Informacje o publikacji
Rozmowy o glottodydaktyce. Studia ofiarowane Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja porusza ważne dla glottodydaktyki akademickiej tematy: poznanie poprzez język, systemy komunikacji, zasady ewaluacji i oceniania, mediację kulturową, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli – ujęte w formę 13 wywiadów przeprowadzonych... czytaj więcej

Rozmowy o glottodydaktyce. Studia ofiarowane Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając – EBOOK

Dostępność:
Publikacja dostępna
37,00 zł
18.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (18,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
francuski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5299-4
EAN:
9788323552994
Liczba stron:
294
Wielkość pliku:
0,98 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918
Publikacja porusza ważne dla glottodydaktyki akademickiej tematy: poznanie poprzez język, systemy komunikacji, zasady ewaluacji i oceniania, mediację kulturową, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli – ujęte w formę 13 wywiadów przeprowadzonych ze znanymi specjalistami z zakresu glottodydaktyki i kształcenia filologicznego w Polsce. Tom ofiarowany Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając przez jej dyplomantów jest przykładem wielopokoleniowej współpracy warszawskich neofilologów.

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając – od 1988 roku zatrudniona w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 roku na stanowisku profesora zwyczajnego; od 2020 roku przewodnicząca podkomisji nauk humanistycznych w Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW. Autorka monografii naukowych: Du communicatif au discursif. Apports de la pragmatique du discours à la didactique des langues étrangères (Warszawa 2004, Instytut Romanistyki UW), Kompetentny uczeń na lekcji języka obcego. Wyzwania dla glottodydaktyki mediacyjnej (Lublin-Warszawa 2016, Wydawnictwo Werset-Instytut Romanistyki UW).

******

Talks About Glottodidactics. Studies dedicated to Professor Jolanta Sujecka-Zając

The publication raises the issues important for academic glottodidactics: cognition through a language, communication systems, evaluation and assessment rules, cultural mediation, philological studies and teacher training, which take the form of 13 interviews with well-known specialists in glottodidactics and philological education. The book dedicated to professor Jolanta Sujecka-Zając by her students is an example of multi-generational collaboration of Warsaw philologists.

Keywords: glottodidactics, French language teaching, communication, assessment, intercultural mediations.

W dzisiejszym świecie naukowym, w którym coraz częściej wskazujemy na niezdrową rywalizację, projekt wydawniczy kierowany i realizowany przez warszawskich neofilologów, jest budującym przykładem wielopokoleniowej współpracy i dobrze pojętego długiego trwania akademickiej tradycji. Sama zaś idea ofiarowania prof. Jolancie Sujeckiej-Zając przez jej dyplomantów pamiątkowej publikacji podkreśla istotę relacji Uczeń-Mistrz, relacji pielęgnowanej przez obie strony akademickiego dialogu.
[…] Niewątpliwą wartością dodaną omawianej publikacji jest uniwersalność poruszanych w niej tematów: poznanie poprzez język, komunikacja, ewaluacja i ocenianie, mediacja kulturowa, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli - to tylko niektóre z poruszanych, omawianych, i co najważniejsze, dyskutowanych kwestii. Podkreślić tu należy, że zarówno oryginalność, jak i swoista „nośność” zawartych w tomie tekstów wynika z ich niezwykle żywej formy, naśladującej transkrypcję przeprowadzonych wywiadów.
Z recenzji dr. hab. Sebastiana Piotrowskiego


Maciej Smuk, http://orcid.org/0000-0002-0911-9046
Avant-propos, czyli o różnych funkcjach rozmowy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.15-20

Karpińska-Szaj Katarzyna, https://orcid.org/0000-0001-8735-4466
Krystyna Szymankiewicz, https://orcid.org/0000-0002-8598-3418
O (meta)poznaniu, czytaniu i niezwykłych uczniach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.81-96

Małgorzata Pamuła-Behrens, https://orcid.org/0000-0002-4809-7185
Tatiana Konderak, https://orcid.org/0000-0003-3433-7149
O edukacji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.163-180

Barbara Głowacka, https://orcid.org/
Anna Jaroszewska, https://orcid.org/
O glottodydaktyce francuskojęzycznej subiektywnie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.35-66

Magdalena Sowa, https://orcid.org/0000-0002-9571-8693
Agnieszka Dryjańska, https://orcid.org/0000-0003-1649-8408
O inspiracji i zmianie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.191-210

Hanna Komorowska-Janowska, https://orcid.org/0000-0002-9395-2734
Małgorzata Molska, https://orcid.org/0000-0001-5915-0060
O janusowym obliczu oceniania
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.97-116

Bernadeta Wojciechowska, https://orcid.org/0000-0003-3484-7739
Marta Wojakowska, https://orcid.org/0000-0003-3933-7148
O kompetencjach interpretacyjnych w badaniach i praktyce dydaktycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.247-260

Wanda Krzemińska, https://orcid.org/
Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, https://orcid.org/
O komunikacji, czyli wszystko łączy się ze wszystkim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.117-134

Jolanta Urbanik, https://orcid.org/0000-0002-9864-0154
Jolanta Choińska-Mika, https://orcid.org/0000-0001-6829-7267
Radosław Kucharczyk, https://orcid.org/0000-0002-1861-1358
O kształceniu językowym i kształceniu nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.227-246

Krystyna Mihułka, https://orcid.org/
Anna Grabowska, https://orcid.org/
O nauczycielu języków obcych jako mediatorze interkulturowym, jego kompetencjach zawodowych, osobistych, empatii, otwartości, wykształceniu i stojących przed nim wyzwaniach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.135-162

Anita Staroń, https://orcid.org/0000-0002-4968-885X
Maciej Smuk, http://orcid.org/0000-0002-0911-9046
O studiach filologicznych przez pryzmat kształcenia literackiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.211-226

Iwona Janowska, https://orcid.org/0000-0001-5133-2660
Ducourtioux Sebastien, https://orcid.org/0000-0001-8862-4130
O zadaniach i nauczaniu podczas pandemii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.67-80

Mieczysław Gajos, https://orcid.org/0000-0001-7625-9316
Karolina Wawrzonek, https://orcid.org/
Podręcznikowy dialog. O idealnym dialogu i idealnym podręczniku do nauki języka francuskiego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.21-34

Urszula Paprocka-Piotrowska, https://orcid.org/0000-0002-6773-8144
Christine Martinez, https://orcid.org/
Quelques réflexions sur l’enseignement et l’apprentissage du FLE en Pologne
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552918.pp.181-190


Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel