Informacje o publikacji
Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorzy w przekrojowy sposób opisują sytuację polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii) na podstawie przeprowadzonych dogłębnych... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4893-5
EAN:
9788323548935
Liczba stron:
326
Wielkość pliku:
2,82 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323548775
Autorzy w przekrojowy sposób opisują sytuację polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii) na podstawie przeprowadzonych dogłębnych badań terenowych, których celem były diagnoza i eksplikacja uwarunkowań tych instytucji:
  • badanie techniką sondażu internetowego (CAWI) – ilościowe badanie zaangażowania społecznego, stosunku do polskich organizacji imigranckich oraz charakterystyki społeczno-demograficznej Polaków mieszkających w wybranych krajach europejskich,
  • wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityki polonijnej,
  • wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityk imigracyjnych i integracyjnych w wybranych krajach europejskich,
  • wywiady pogłębione z ekspertami w zakresie polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich na temat oceny kondycji polskich organizacji imigranckich,
  • studia przypadków polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich, mające na celu szczegółowe zbadanie działalności wybranych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem ich kondycji oraz czynników na tę kondycję wpływających,
  • badanie techniką sondażu instytucjonalnego polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich.

Prezentowana publikacja ma charakter nowatorski. Przedstawia pierwsze tego typu przekrojowe badania polskich organizacji imigranckich. Pozwala ponadto na dokonywanie porównań oraz uogólnień, które umożliwiają formułowanie nowych propozycji teoretycznych zmierzających do zbudowania modelu wyjaśniającego sytuację organizacji imigranckich.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Polish Immigrant Organisations in Europe. In Search of a New Model

The authors describe the situation of Polish immigrant organisations in selected European countries (Germany, France, Great Britain, Ireland, Norway, Sweden, the Netherlands, Italy and Spain) on the basis of field research. Their aim is to explore and explain the conditions under which they operate. This seminal publication presents the first cross-disciplinary research on Polish immigrant organisations. It allows to compare and generalise, enabling the authors to formulate new theoretical proposals, which aim to build a model explaining the situation of immigrant organisations.

Keywords: immigrant organizations, migration, Polonia, self-organization, social activity.

Dr hab. Michał Nowosielski – badacz stowarzyszony w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Kolegium Nauk o Polityce i Administracji Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, były dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek m.in. Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz IMISCOE Standing Committee DIVCULT. Do jego zainteresowań naukowych należą: organizacje imigranckie, Polacy w Niemczech, polityka wobec diaspory, aktywność społeczna, socjologia miasta.

Dr hab. Mariusz Dzięglewski – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dyrektor Centrum Badań i Innowacji InLAB, socjolog, badacz, analityk. Do jego zainteresowań naukowych należą: socjologia migracji (integracja, migracja powrotna, skutki społeczno-kulturowe i ekonomiczne, transfery społeczno-kulturowe migrantów), media (wizerunek, narracja), studia kulturowe, socjologia kultury (tożsamość społeczno-kulturowa, etniczność, socjologia literatury), metodologia badań społecznych (wykorzystanie narzędzi CAQDAS, badania z zakresu UX-Design).Zamknij
Jplayer
pixel