Informacje o publikacji
Wspomnienie o stanie wojennym na Uniwersytecie Warszawskim – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja powstała z inspiracji dr. hab. prof. UW Tomasza Ochinowskiego i dr hab. prof. UW Izabelli Łęckiej z Wydziału Zarządzania przy współudziale imponującego zespołu młodych badaczy rekrutujących się z grona studentów kierunków stołecznej uczelni... czytaj więcej

Wspomnienie o stanie wojennym na Uniwersytecie Warszawskim – PDF

Redakcja naukowa Tomasz Ochinowski, Izabella Łęcka
Data wydania: 2021-12-30
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5373-1
EAN:
9788323553731
Liczba stron:
204
Wielkość pliku:
12,65 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Publikacja powstała z inspiracji dr. hab. prof. UW Tomasza Ochinowskiego i dr hab. prof. UW Izabelli Łęckiej z Wydziału Zarządzania przy współudziale imponującego zespołu młodych badaczy rekrutujących się z grona studentów z różnych kierunków stołecznej uczelni. Studenci nie tylko przeprowadzili wywiady z bohaterami stanu wojennego. Podjęli się również opracowania merytorycznego dokumentacji.

Na omawiany tom składają się wspomnienia: Maryli Kiersnowskiej, Andrzeja Kaczanowskiego, Jerzego Kwaśniewskiego, Barbary Malak-Minkiewicz, Lecha Mankiewicza, Anny Owczarek, Anny Radziejowskiej-Hilchen, Joanny Papis, Jana Rempały, Juliana Srebrnego, Jerzego Siedleckiego, Jerzego Szatyłowicza, Zuzanny Toeplitz, Ryszarda Zielińskiego i Mariusza Ziółkowskiego. Z powyższego wykazu nazwisk wynika, że młodym badaczom i ich opiekunom nie przyświecała bynajmniej idea dotarcia do postaci z pierwszych stron gazet w kontekście dramatycznych wydarzeń, które w wyniku decyzji gen. Wojciecha Jaruzelskiego i jego komunistycznych współpracowników rozpoczęły się 13 grudnia 1981 roku.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Reminiscences of the Martial Law at the University of Warsaw

The publication, spearheaded by Prof. Tomasz Ochinowski and Prof. Izabella Łęcka of the Faculty of Management, was prepared by an impressive team of young researchers, students hailing from a range of the University’s programmes, who not only carried out interviews with heroes of the Martial Law but also undertook to transcribe and annotate the material.

The volume features accounts from: Maryla Kiersnowska, Andrzej Kaczanowski, Jerzy Kwaśniewski, Barbara Malak-Minkiewicz, Lech Mankiewicz, Anna Owczarek, Anna Radziejowska-Hilchen, Joanna Papis, Jan Rempała, Julian Srebrny, Jerzy Siedlecki, Jerzy Szatyłowicz, Zuzanna Toeplitz, Ryszard Zieliński and Mariusz Ziółkowski. The very list of names shows that the young researchers and their mentors aimed to go beyond the most notable participants of the dramatic events unleashed on 13 December 1981 by General Wojciech Jaruzelski and his communist associates.

Keywords: Martial Law, witnesses to Martial Law, Solidarity, oral history.

„Wojna polsko-jaruzelska", posiłkując się w tym miejscu określeniem Andrzeja Paczkowskiego, objęła swoim zasięgiem cały kraj, począwszy od Podkarpacia i Kresów Wschodnich, skończywszy na Wybrzeżu i Kresach Zachodnich. Protesty w różnej skali i z różnym zaangażowaniem podjęli mieszkańcy największych miast w kraju, ze stolicą włącznie, oraz małych prowincjonalnych miasteczek. Wśród kontestujących byli pracownicy kluczowych dla polskiej gospodarki zakładów pracy (w tym m.in. górnicy, stoczniowcy) oraz studenci i naukowcy z wyższych uczelni. W większości wywodzili się oni ze struktur największego w Europie Środkowo-Wschodniej związku zawodowego, czy też nawet ruchu społecznego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które przed ustanowieniem stanu wojennego liczyły bez mała 11 milionów działaczy. Rygory wprowadzonego bezprawnie stanu wyjątkowego, już od pierwszego dnia, wyeliminowały z protestu kierowców m.in. PKS, MZK, kolejarzy oraz [pracowników] Polskiego Radia i Telewizji. Aczkolwiek należy tu zauważyć, że władze komunistyczne jednocześnie przeprowadziły w mediach weryfikację pracowników (z dużą liczbą osób zwolnionych z pracy).
Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy

Zamknij
Jplayer
pixel