeni cyfrowej.


Zobacz również
Iść i zarazem dojść. Cztery eseje z krytyki polityki terapeutycznej (EBOOK)Iść i zarazem dojść. Cztery eseje z krytyki polityki terapeutycznej (EBOOK)Dimitrijević Ivan (ORCID 0000-0003-4652-2579)
25,00 zł   17,50 zł
Podróże pisarzy - epubPodróże pisarzy - epubZiejka Franciszek
22,00 zł   20,90 zł
Zamknij
Jplayer
pixel