Informacje o publikacji
Aktualne wyzwania prawa wyborczego (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja prezentuje krytyczne spojrzenie na różne instytucje prawa wyborczego i praktykę ich funkcjonowania zarówno w kontekście doświadczeń wyborczych lat 2018-2020 i towarzyszących im zmian prawa, jak i sytuacji związanej ze stanem pandemii... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5259-8
EAN:
9788323552598
Liczba stron:
348
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
2,96 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598
Publikacja prezentuje krytyczne spojrzenie na różne instytucje prawa wyborczego i praktykę ich funkcjonowania zarówno w kontekście doświadczeń wyborczych lat 2018-2020 i towarzyszących im zmian prawa, jak i sytuacji związanej ze stanem pandemii i problemów wynikających z konieczności organizacji wolnych wyborów w warunkach nadzwyczajnych. Analizie poddawane są w tym kontekście klasyczne zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, takie jak zasady prawa wyborczego (w szczególności zasada wolnych wyborów), prawa wyborcze obywateli, organy wyborcze, proces wyborczy, kampania wyborcza, kontrola wyborów czy też cisza legislacyjna.

W wielu tekstach, których autorami są młodzi badacze prawa konstytucyjnego z różnych ośrodków akademickich, zamieszczono również ocenę obowiązujących w Polsce regulacji prawnych w świetle standardów międzynarodowych, w tym zwłaszcza standardów Rady Europy, a także postulaty de lege ferenda, ukierunkowane na usprawnienie istniejących już procedur wyborczych oraz zapewnienie wyborom do organów przedstawicielskich w najwyższym stopniu demokratycznego charakteru.

Książka adresowana jest nie tylko do studentów wydziałów prawa i administracji, ale również do wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się prawem wyborczym, zarówno w ujęciu praktycznym, jak i teoretycznym. Z pewnością będzie też ciekawą lekturą dla wszystkich zainteresowanych prawem wyborczym i szeroko rozumianym prawem ustrojowym.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The Current Challenges of Electoral Law

The publication presents a critical view on various institutions of electoral law and their functioning in the context of the 2018-2020 elections and the accompanying changes to the law, as well as the situation caused by the pandemic and the problems resulting from the organization of the free elections in extraordinary conditions. The authors analyse classic electoral law issues such as the principles of electoral law (the principle of free elections in particular), citizens’ electoral rights, electoral bodies, the election process, the election campaign, election control, or legislative silence.

Many texts, whose authors are young researchers in constitutional law from different academic centres, contain the assessment of legal regulations in force in Poland in accordance with international standards, especially those set by the Council of Europe, as well as the de lege ferenda demands, which aim at improving existing electoral procedures and ensuring that the elections to representative bodies are fully democratic.

Keywords: electoral law, elections, electoral code, democracy, Constitution, rule of law.

Tematyka z całą pewnością jest aktualna, zaś część wniosków ponadczasowa. […] ważny jest każdy głos prawniczy, głos oparty na sile argumentów ugruntowanych na obowiązujących regulacjach konstytucyjnych i umowach międzynarodowych.
Z recenzji prof. dr. hab. Marka Chmaja

Recenzowana publikacja […] powinna zainteresować zarówno decydentów politycznych, jak i przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego.
Z recenzji prof. dr hab. Moniki Florczak-Wator

Katarzyna Cłapińska, https://orcid.org/0000-0002-7233-3977
Cisza wyborcza w dobie nowych technologii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.229-240

Marcin Kuna, https://orcid.org/0000-0002-1776-2920
Czy faktycznie padł „mit dobrego systemu wyborczego”? Idea i praktyka Państwowej Komisji Wyborczej w świetle najnowszych reform
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.184-202

Franciszek Koszelnik, https://orcid.org/0000-0003-2275-5423
Deontologia dziennikarska mediów publicznych w kampanii wyborczej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.241-258

Aleksander Hyżorek, https://orcid.org/0000-0003-0433-1643
Dopuszczalność protestu wyborczego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.313-323

Kamil Kapica, https://orcid.org/0000-0002-5932-4953
Efektywność sądowej kontroli czynności prawa wyborczego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.324-340

Kaja Stelmaszewska, https://orcid.org/0000-0002-5370-3979
Głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika w polskim prawie wyborczym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.259-273

Jędrzej Zieliński, https://orcid.org/0000-0002-8152-3350
https://wuw.pl/data/include/cms//Aktualne_wyzwania_Zubik_Marek_Podkowik_Jan_red_2021.pdf?v=1639055242570#page=48
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.47-62

Marek Kaczmarczyk, https://orcid.org/0000-0002-8436-7832
Implementacja Kodeksu Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych… w polskim prawie wyborczym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.63-76

Krzysztof Szabłowski, https://orcid.org/0000-0002-5508-8762
I-voting – przyszłość demokracji?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.286-300

Magdalena Obrochta, https://orcid.org/0000-0001-6240-8405
Ograniczenia alternatywnych sposobów głosowania – regres prawa wyborczego?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.274-285

Marcin Dorochowicz, https://orcid.org/0000-0003-2750-712X
Hubert Żurkiewicz, https://orcid.org/0000-0003-3119-8411
Ograniczenia prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego w regulacjach krajowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.138-150

Maria Kozłowska, https://orcid.org/0000-0002-1540-1785
Ograniczenie praw wyborczych wieloletnich emigrantów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.124-137

Rafał Stronk, https://orcid.org/0000-0001-8187-3142
Prawa wyborcze cudzoziemców w polskim porządku prawnym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.151-170

Kacper Kacprzak, https://orcid.org/0000-0001-9238-5515
Prawo do wolnych wyborów w świetle najnowszego orzecznictwa ETPC dotyczące Azerbejdżanu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.36-46

Dominika Szkółka, https://orcid.org/0000-0002-1429-7226
Prawo do wolnych wyborów w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.17-35

Kacper Koman, https://orcid.org/0000-0003-1860-8420
Ziemowit Syta, https://orcid.org/0000-0001-5227-5370
Prekampania wyborcza – znak naszych czasów czy brak poszanowania dla prawa?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.203-215

Mateusz Zagozdon, https://orcid.org/0000-0003-3819-1431
Spoczynek prawa wyborczego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.91-106

Artur Sadowski, https://orcid.org/0000-0002-7348-6852
Społeczna kontrola wyborów w polskim prawie wyborczym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.301-312

Krzysztof Ślaski, https://orcid.org/0000-0001-5410-4196
Utrata biernego prawa wyborczego
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.107-123

Konrad Rydel, https://orcid.org/0000-0003-3905-8317
Uwagi na temat niezależności Państwowej Komisji Wyborczej po zmianach wprowadzonych w 2018 r.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.171-183

Wojciech Wydmański, https://orcid.org/0000-0002-9619-5062
Wolność słowa w okresie wyborczym w Polsce i we Francji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.216-228

Adam Mikoś, https://orcid.org/0000-0002-8961-5102
Zagrożenia dla demokratyczności wyborów w dobie nowych technologii. Wybory prezydenta w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552598.pp.77-90


Zamknij
Jplayer
pixel