Informacje o publikacji
Równouprawnienie. Księga jubileuszowa dla Profesory Małgorzaty Fuszary – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Niniejszy zbiór artykułów jest próbą rekonstrukcji niektórych poświęconych równouprawnieniu wątków pracy naukowej i działalności publicznej Profesory Małgorzaty Fuszary w kontekście przemian zachodzących w ciągu ostatnich dziesięcioleci w ruchu... czytaj więcej

Równouprawnienie. Księga jubileuszowa dla Profesory Małgorzaty Fuszary – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5508-7
EAN:
9788323555087
Liczba stron:
594
Wielkość pliku:
5,44 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087
Niniejszy zbiór artykułów jest próbą rekonstrukcji niektórych poświęconych równouprawnieniu wątków pracy naukowej i działalności publicznej Profesory Małgorzaty Fuszary w kontekście przemian zachodzących w ciągu ostatnich dziesięcioleci w ruchu feministycznym w Polsce. To współczesne kompendium wiedzy o prawach kobiet, równym traktowaniu, tożsamości politycznej i gender studies. Książka nie tylko jest wyrazem uznania dla Jubilatki, ale też w pewnym zakresie przedstawia obecny stan refleksji teoretycznej i wyników badań w wyżej wymienionych obszarach. Pokazuje, że podejścia kompleksowe, interdyscyplinarne i intersekcjonalne, stosowane zarówno w praktyce, jak i w teorii, muszą stać się podstawą walki o prawa kobiet.

Tom, przygotowany z okazji jubileuszu Prof. dr hab. Małgorzaty Fuszary, socjolożki i prawniczki z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującej się w socjologii prawa, socjologii płci oraz socjologii mniejszości społecznych, zawiera teksty autorstwa współpracowników, wychowanków i przyjaciół Jubilatki. Motywem wiodącym tomu jest problematyka równości i równouprawnienia – główne zagadnienia podejmowane przez Prof. Małgorzatę Fuszarę w toku Jej kariery naukowej i pozaakademickiej: politycznej i społecznej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Gender Equality. Studies Dedicated to Professor Małgorzata Fuszara

This collection of articles is an attempt to reconstruct some of the gender-equality-related themes in Professor Małgorzata Fuszara’s academic research and public activity in the context of the changes which have taken place in the feminist movement in Poland in recent decades. It is a contemporary compendium of knowledge on women’s rights, equal status, political identity, and gender studies. Not only does the book celebrate the anniversary of Professor’s scientific work, but it also presents the current state of the art in the above-mentioned fields. It shows that comprehensive, interdisciplinary and intersectional approaches, applied both in practice and in theory, must become the basis of the struggle for women’s rights.

Keywords: gender equality, feminism, interdisciplinarity, women’s rights, equal status, political identity, gender studies.

Dr Anna Krajewska – doktor socjologii, prawniczka, adiunktka dydaktyczna w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii prawa, socjologii płci i socjologii dzieciństwa. Współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych, gdzie uczestniczyła w projektach dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Zarządu Sekcji Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka publikacji m.in. z zakresu socjologii prawa, socjologii gender i socjologii dzieciństwa.

Dr Marta Rawłuszko – adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zarządu Sekcji Socjologii Płci PTS oraz zespołu Funduszu Feministycznego. Opiekunka naukowa Studenckiej Wspólnoty Feministycznej na UW. Zajmuje się socjologią płci, autorka artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Studiach Socjologicznych, European Journal of Women Studies, Politics & Gender. Autorka monografii Feministki we współpracy z państwem (2020), razem z dr hab. Magdaleną Grabowską autorka rozdziału poświęconego polskiemu #MeToo w Routledge Handbook of the Politics of the #MeToo Movement(2020). Laureatka nagrody im. Emmy Goldman przyznawanej przez Flax Foundation (https://www.flax-foundation.net/awards).

Joanna Mizielińska, https://orcid.org/0000-0003-0786-1455
„Nie może być dzielenia ludzi na lepszych i gorszych” – postulaty rodzin z wyboru wobec państwa i prawa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.371-388

Elżbieta Kaczyńska, https://orcid.org/
Bękart jako kategoria społeczna
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.389-414

Mavis Maclean, https://orcid.org/
Developing cross national understanding of Family Law, Family Policies and Sociology of Family Law
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.319-332

Joanna Śmigielska, https://orcid.org/
Dwa portrety kobiet. Spojrzenie w przeszłość
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.489-502

Anna Cybulko, https://orcid.org/0000-0002-0875-8276
Dyskryminacja algorytmiczna w Polsce i możliwości przeciwdziałania jej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.285-318

Stefka Naoumova, https://orcid.org/
Empirical Characteristics of the Discriminating and Anti-Discrimination Legal Consciousness of Bulgarians
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.173-190

Piotr Laskowski, https://orcid.org/0000-0001-9106-5499
Etla i Enta. Kilka uwag o przyjaźni, polityce i herstorii
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.75-84

Svitlana Shchudlo, https://orcid.org/
Oksana Zabolotna, https://orcid.org/
Tetiana Medina, https://orcid.org/
Liudmyla Zagoruiko, https://orcid.org/
Female Researchers in STEM: Gender Issues in Ukrainian Academia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.257-268

Magdalena Grabowska, https://orcid.org/
Feminizm w centrum. Ciągłość i zmiana w ruchu kobiecym w Polsce po 1989 roku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.503-520

Drude Dahlerup, https://orcid.org/
Gender quotas in Politics. Popular, but contested – also among feminists
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.269-284

Hanna Machińska, https://orcid.org/
Historia magistra vitae est?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.209-216

Jacek Kochanowski, https://orcid.org/0000-0001-8158-9803
Homofobia z perspektywy queer. Od odrazy do systemu segregacji
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.555-572

Beata Kowalska, https://orcid.org/0000-0002-8833-8369
Radosław Nawojski, https://orcid.org/0000-0003-1712-2752
Karty z dziennika kobiecej rewolucji. Szkice z socjologicznego archiwum
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.521-539

Aneta Gawkowska, https://orcid.org/0000-0001-7764-0194
Klucz do nowego feminizmu: feminizm, komunitaryzm, realizm?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.107-126

Beata Łaciak, https://orcid.org/0000-0003-0177-5011
Kobieca przyjaźń i siostrzeństwo w obrazach serialowych i prasowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.479-488

Aleksandra Herman, https://orcid.org/0000-0001-9241-8698
Kobiety, których (prawie) nie ma. Paradoks feminatywu „kapłanka”
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.469-478

Jacek Kurczewski, https://orcid.org/
Księżniczka Pocahontas alias Mrs. Rebecca Rolfe i Ms. Julia Martinez: dialektyka intersekcjonalności i niewspółmierności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.127-154

Joanna Regulska, https://orcid.org/0000-0001-7893-0652
Kształtowanie tożsamości politycznej kobiet w Polsce
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.427-438

Wojciech Pawlik, https://orcid.org/0000-0001-8997-452X
Ład społeczny a niewidzialna etyka. Od równych praw do równej życzliwości
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.155-172

Ewa Giermanowska, https://orcid.org/0000-0002-3169-9841
O (nie)zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami przez pracodawców z otwartego rynku pracy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.217-230

Mariola Bieńko, https://orcid.org/0000-0001-9165-906X
O seksie, cielesności i pożądaniu: prywatny i publiczny wymiar życia kobiety w wydaniu obscenicznym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.95-106

Paweł Orzechowski, https://orcid.org/0000-0001-9282-5736
Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 jako czynnik pogłębiający i generujący nierówności społeczne. Próba analizy zjawiska w lokalnej społeczności
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.243-256

Grażyna Skąpska, https://orcid.org/
Ograniczenie praw reprodukcyjnych oraz świadomość prawna kobiet
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.439-456

Iwona Jakubowska-Branicka, https://orcid.org/0000-0002-8603-3174
Pojęcie równej sprawiedliwości na przykładzie analizy Folwarku zwierzęcego George’a Orwella
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.85-94

Magdalena Środa, https://orcid.org/
Przyjaźń i opór
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.63-74

Anna Kwak, https://orcid.org/0000-0001-7340-6915
Równość-nierówność w rodzinie: „nietypowy” sposób prowadzenia rozważań
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.333-346

Anna Krajewska, https://orcid.org/0000-0003-3092-4127
Różni, ale czy równi? O socjalizacji do ról płciowych we współczesnych polskich rodzinach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.347-370

Heide Goettner-Abendroth, https://orcid.org/
Societies in balance. Re-thinking “Matriarchy” in Modern Matriarchal Studies
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.415-426

Marta Rawłuszko, http://orcid.org/0000-0003-0052-1124
Trzy przekroczenia #MeToo
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.539-554

Elżbieta Zakrzewska-Manterys, https://orcid.org/
Upośledzenie umysłowe a równouprawnienie podmiotów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.231-242

Jolanta Arcimowicz, https://orcid.org/0000-0002-5776-5165
W stronę równości płci? Zasada równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na płeć w działalności polskiego ombudsmana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.191-208

Krystyna Slany, https://orcid.org/0000-0002-1339-3689
Ewa Krzaklewska, https://orcid.org/0000-0002-7662-3373
Marta Warat, https://orcid.org/0000-0001-9294-310X
Wyzwalacze równości płci – konteksty egalitaryzacji relacji rodzinnych i zawodowych
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555087.pp.457-468


Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel