Informacje o publikacji
Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski jubilee volume on the occasion of his 70th birthday – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom dedykowany prof. Włodzimierzowi Godlewskiemu obejmuje 36 tekstów bliskich tematyce badań jubilata: chrześcijańskiej Nubii oraz czasom późnego Bizancjum w Egipcie. Autorzy – koledzy i współpracownicy profesora – podejmują zagadnienia archeologiczne... czytaj więcej

Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski jubilee volume on the occasion of his 70th birthday – PDF

Redakcja Adam Łajtar, Iwona Zych, Artur Obłuski
Data wydania: 2021-05-13
Open access
Pobierz
Wydanie:
1 (EBOOK)
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
angielski
,
francuski
,
niemiecki
ISBN/ISSN:
978-83-235-4726-6
EAN:
9788323547266
Liczba stron:
698
Wielkość pliku:
22,86 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266
Tom dedykowany prof. Włodzimierzowi Godlewskiemu obejmuje 36 tekstów bliskich tematyce badań jubilata: chrześcijańskiej Nubii oraz czasom późnego Bizancjum w Egipcie. Autorzy – koledzy i współpracownicy profesora – podejmują zagadnienia archeologiczne, epigraficzne, dotyczące ceramiki i kultury materialnej, jak również historii Egiptu i Nubii w średniowieczu i później.

Kilka tekstów odnosi się do dwóch stanowisk: Naqlun w Egipcie i Dongoli w Nubii, gdzie profesor Godlewski prowadził badania. Inne studia dotyczą m.in. takich kwestii, jak: funkcjonowanie sanktuarium pielgrzymkowego w Egipcie w późnej starożytności, spożycie i zużycie wina w egipskich wspólnotach monastycznych w VI–VIII wieku, rola postaci archanioła Rafała w chrześcijańskiej Nubii, pochodzenie „portretów apsydowych” w nubijskiej ikonografii monarszej, ideologia i funkcja północnego pastoforium w kościołach nubijskich na podstawie inskrypcji i malowideł, architektura sakralna w Egipcie i Nubii, ewolucja i rewolucja w ceramice nubijskiej, unikalne tkaniny z włosów odkryte podczas wykopalisk British Museum w Kulubnarti czy pozostałości biblioteki klasztornej w Deir el-Bahari (której monografię profesor Godlewski opublikował na początku swojej kariery naukowej).

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The volume brings together 36 fully peer-reviewed contributions in the field of Christian Egypt and Nubia studies, mirroring a lifetime of academic achievement by Prof. Włodzimierz Godlewski, in whose honor this jubilee book has been produced. The contributing scholars are both colleagues and associates, and the subjects they take up in their studies are focused on issues of archaeology, epigraphy, iconography, ceramics and material culture, as well as history of medieval and post-medieval Egypt and Nubia.

In several cases, the articles concern material from two sites, Naqlun in Egypt and Dongola in Nubia, where Godlewski has conducted and directed research. Thus, for Naqlun we have the functionaries of the Nekloni monastery (T. Derda and J. Wegner), literary culture (A. Delattre and N. Vanthieghem, J. van der Vliet) as well as ceramics (T. Górecki) and glass vessels (M. Mossakowska-Gaubert), and architecture of the monastic complex from Naqlun (S. Maślak). For Old Dongola there is a study of Egyptian amphorae with dipinti (K. Danys and A. Łajtar) and costume of monks in wall paintings (K. Innemée). Broader studies concern issues like the functioning of a pilgrimage sanctuary in Egypt in late antiquity (E. Wipszycka), wine consumption and usage in Egypt’s monastic communities in the 6th–8th century (D. Dzierzbicka), aspects of the role of Archangel Raphael in Christian Nubia (M. Łaptaś), observations on the origins of “apse portraits” in Nubian royal iconography (M. Woźniak), the ideology and function of the northern pastophorium of Nubian churches based on inscriptions and paintings (A. Łajtar and D. Zielińska). Church architecture is taken up by P. Grossmann for Egypt and Nubia, and A. Obłuski for Nubia. W. Y. Adams gives an overview of evolution and revolution in Nubian pottery, J. R. Anderson and A. Harrison present unique hair textiles from British Museum excavations in Kulubnarti, while A. Boud’hors and E. Garel discuss what remains of the monastery library in Deir el-Bahari (a monograph of which was published by Godlewski early in his academic career). The history of Baybars’ Nubian conquests is taken up by R. Seignobos. Contributions have been offered also by Nettie Adams, M. Barwik, D. Edwards, K. Grzymski, B. Lichocka, A. Łukaszewicz, G. Ochała, M. Rassart-Debergh, T.S. Richter, G.R. Ruffini, H. and A. Tsakos, J. Then-Obłuska, G. van Loon, D. Welsby, I. Zych and B. Żurawski.

Keywords: Egypt, Byzantium, Christian Nubia, archeology, Włodzimierz Godlewski.


Tomasz Derda, https://orcid.org/
Joanna Wegner, https://orcid.org/
Πατέρες τοῦ ἁγίου Νεκλονίου. Functionaries of the Naqlun monastery in the first two centuries of its existence
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.73-98

Gertrud J.M. van Loon, https://orcid.org/
“...that the mountain of the holy wilderness may be inhabited...”: Saint John the Baptist in the Infancy scenes in the narthex of the Quarry Church of Dayr Abu H. innis
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.257-280

Jacques van der Vliet, https://orcid.org/
“Alone in Naqlun”: A fresh look at the Bohairic letter P. Lond. Copt. I, 590 (2) (British Library Or. 4720 [31], vo)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.247-256

Iwona Zych, https://orcid.org/0000-0002-5341-6654
A monastic library at Nekloni?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.307-314

Mirosław Barwik, https://orcid.org/
A record of offerings from the Temple of Hatshepsut in Deir el-Bahari: ostracon DeB Inv. No. 85/75 reconsidered
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.665-678

Barbara Lichocka, https://orcid.org/0000-0002-1437-9256
A stray late Roman coin from the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.679-690

David N. Edwards, https://orcid.org/
Among the rocks: A first look at medieval Duweishat, from the archive
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.359-380

Magdalena Łaptaś , https://orcid.org/
Archangel Raphael as protector, demon tamer, guide and healer. Some aspects of the Archangel’s activities in Nubian painting
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.459-480

Bogdan Żurawski, https://orcid.org/
Banganarti Nativity: Enkolpion with scene of the Birth of Jesus from House BA/2015 in Banganartit
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.647-660

Krzysztof Grzymski, https://orcid.org/
Beyond Old Dongola: The multicomponent site of Hag Magid (Letti Basin)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.381-388

Adam Łukaszewicz, https://orcid.org/
Cleopatra and kandake
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.691-698

Giovanni R. Ruffini, https://orcid.org/
Dotawo’s later dynasties: a speculative history
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.539-552

Katarzyna Danys, https://orcid.org/0000-0002-9192-2857
Adam Łajtar , https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
Egyptian amphorae LR 5/6 with Greek dipinti found in Dongola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.347-358

Tonio Sebastian Richter, https://orcid.org/
Eine koptische und eine arabische Bauinschrift zwischen Assuan und Kom Ombo
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.231-246

William Y. Adams, https://orcid.org/
Evolution and revolution in Nubian pottery
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.315-328

Robin Seignobos , https://orcid.org/
La liste des conquetes nubiennes de Baybars selon Ibn Šaddad (1217–1285)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.553-578

Marguerite Rassart-Debergh, https://orcid.org/
Les Kellia, 1965–2015
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.217-230

Alain Delattre, https://orcid.org/
Naim Vanthieghem, https://orcid.org/0000-0002-1380-5153
Les trois « colophons » de l’Évangile de Jean découvert a NaqluŻn
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.61-72

Karel C. Innemée, https://orcid.org/
Monks and bishops in Old Dongola, and what their costumes can tell us
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.411-434

Artur Obłuski, https://orcid.org/
Nobadian and Makurian church architecture. Qasr el-Wizz, a case study
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.481-512

Henriette Hafsaas-Tsakos, https://orcid.org/
Alexandros Tsakos , https://orcid.org/
Nubian cathedrals with granite columns: A view from Sai Island
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.389-410

Derek A. Welsby , https://orcid.org/
Observations on the graves of the medieval period in the SARS concession at the Fourth Cataract
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.613-628

Tomasz Górecki, https://orcid.org/
Phasing out LRA 7 amphorae in favor of new wine containers: Preliminary remarks based on finds from excavations in Naqlun
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.113-138

Anne Boud’hors, https://orcid.org/
Esther Garel, https://orcid.org/
Que reste-t-il de la bibliotheque du monastere de Saint-Phoibammon a Deir el-Bahari?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.47-60

Ewa Wipszycka-Bravo, https://orcid.org/
Saint Claude a Pohe : un exemple de fonctionnement d’un sanctuaire de pelerinage dans l’Égypte de l’Antiquité tardive
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.281-306

Julie Renée Anderson, https://orcid.org/
Anna Harrison, https://orcid.org/
Some unique medieval Nubian textiles in the British Museum collections
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.329-346

Peter Grossmann, https://orcid.org/
Spätantike und mittelalterliche Vierstützenkirchen in Ägypten
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.139-148

Joanna Then-Obłuska , https://orcid.org/
The ‘bead-side’ story of medieval and post-medieval Nubia: Tentative approach to the bead collection of the Museum of Archaeology University of Stavanger, Norway
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.579-612

Szymon Maślak, https://orcid.org/
The burning of a monastery? Story blazed on the walls of monastic buildings at Nekloni (Naqlun)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.149-186

Magdalena M. Woźniak, https://orcid.org/
The chronology of the eastern chapels in the Upper Church at Banganarti: Some observations on the genesis of “apse portraits” in Nubian royal iconography
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.629-646

Nettie K. Adams, https://orcid.org/
The lions of Qasr Ibrim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.661-664

Adam Łajtar, https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
Dobrochna Zielińska, https://orcid.org/
The northern pastophorium of Nubian churches: ideology and function (on the basis of inscriptions and paintings)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.435-458

Marta Osypińska, https://orcid.org/0000-0003-4603-9245
The pig — a mystery of medieval Makuria
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.525-538

Maria Mossakowska-Gaubert, https://orcid.org/
Verres décorés d’époque arabe médiévale (VIIIe–XIIIe siecles) : quelques exemples provenant de Naqlun
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.187-216

Grzegorz Ochała, https://orcid.org/
When epigraphy meets art history: On St Phoibammon from Abdallah-n Irqi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.513-524

Dorota Dzierzbicka, https://orcid.org/0000-0002-1172-5889
Wine consumption and usage in Egypt’s monastic communities (6th–8th century)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323547266.pp.99-112

Zamknij
Jplayer
pixel