Informacje o publikacji
Między językami, między kulturami. Prace ofiarowane Krystynie Wróblewskiej-Pawlak. Entre langues, entre cultures. Mélanges offerts à Krystyna Wróblewska-Pawlak – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tom podejmuje szeroko rozumianą problematykę kontaktu językowego i kulturowego z różnych perspektyw badawczych: językoznawczej, socjolingwistycznej, glottodydaktycznej, przekładowej i kulturoznawczej. Autorzy analizują związki zachodzące między językiem... czytaj więcej

Między językami, między kulturami. Prace ofiarowane Krystynie Wróblewskiej-Pawlak. Entre langues, entre cultures. Mélanges offerts à Krystyna Wróblewska-Pawlak – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
17.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (17,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
francuski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5157-7
EAN:
9788323551577
Liczba stron:
280
Wielkość pliku:
1,57 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492
Tom podejmuje szeroko rozumianą problematykę kontaktu językowego i kulturowego z różnych perspektyw badawczych: językoznawczej, socjolingwistycznej, glottodydaktycznej, przekładowej i kulturoznawczej. Autorzy analizują związki zachodzące między językiem a tożsamością u mieszkańców wielojęzycznych regionów pogranicznych i pisarek emigrantek pochodzenia żydowskiego, zastanawiają się nad metysażem kulturowym na przykładzie Polski i Haiti, kulturemami w przekładzie literackim czy odmianą języka angielskiego używaną w arkuszach egzaminacyjnych polskiej matury. Publikacja zawiera artykuły w języku polskim, francuskim i angielskim.

Tom dedykowany Profesor Krystynie Wróblewskiej-Pawlak – romanistce i socjolingwistce związanej z Instytutem Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletniej prodziekan Wydziału Neofilologii.

*********

Le volume dédié au professeur Krystyna Wróblewska-Pawlak – romaniste et sociolinguiste liée à l’Institut d’études romanes de l’Université de Varsovie, longtemps vice-doyenne de la Faculté des langues modernes – est consacré au problème du contact des langues et des cultures dans son sens le plus large. Les articles en polonais, en français et en anglais abordent la question du titre sous différents angles de recherche relatifs aux domaines de la linguistique, sociolinguistique, didactique des langues étrangères, traduction et études culturelles. Dans l’espace entre langues, entre cultures, les auteurs incluent des réflexions sur la relation entre la langue et l’identité chez les habitants des régions frontalières multilingues et les écrivaines juives émigrées, sur le métissage culturel à l’exemple de la Pologne et d’Haïti, sur les cultures dans la traduction littéraire ou encore sur la variété de l’anglais utilisé dans les feuilles d’examen du baccalauréat polonais.

Mots-clés: contact culturel et linguistique, traduction, analyse de discours, recherche comparative sémantique.

*********

Between Languages, Between Cultures. Works Dedicated to Krystyna Pawlak-Wróblewska

The book discusses language and cultural contact from different research perspectives: linguistic and sociolinguistic, glottodidactic, translational and cultural. The authors analyse the relations between language and identity among inhabitants of multilingual border regions, and among emigrant female writers of Jewish descent. They also reflect on cultural metissage on the example of Poland and Haiti, culturemes in literary translation and the variant of English used in the Polish Matura Exam. The volume contains articles in Polish, French and English.

Keywords: cultural and language contact, translation, discourse analysis, semantic comparative research.


Małgorzata Izert, https://orcid.org/0000-0002-0212-3966
„Niefortunna wypowiedź”, „niemądra decyzja”, „ niezręczny flirt polityczny”, „nieszczęśliwe sformułowanie”, czyli o jednym ze sposobów łagodzenia sądów/opinii w wypowiedziach osób pełniących funkcje polityczne i publiczne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.67-78

Katarzyna Grzywka-Kolago, https://orcid.org/0000-0002-5387-0152
„Stworzyliśmy sobie taką wyspę…”. O formach aktywności towarzyskiej w dziewiętnastowiecznym salonie Berlina
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.183-192

Józef Kwaterko, https://orcid.org/0000-0002-0156-6423
Entre la Pologne et Haiti : regards et ouvertures sur l’autre
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.135-146

Anna Ciostek, https://orcid.org/0000-0002-4033-9194
Kulturemy w przekładzie literackim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.171-182

Monika Kostro, https://orcid.org/0000-0002-9126-2086
L’amitié et la diplomatie. La mise en scene de la relation interétatique et interpersonnelle dans les déclarations conjointes de chefs d’État
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.91-108

Krystyna Szymankiewicz, https://orcid.org/0000-0002-8598-3418
L’écriture réflexive en tant qu’outil de formation initiale des enseignants de langues étrangeres
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.255-268

Anna Dutka-Mańkowska, https://orcid.org/
L’entretien de presse et l’éthos du journaliste
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.55-66

Elżbieta Pachocińska, https://orcid.org/0000-0002-1214-9430
L’usage descriptif et idéologique du concept de cosmopolitisme
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.79-90

Magdalena Grycan, https://orcid.org/0000-0002-4418-0029
Między językami, między światami – o życiu w nowym języku w świetle doświadczeń wybranych pisarek
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.147-158

Teresa Giermak-Zielińska, https://orcid.org/
Molierowski Świętoszek w przekładach na współczesną polszczyznę
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.159-170

Bożenna Bojar, https://orcid.org/0000-0003-4937-8883
O heteromorficznych komunikatach i heterogenicznych kodach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.21-34

Lech Kolago, https://orcid.org/
O wystawieniach Fausta Johanna Wolfganga Goethego z muzyką polskiego kompozytora księcia Antoniego Radziwiłła w 1848 roku w salonie Magdaleny i Wacława Łuszczewskich w Warszawie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.193-208

Małgorzata Tryuk, https://orcid.org/0000-0002-6925-2711
Olgierd Adrian Wojtasiewicz – fondateur de la traductologie en Pologne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.269-277

Romuald Gozdawa-Gołębiowski, https://orcid.org/0000-0002-6965-8025
Patterns of intralingual translation in Matura reading tasks. A case of English for Specific Purposes?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.237-254

Radosław Kucharczyk, https://orcid.org/0000-0002-1861-1358
Peut-on parler du multilinguisme a l’école polonaise ? Quelques remarques sur la politique éducative en Pologne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.221-236

Magdalena Danielewicz, https://orcid.org/
Ewa Pilecka, https://orcid.org/0000-0002-0633-0831
Przyimki lubią powtórzenia. Wybrane repetycje kumulatywne w języku polskim i francuskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.35-54

Anna Kieliszczyk, https://orcid.org/0000-0002-4910-6047
Quelques réflexions sur le discours épistolaire : exemple de la correspondance entre A. Camus et N. Chiaromonte
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.109-122

Hanna Komorowska, https://orcid.org/0000-0002-9395-2734
Wielojęzyczność i różnojęzyczność – przyczyny i skutki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.123-134

Władysław Miodunka, https://orcid.org/0000-0001-6392-4786
Zasługi Francuzów dla opisu języka polskiego: autorzy najstarszych gramatyk polszczyzny
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551492.pp.209-220


Zamknij
Jplayer
pixel