Informacje o publikacji
Algorytm jako informacja publiczna w prawie europejskim – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorka weryfikuje hipotezę dotyczącą możliwości traktowania algorytmów – używanych w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji stosowanym w sektorze publicznym – jako informacji podlegającej prawu dostępu do informacji lub prawu dostępu do dokumentów... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5143-0
EAN:
9788323551430
Liczba stron:
274
Wielkość pliku:
1,08 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323551355
Autorka weryfikuje hipotezę dotyczącą możliwości traktowania algorytmów – używanych w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji stosowanym w sektorze publicznym – jako informacji podlegającej prawu dostępu do informacji lub prawu dostępu do dokumentów urzędowych w prawie europejskim. Wykazuje problemy związane z podejściem do tych praw w Unii Europejskiej i brak zgodności orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

An Algorithm as Public Information in European Law

The author verifies the hypothesis concerning the possibility of using algorithms – applied in automated decision making in public sector – as information which is subject to the law governing the right to access information or the right to access official documents in European law. She discusses problems caused by the approach to these laws in the European Union, as well as lack of conformity of the jurisprudence between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights.

Keywords: algorithms, automated decision making, personal data protection, right to access information, right to access official documents.

Dr Joanna Mazur – absolwentka prawa i Kolegium „Artes Liberales”, w 2021 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana jest z DELab Uniwersytetu Warszawskiego (Digital Economy Lab), gdzie pracuje jako analityczka i zajmuje się prawem nowych technologii. Realizuje grant NCN Preludium „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”. Wykonawczyni w grancie NCN OPUS „Prawo międzynarodowe gospodarcze w czasie transformacji cyfrowej: trendy, modele regulacyjne oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie e-handlu i danych”.


Zamknij
Jplayer
pixel