Informacje o publikacji
Administracyjno-finansowe konteksty zarządzania. Wybrane zagadnienia – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia porusza wybrane zagadnienia z pogranicza prawa, finansów i zarządzania sektorów publicznego i prywatnego, mające istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki zarówno w Polsce , jaki i w aspekcie międzynarodowym. Autorzy... czytaj więcej

Administracyjno-finansowe konteksty zarządzania. Wybrane zagadnienia – PDF

Redakcja naukowa: Krystyna Iglicka-Okólska, Marian Dobrzyński
Data wydania: 2021-12-23
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5474-5
EAN:
9788323554745
Liczba stron:
154
Wielkość pliku:
5,82 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-5474-5.swwz.3
Monografia porusza wybrane zagadnienia z pogranicza prawa, finansów i zarządzania sektorów publicznego i prywatnego, mające istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki zarówno w Polsce , jaki i w aspekcie międzynarodowym. Autorzy skupiają się na problemach polityki fiskalnej w okresie pandemii, wzroście znaczenia kryptowalut, aspektach funkcjonowania spółek kapitałowych, sposobach przeprowadzenia sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz działalności pośrednika ubezpieczeniowego przez pryzmat otoczenia prawnego.

Praca napisana jest na podstawie bardzo aktualnych badań i może być cennym materiałem dla badaczy i praktyków zarządzających organizacjami, a także studentów zarządzania, ekonomii i prawa szukających aktualności z zakresu zarządzania w kontekście administracyjno-finansowym.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Administrative and financial contexts of management. Selected issues

The monograph addresses selected issues from the borderline of law, finance and management of the public and private sectors, which have significant implications for the global functioning of enterprises and the economy. The authors focus on fiscal policy poroblems during a pandemic time, the rise of cryptocurrencies, aspects of the functioning of capital companies, ways of carrying out family business succession and the activity of an insurance broker through the prism of the legal environment.

The book was written on the basis of current research, therefore it can be valuable material for researchers and practitioners managing organisations, as well as for students of management, economics and law looking for news on management in the administrative and financial context.

Keywords: fiscal policy, pandemic, cryptocurrencies, financial market, behavioral economics, management psychology, supervisory board, succession, family businesses, family foundations, corporate legal environment, risk management.Zamknij
Jplayer
pixel