Informacje o publikacji
Oddziaływanie społeczne przedsiębiorstw społecznych w teorii i praktyce – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja poświęcona kwestiom związanym z opracowaniem narzędzi pomiaru oddziaływania społecznego, uwzględniająca studia przypadku takich narzędzi, jak społeczna stopa zwrotu z inwestycji, mnożnik lokalny i strategiczna karta wyników. Autorzy zwracają... czytaj więcej

Oddziaływanie społeczne przedsiębiorstw społecznych w teorii i praktyce – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5203-1
EAN:
9788323552031
Liczba stron:
194
Wielkość pliku:
4,8 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553946
Publikacja poświęcona kwestiom związanym z opracowaniem narzędzi pomiaru oddziaływania społecznego, uwzględniająca studia przypadku takich narzędzi, jak społeczna stopa zwrotu z inwestycji, mnożnik lokalny i strategiczna karta wyników. Autorzy zwracają szczególną uwagę na rozwiązania umożliwiające operacjonalizację pomiaru zmiany społecznej, uwzględniającą zarówno aspekty finansowe, jak i – przede wszystkim – pozafinansowe. Uważają, że pomiaru oddziaływania należy dokonywać nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale również publicznej i społecznej, kiedy liczą się też inne wartości niż zysk materialny. Powinno się za ich pomocą wskazywać odpowiedzialność podmiotów wobec różnego typu interesariuszy i dzięki dostarczaniu wartościowych informacji poszczególnym organizacjom przyczyniać się do podwyższania jakości usług społecznych.

Książka – adresowana zarówno do środowiska naukowego, jak i praktyków działających w sektorze ekonomii społecznej – z pewnością przyczyni się do spełnienia takich oczekiwań wobec różnego typu przedsięwzięć, bardziej świadomego i skutecznego kształtowania polityki publicznej, a także lepszego zrozumienia i planowania przez przedsiębiorców społecznych własnych działań.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Social impact of social enterprises in theory and practice

The publication is devoted to issues related to the development of tools for measuring social impact generated by social enterprises. A valuable aspect of the monograph is the inclusion of case studies of selected tools (such as social return on investment, local multiplier, balanced scorecard) in partnership with social enterprises. The authors pay special attention to solutions enabling the operationalization of social change measurement, taking into account not only financial but, above all, non-financial aspects. They believe that the measurement of impact should take into account not only the economic perspective, but also the public and social one, where values other than material profit also count. The tools should indicate the responsibility of entities towards various types of stakeholders and serve to increase the quality of social services by providing valuable information to individual organizations.

Keywords: social impact, social enterprises, social return on investment, local multiplier, balanced scorecard.

Zdecydowanie zgadzam się z Autorami recenzowanej pracy, że istnieje potrzeba budowania wśród przedsiębiorstw społecznych oraz ich partnerów instytucjonalnych, kultury pomiaru i ewaluacji generowanego przez nich oddziaływania społecznego. [….] Mam też nadzieję, że istotnym wsparciem dla czytelników będzie strona internetowa zawierająca szczegółowe instrukcje.
Z recenzji dr. hab. Mariusza Kwiatkowskiego, prof. UZ

Autorzy prowadzą czytelnika przez rozpoznane i opisane, ale rzadko klasyfikowane metody pomiaru oddziaływania społecznego. Prezentacja jest bardzo klarowna i wyczerpująca. Docenić należy szczegółowy opis wad i zalet każdej z metod.
Z recenzji dr. hab. Piotra Michonia, prof. UEP

Dr Izabela Grabowska – adiunktka w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Demografka, statystyczka, polityczka społeczna zajmująca się problematyką wielowymiarowości wykluczenia różnych grup ludności, równouprawnienia kobiet i mężczyzn czy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Ekspertka w wielu projektach dotyczących ewaluacji programów społecznych, ekspertka wiodąca w przedsięwzięciach dotyczących ekonomii społecznej, współautorka dokumentów strategicznych z obszaru polityki społecznej.

Dr Szymon Wójcik – adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych. Socjolog, specjalizujący się w analizach polityki społecznej, ubóstwa, ekonomii społecznej, aktywności podmiotów trzeciego sektora. Realizator wielu projektów dotyczących ewaluacji programów społecznych i interwencji publicznych, jak również ekonomii społecznej.


Zamknij
Jplayer
pixel